25 March 2014

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡ


ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေရႊ႕ေၿပာင္းၿမန္မာအလုပ္သမား အားလုံုးနီးပါးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင္႔ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝင္၀န္ႀကီးမ်ား သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဝန္ထမ္းအရာရိွမ်ား၏ ကူညီပံ႔ပိုးေပးမႈေႀကာင္႔ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
မ်ား လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားခြင္႔ရေနၿပီး ထိုင္းလဝက၊ ထိုင္းရဲမ်ား ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ား၏ မတရားမႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းလ်ွက္ရိွပါသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ေငြ ၃၀၀ (ၿမန္မာေငြ ၉၀၀၀ က်ပ္)ခန္႔ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြမ်ား ရရိွေနၿပီး ၿမန္မာၿပည္ရိွ မိသားစုမ်ားထံ လစဥ္ၿပန္ပို႔ေပးရင္း တုိင္းျပည္၀င္ေငြကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပိုးခြင္႔ရေန သည္ကုိ က်ေနာ္တို႕၏ စိတ္ထဲတြင္ ေန႕စဥ္ဂုဏ္ယူလွ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ အဆင္ေျပတည္ၿငိမ္ေနေသာ က်ေနာ္တို႕ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘဝမွာ အခက္အခဲတစ္ခုႀကဳံေတြ႕ လာရပါသည။္ အဲဒါကေတာ႔ ဗီဇာသက္တမ္း (၄)ႏွစ္ၿပည႔္သြားတဲ့အတြက္ ထပ္မံသက္တမ္း တိုးရမည္ အခ်ိန္ ေရာက္လာၿခင္းပါပဲ။ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင္႔ ၿပည္ပကုိ စီးပြားလာရွာေနရတာေႀကာင္႔ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ရ မယ္ဆိုတဲ့ အသိစိတ္ကုိေမ႔ေလ်ွာ႔ေနႀကတာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ေနႀကပါၿပီ။ ထုိင္းႏိုင္ငံရိွ ၿမန္မာအလုပ္သမား မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မွတ္ပံုတင္၊သန္းေခါင္စာရင္း မရိွႀကပါဘူး။ ဗီဇာကုန္ေနတ႔ဲ ပက္စပိုစ္႔နဲ႔ ၿမန္မာၿပည္ ျပန္ၿပီးၿပဳလုပ္မို႕ဆိုတာဟာလည္း ဗီဇာကုန္ေနတဲ့ေသာေၾကာင့္ အသြားအၿပန္အတြက္ အဆင္ မေၿပပါဘူး။ ပက္စပိုစ္႔ရိွရက္နဲ႔ ေတာင္အဖမ္းခံေနရတာ၊ ဗီဇာကုန္ပက္စပိုစ့္နဲ႕ဆို ပိုၿပီးဖမ္းႀကဦးမွာပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ(၂၀၀၉) ခုႏွစ္(၈)လပိုင္းမွ(၁၂)လပိုင္းအထိ ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ေနသူမ်ားမွာလည္း ထုိင္းလဝ က၊ ထုိင္းရဲတို႔၏ ေႀကၿငာခ်က္၊ အလုပ္သမားသံအရာရိွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္႔ေတြ႕ဆံု တိုင္းေၿပာေနက်ၿဖစ္ေသာ ၿပန္ရမည္၊ မၿပန္လု႔ိ အဖမ္းခံရတာကို တာ၀န္မယူဘူးဟု ေၿပာဆိုၿခင္းတုိ႕ေႀကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ တာ၀န္မယူလက္မခံေသာေႀကာင္႔ နီးစပ္ခင္မင္သူမ်ားကုိ ဗီဇာသက္တမ္းတုိးထားေပးရန္ ဓါတ္ပံုႏွင္႔ ပက္စပိုစ့္မိတၱဴ၊ Work Permit မိတၱဴမ်ား အပ္ႏံွ၍ ၿမန္မာၿပည္သု႔ိျပန္ေရာက္ခဲ႔ၿပီးၿဖစ္ပါသည။္ ထပ္မံ၍ မွတ္ပံုတင္ႏွင္႔ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴမ်ားကုိ ဘန္ေကာက္သုိ႕ျပန္ပို႔ရန္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနႀက ပါသည။္

