03 April 2012

“ဖူးခက္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ညွိႏႈိင္း”

ဧၿပီ ၃ - ျမတ္ညိဳ (အလြတ္သတင္းေထာက္)
       ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းဖူးခက္ၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းဆိုင္ခြဲ
ေပါင္း၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ (Super cheap) စူပါခ်ိ အမည္ရွိ ဧရာမစူပါ မတ္ကက္ႀကီးတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကသည့္ ေထာင္ခ်ီသည့္   ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ား ဆႏၵျပ ေတာင္း ဆိုခဲ့ရာ လုပ္ငန္းရွင္က လိုက္ေလွ်ာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို ခဲ့သည္။
    ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန ့နံနက္ ၅နာရီကတည္းက    ေထာင္ခ်ီသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔ ခ်ိဳးေဖါက္ ခံေနရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား တင္ျပခဲ့ၾကရာ လုပ္ငန္းရွင္က တစ္လအတြင္း အေၾကာင္းျပန္ ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပမႈကို ရပ္တန္ ့ခဲ့ၾကသည္။
     ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုထြန္းမင္းႏိုင္ က“က်ေနာ္တို႔ ေထာင္ခ်ီရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြ မနက္ ၅နာရီကတည္းက လူစုလူေ၀း လုပ္ၾကတယ္၊ အလုပ္မဆင္းၾကဘူး။ ၀ဏၰတို႔ မန္ေနဂ်ာ တို ့ကသူတို ့ေျဖရွင္းေ ပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔လက္မခံဘူး။ သူေဌးနဲ စကား ေျပာရမွ ဆႏၵျပတာကို ရပ္မယ္လို႔ ေျပာ လိုက္တယ္။ သူေဌးေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေမးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရသမွ်ေတြကို တင္ျပၾကတယ္။ နစ္နာေနရသမွ်ေတြကို တင္ျပၾကတယ္။ တစ္လအတြင္း ေျဖရွင္းေပမယ္လို႔ေျပာလို႔ က်ေနာ္ တို႔ ဆႏၵျပပြဲကို ရပ္နားလိုက္ၾကတာပါ” ဟုေျပာသည္။
အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ (၁)ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္က်မၼာေရးအာမခံခ်က္မရွိျခင္း(၂) အလုပ္ သမားမ်ားသည္မိမိတို႔လစာမည္မွ်ရသည္။မည္မွ် ျဖတ္ေတာက္သည္မည္သည့္အတြက္ ျဖတ္ေတာက္သည္
ကို မသိရွိရပဲ ထိုင္းလူမ်ိဳး အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္သူမ်ား ေပးသမွ်သာ ရရွိျခင္း၊ေမးျမန္းစံုစမ္းခြင့္မရွိျခင္း။ (၃) ေမးျမန္းမိေသာ အလုပ္သမား ခုႏွစ္ဦးမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳး  အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ၀ဏၰ တို႔၏ထိုးႀကိတ္မႈ တို႔ကို ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္း။(၄) ပတ္စပို႔ႏွင့္ work permit တို႔အား မိမိတို႔ အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက  လုပ္အားခမွ  ထပ္မံျဖတ္ေတာက္ျခင္း။ (၅) လူမ်ိဳးခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း။ တို႔ျဖစ္သည္။

      ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငအေျခစိုက္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း FED မွ ဒါရိုက္တာ ဦးထူးခ်စ္ က“ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို အေျခေန မ်ိဳးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီမွာ တစ္ခုခု   ေတာင္းဆုိ မယ္ဆိုရင္၊ အဓိကေတာ႔ မိမိတို႔ အခ်င္း ခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္ဖို႔ လိုပါမယ္။  တစ္ခ်ိန္ထဲမွာဘဲတုိက္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္ဖို႔အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး စနစ္တစ္က်၊ တာဝန္ခြဲဖို႔လုိပါမယ္။ဥပမာအားၿဖင္႔၊သတင္းႏွင္႔ျပန္ၾကားေရး၊ က်န္းမာေရး၊  အစားအေသာက္နဲ႔ တစ္ဗိုလ္က် တစ္ဗုိလ္တက္ ပံုစံမ်ိဳးစနစ္တက် ဖြဲ႔စည္ထားဖုိ႔လုိပါမယ္” ဟုေျပာသည္။

အဓိက အေရးႀကီးဆံုးမွာ လုပ္နုိင္ကုိင္နုိင္ၿပီး စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ဦးေဆာင္မႈေကာ္မီတီထဲတြင္ စုၿပံဳၿပီး မပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္အားလံုး တိုက္ပြဲ၏တပ္ဦးတြင္ပါေနပါကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကနည္းအမိ်ဳးမိိ်ဳးျဖင့္ၿဖိဳခြင္းသည့္အခါ ေနာက္ထပ္ေခါင္း ေဆာင္ႏိုင္မည့္္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွိေတာ႔ဘဲ၊ ၿပိဳပ်က္သြားနုိင္သည္။   တုိက္ပြဲစမည့္ေန႔ရက္၊အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားကုိလည္းစနစ္တက်  ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ထို႔မွသာ မိမိတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္မ်ိဳးႏွင့္  ရံုးခ်ိန္ျပင္ပမ်ားတြင္ ဆႏၵျပျခင္းထက္၊ ရံုးခိ်န္အတြင္းမွာ ဆႏၵျပျခင္း ကပုိမို ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစေၾကာင္း ဦးထူးခ်စ္က အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။
ဖူးခက္ၿမိဳ႕၏ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆံုး Super cheap စူပါမတ္ကက္ ႀကီးအား ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရွိရသည္။