08 January 2013

“တစ္ေန႔လုပ္အားခဘတ္၃၀၀ တိုးေပးမည္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားအထူးေစာင့္ၾကည့္”ကိုတီး(ထိုင္းဘာသာျပန္)ဇန္န၀ါရီလ ၈
 လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္ခ်ီနာ၀ပ္ မဲဆြယ္ စဥ္ကာလတုန္းက ေျပာခဲ့သည့္ စကား အတိုင္း ႏွစ္ သစ္ကူးၿပီးေနာက္ပိုင္းထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္   ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားအား လုပ္အားခ တန္းတူသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ လမ္းေၾကာင္း မ်ားအား လံုၿခံဳစြာေစာင့္ၾကပ္ရန္ ယမန္ေန ့ကညႊန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းရပ္ သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
 ညြန္ၾကားေရးမွဴး ကမြန္စံ က ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ ၏ အရွည္ဆံုးေနရာျဖစ္ေသာ စံခလူရီ  သည္ ကီလိုမီတာ ၃၇၁ ရွည္လ်ားၿပီး ဂိတ္ေပါက္ေပါင္း ၄၂ ေနရာတို႔ အား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

အထူးတာ၀န္ေပးထားသည့္ေနရာမ်ားမွာ (၁)စံခဘူရီ (၂) စလဘူရီ (၃)ေထာင္ဖာဖုန္း (၄) ဆိုင္ယို႔ (၅)စီစ၀ပ္ (၆) မခန္ေသ့ယ် တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုင္းရဲကားမ်ားကို ပိုမိုသတိထား စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။