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့ သာမာန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစိတ္မွ ထုတ္ျပန္ လိုက္တဲ့ (က မွ ည)အထိ ေၾကာ္ျငာခ်က္မွ (ခ) အခ်က္ျဖစ္တဲ့ မွတ္ပံုတင္၊သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴပါမွ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ က်ေနာ္တို႕အတြက္ အင္မတန္မွ အခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအစီအစဥ္နဲ႕ မွတ္ပံုတင္၊သန္းေခါင္စာရင္းျပန္လုပ္ဖို႕ ဆိုတာကလည္း ဗီဇာကုန္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႕အတြက္ ဘယ္လိုမွ ျပန္လို႕မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။အကယ္၍ ျပန္ၿပီးသြားရင္လည္း ျပန္တက္ဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ထို႔ေႀကာင္႔(၂၀၀၉) ခုႏွစ္ကၿပဳလုပ္ခဲ႔သလုိ မိဘေနရပ္လိပ္စာနဲ႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္မမွန္စစ္ေဆးခြင္႔ၿပဳသင္႔ ပါတယ။္ စီစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမွန္ကန္ေႀကာင္း စာထြက္လာခဲ႔ရင္ ထုိင္းျပည္ထဲေရးဌာန၏နယ္စပ္ျဖက္သန္းခြင္႔
ကိုင္ေဆာင္ၿပီး နယ္စပ္ကုၿိပန္လို႕ရတဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတြမွာ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ၿပဳလုပ္လို႕ရပါတယ။္မွတ္ပံုတင္နဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းရလာရင္ နယ္စပ္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံမွာ ဗီဇာထၿုပီး မိမိတု႔ိသက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ကုိ ၿပန္လုပ္ၾကရမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေၿပႏိုင္ပါ တယ။္

အလုပ္သမားနဲ႔အလုပ္ရွင္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္မႈရိွေနတဲ့အတြက္ အခက္အခဲဆိုတာမရွိပဲ အလုပ္သမားနဲ႔  အလုပ္ရွင္ၿပႆနာလည္း ကင္းေ၀းမွာအမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္နဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴေတြျပႏုိင္မွ ႏိုင္ငံသား မွန္/မမွန္ စီစစ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္း
ခ်က္ေႀကာင္႔ အလုပ္သမား ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပက္စပိုစ္႔မေလွ်ာက္ႏိုင္ပဲ လစဥ္ ရဲေႀကးေပးၿပီး အလုပ္လုပ္ေန ရပါတယ္။ေနာက္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္မွာ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၅၀၀ (ၿမန္မာေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ခန္႔) ေကာက္ခံၿပီး အကယ္၍ ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈ မမွန္ကန္ပါက အလုပ္သမားက(စရံအၿဖစ္)ေပးထားေသာ ထိုဘက္ေငြ ၅၀၀ ၿပန္ေပးမည္မဟုတ္ဟုသိရပါသည္။ သာမာန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစိတ္ (ဘန္ေကာက္)မွ တာဝန္ခံမ်ားကေတာ႔ Online အသံုးၿပဳခဟုေၿပာဆိုလာပါသည္။

က်ေနာ္တို႕ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ နားမလည္သည္မွာ ရန္ကုန္မွာ ပက္စပိုစ္႔လုပ္လွ်င္ဘတ္ေငြ (၈၀၀) ခန္႕သာကုန္က်ၿပီး ဘန္ေကာက္တြင္ ပက္စပိုစ္႔တန္ဘိုးမွာ ဘတ္ေငြ(၁၆၀၀)ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မွ တရား၀င္ထုတ္ေပးေနေသာ ပက္စပိုစ္႔စာအုပ္တန္ဖိုးကြာျခားခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္စားေပးေစလို ပါသည္။

က်ေနာ္တို႕မွာေတာ့ မွတ္ပံုတင္လည္းမရွိ၊ သန္းေခါင္စာရင္းလည္မရွိ ျပန္လုပ္ဖို႕ကလည္း ဗီဇာမရွိတဲ့ ပက္စပိုစ္႔နဲ႕ျပန္လို႕မရျပန္တက္လာလို႕မရနဲ႕ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကရပါၿပီ။ အကယ္၍သာ က်ေနာ္တို႕ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို မွတ္ပံုတင္နဲ႕သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥကို နယ္စပ္ေရာက္မွသာလိ္ုအပ္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အမတန္မွ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။

အလုပ္သမားအက်ိဳးလိုလားသူ