01 April 2014

"သတိေပး တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္"

 အလုပ္သမားမ်ားသန္းေခါင္စါရင္းေပးသြင္းရန္ေနရပ္ရင္းသို႔ဖုန္းဆက္ၾကပါ" 
      
 ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ေရာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားခင္ဗ်ား…… 
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခု မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံေန ၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေနရပ္ရင္းတြင္ရွိေသာ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား မိမိတို႔အမည္စာရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေပး ထားရန္ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
 
           မိသားစုတစ္ခုလံုး ထိုင္းကိုေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍  သန္းေခါင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ၾကေစလိုပါ သည္။
 
                                                               ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ MAT