11 January 2013

“ မဟာခ်ိဳင္က “ပညာေရႊစင္ အလင္းေရာင္” ထိုင္းစာႏွင့္အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေက်ာင္း” ကိုခိုင္ႀကီး(မဟာခ်ိဳင္)
၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
       မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမ၊ ၀ပ္ပါခ်ိဳင္းလန္စီေက်ာင္းတိုက္တြင္ ထိုင္းစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ အခမဲ့သင္တန္းအားေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကုိယ္ထူကိုယ္ထ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည္။
            ကားအႀကိဳအပို႔ခအတြက္ တစ္လကို ဘတ္ေငြ ၁၀၀ စီေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ၾကားလို သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းမ်ားမွာ
ဦးေစာထူး=၀၈၅ ၃၈၅ ၂၂၃၃     ဦးေနေအာင္=  ၀၈၇ ၇၆၆ ၈၅၇၄
ကိုညိဳမႈိင္း= ၀၈၇ ၇၁၁ ၂၆၇၁  ကိုထြန္းထြန္း၀င္း= ၀၉၀ ၆၃၇ ၁၆၁၈
ကိုမ်ိဳးမင္းလႈိင္= ၀၈၅ ၀၉၅ ၄၆၇၅   
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၆ေန႔အထိ သာလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ေက်ာင္းစဖြင့္စတြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။