01 February 2012

Thai Boss Asks Police to Arrest Burmese employees (ဗီဒီယုိ)

 
တရား၀င္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ စာရြက္ စာတမ္း မ်ား အျပည့္အစံုရွိၿပီး ယာယီ ပတ္ စပို႔  ေလွ်ာက္ထားၿပီးသည့္ အလုပ္သမား ၁၅ဦးႏွင့္ စုရြက္စာတမ္း မျပည့္စံုသည့္ အလုပ္သမား၁ဦး တို ့အား လုပ္ငန္းရွင္ က ထိုင္းရဲအား ဖမ္းခိုင္းၿပီး သျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားအေရး ကူညီသူမ်ားကပူးေပါင္း ကယ္တင္ႏိုင္လိုက္သည္။ မေန႔က သတင္းကုိ ဗီဒီယုိအျဖင့္ ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္တင္ထားေပးတာပါ။