11 February 2014

“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အထူးသတိထားသင့္”


     ထိုင္းရဲ လုပ္ေပးခဲ့သည့္မွတ္ပံုတင္အတုမ်ားပုံ 


ျမတ္ညိဳ  ၂၀၁၄ ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁  ရက္
       ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္၄ ႏွစ္ သက္တမ္းျပည့္သြား သည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမား
မ်ား၏ ပတ္စပို႔မ်ားျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမွန္ကန္ေၾကာင္း စီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း(မွတ္ပံုတင္)အား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ဦးတည္းလုပ္ ကိုင္ ခြင့္ ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္ေနသူ ရွိေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 
            ပတ္စပို႔အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ တစ္ဦးက “ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က မဲေဆာက္မွာ ထိုင္းရဲတစ္ဦး ျမန္မာ မွတ္ပံုတင္ အတုလုပ္ေပးခဲ့တယ္။   ဘတ္ေငြ    ၆၀၀၀ နဲ႔ ဓါတ္ပံု ေပးလိုက္ ညေနဆိုရင္ ျမန္မာ မွတ္ပံုတင္ ရၿပီး၊ ဒီကိစၥအခ်က္အလက္ေတြ  ျမ၀တီဘက္မွာတာ၀န္က်ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားအရာ ရွိ ဗိုလ္ႀကီး မိုးေအာင္ခုိင္ ဆီမွာရွိေနတယ္။ ပတ္စပို႔အတုေတြဖမ္းမိတယ္။ ဘာမွအေရးမယူဘူး။ အနာဂတ္မွာ   ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ေရးနဲ႔ပါ ျပႆနာတက္ လာႏိုင္ တဲ့ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ျခင္းအလုပ္ကို မေလးရွားမွာလို တစ္ဦးတည္း မူပိုင္ ရခ်င္တာ။ မေလးရွားမွာ ကုလားေတြ အမ်ားႀကီး ဗမာႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္ေတြရသြားၾကၿပီ။ လက္ေဗြ စကင္ဖတ္ၿပီး ပိုင္ေလာ့ ပေရာဂ်က္ လုပ္ခြ င့္ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆိုေတာ့၊ တိုင္းျပည္ ကို ေရာင္းစားတာပဲ။ ရေနာင္နဲ႔ ျမ၀တီ မွာ ပတ္စပို႔စာအုပ္အတု အလုပ္သ မားေခၚစာအတုေတြ မိေနတာလည္း ျမန္မာအစိုးရ ခုထိအေရးယူတာ မၾကားဖူးေသးဘူး” ဟုေျပာ သည္။


မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ပတ္စပို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္အား ျမန္မာကုမၸ ဏီ တစ္ခုက တစ္ဦးတည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားသကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း တစ္ဦးတည္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိ ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္ထဲေရး   ႏွင့္အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန တို႔က သေဘာတူညီရရွိထားၿပီး ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔ SB ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေန ဆဲျဖစ္ကာ သမၼတ ရံုးသို႔ တင္ျပထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။
        ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းယမန္ႏွစ္က လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အလုပ္သမား ပတ္စပို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပတ္စပို႔လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စင္တာမ်ားတြင္ ပတ္စပို႔တစ္အုပ္လွ်င္ ဘတ္ေငြ  ၈၅၀ႏုန္းျဖင့္ေပးသြင္းခဲ့ရၿပီး ျမန္မာသံရံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ဘဏ္သို႔ညတြင္းခ်င္းေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးရ သည္။ အလုပ္သမားရံပံုေငြအတြက္ဟုဆိုကာ စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ ဘတ္၂၀၀ စီလည္း စုေဆာင္းထားခဲ့သည္။ ဘတ္ေငြဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

ယမန္ႏွစ္ျမန္မာဗိုလ္မွဴးေဟာင္း တစ္ဦးသည္  ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအ
လုပ္သမားႏွစ္သန္းနီး ပတ္စပို႔လုပ္
ခဲ့စဥ္က အလုပ္သမားအခ်က္အ
လက္မ်ားအား စကင္ဖတ္(ကြန္ပ်ဴ
တာစနစ္)ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခ
အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦး
ထံမွ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀ စီေပးသြင္းရန္   ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘိုင္အိုေဒတာ(အလုပ္သမား အခ်က္ အလက္မ်ား) အေရတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပတ္စပို႔လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ထိုင္းျမန္မာကုမၸဏီ တစ္ခုက ေျပာသည္။ မဲေဆာက္တြင္လုပ္သည့္ ပတ္စပို႔ မ်ားအား ျမ၀တီေက်ာက္လံုးႀကီးတြင္ ဘိုင္အိုေဒတာ ဖတ္ေၾကာင္း ဆက္ လက္ေျပာဆိုသည္။ 
              ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအေျမာက္အျမား အားလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စင္တာမ်ားက ျမန္မာပတ္စပို႔ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက  VDOႏွင့္ ဓါတ္ပံုအေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ျမန္မာ အစိုးရကေနရပ္ျပန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းအေရးယူျခင္း တစ္စံုတစ္ခု မွ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
           ယခုလုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံသားအေရအတြက္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မဲေပးပြဲအတြင္ ၾကံဖြံ႔ပါ တီအတြက္ ႀကိဳတင္မဲျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း လည္း အဆိုပါ ပတ္စပို႔ ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာက ေျပာဆို သည္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံသားမဟုတ္သူမ်ား အင္တာနယ္ရွင္နယ္္ပတ္စပို႔ရရွိသြားပါ က ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာမ်ား ရွင္းမကုန္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သမၼတရံုးအေနျဖင့္ စဥ္းစားေစ   ခ်င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။