29 April 2014

“ပတ္စပို႔၀တ္ပါမစ္ရွိသည့္ျမန္မာအလုပ္သမား၁၂ဦးအားဘန္ေကာက္တြင္ဖမ္း”


   
ျမတ္ညိဳ (အလြတ္သတင္းေထာက္)၂၀၁၄ ခုဧၿပီ ၂၉ ရက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ 
လယ္တြင္ရွိေသာ ပတူနန္းကုန္တိုက္ ညေစ်းတြင္
 ေစ်း အကူေရာင္းသည့္ ပတ္စပို႔  ႏွင့္ ၀တ္ပါ မစ္
အျပည့္ အစံုရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၄ ဦး 
တို႔အား ယမန္ေန႔ညေနက ထို္င္းလ၀က မွဖမ္း 
ဆီးသြားေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အစ္မ တစ္ 
ဦးက ေျပာသည္။
          အလုပ္သမား ကိုေက်ာ္ႏိုင္ဦး ၏ အစ္မျဖစ္သူ မခ်ယ္ရီက“က်မလည္း   စဥ္းစား တာေပါ့။ ပတ္စပို႔ကို အကုန္အက်ခံလုပ္ထားၿပီး ဒီလိုပဲ အခ်ဳပ္ထဲ၀င္ လိုက္၊ ပိုက္ဆံရွင္း ရလိုက္နဲ႔ မလုပ္တာပဲ ပိုေကာင္းမလားလို႔၊ ျမန္မာသံရံုးက လည္းတာ၀န္မယူဘူးေလ၊ 
အျခားအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္နဲ႔ ပတ္စပို႔ ၀တ္ပါမစ္ လုပ္ထားတာ ဟုတ္ 
လားမဟုတ္လားေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္အားလုံုးမွာ ပတ္စပို႔နဲ႔၀တ္ပါမစ္ရွိ တာ
ေတာ့   ေသခ်ာပါတယ္။ က်မေမာင္ေလးမွာေတာ့ ဒီသူေဌးနဲ႔ပဲ စာအုပ္ေရာ့၀တ္ပါ 
မစ္ပါလုပ္ထားတာ အတိအက်ပဲ” ဟုေျပာသည္။ 

            ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျပဌာန္းထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
တြင္ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားအား  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ မာလီ၊ အိမ္ေဖၚ၊ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ ကုန္ခ်၊   ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတို႔တြင္သာ လုပ္ကိုင္ျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၀တ္ပါမစ္တြင္ 
ပါသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား ကိုသာလုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပး ထားၿပီး လုပ္ငန္း ရွင္ေျပာင္း
 ေရႊ႕ျခင္း တြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။
          ထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒျပဌာန္းစဥ္ကာလက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မသိရွိ 
ခဲ့ေသာ္လည္း။ ယခု ေခတ္အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ထိုင္းပညာရွင္ အေျမာက္ 
အျမား ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း မူလသတ္မွတ္ ထားသည့္   (ညစ္ပတ္၊ ပင္ပမ္း၊ 
အႏၱရာယ္မ်ား) သည့္ အလုပ္မ်ားတြင္သာမက အျခားအလုပ္မ်ားတြင္ပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္  
 ေတာင္းဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရးလုပ္သူမ်ား က ျမန္မာအစိုးရ 
ကို ေထာက္ျပသည္။ 


ထိုင္းေတာင္ပိုင္းအေျခစိုက္ ပညာေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖါင္ေဒးရွင္း FEDဒါရိုက္တာ 
ဦးထူးခ်စ္ က“ ျမန္မာအစိုးရဟာ ေရႊ႕  
 ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး 
တက္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြေတြ ကို 
အဓိကရွာေဖြေပးေနတဲ့ ဒီအလုပ္ သမား 
ထု ႀကီးအေရးကိစၥ၊ အကာ အကြယ္ေပး 
ဖို႔ တကယ္လိုလား တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္၊

(၁) အခ်က္က ထိုင္းမွာျပဌာန္းထားတဲ့အလုပ္ သမားေပၚလစီ   ေတြ ဥပေဒေတြကို 
ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ထိုင္းျမန္မာဥပေဒပညာရွင္ေတြ နဲ႔ ျပန္သံုး သပ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ 
တာေတြကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔  ထိုင္းအစိုးရ ကိုေတာင္း ဆို ရမယ္။

 (၂) အခ်က္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၇၆ျပည္နယ္စလံုးမွာ ျမန္မာက အနည္းနဲ႔ အမ်ားရွိပါ 
တယ္။ ၇၆   ျပည္နယ္လံုးမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေ ရွာက္ေရး ရံုးမရွိ 
ရင္ေတာင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကတဲ့ ၁၄ျပည္ နယ္ေလာက္မွာ ရွိ သင့္တယ္။ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ထိုင္းဥပေဒေတြကိုနားလည္တဲ့ေရွ႕ေန   ေတြလည္းရွိရပါမယ္။ 

(၃) ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ မလုပ္တတ္တာလား၊ မလုပ္ ခ်င္တာလား ေမးစရာစရာ
 ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ ဟာ အလုပ္သမား အေရးကို 
မလုပ္ ခ်င္ဘူး။ စိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုတာမ်ိဳးက် ေ ရာက္ေနပါတယ္။  မလုပ္တတ္ရင္   
အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ရင္ ရတာပဲေလ”ဟု  ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။
    ဥပမာအေနျဖင့္ဖန္ငခရိုင္ ထလ မု 
ငါးဖမ္းေလွဆိပ္တြင္ ငါးဖမ္းေ လွေပၚတြင္ အပုပ္နံံ႔ေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း ျမန္မာ၄ 
ဦးေသ ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေ ၾကာင္း ထိုအလုပ္ 
သမားမ်ားေသဆံုး မႈႏွင့္ပါတ္သက္ ၍  
 ျမန္မာ သံရံုး အေနျဖင့္အလုပ္သမား 
ရံုးမ်ား၊ ငါးဖမ္းေလွ ပိုင္ရွင္မ်ားအား စံုစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္း၊    ဖုန္းဆက္ျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ေပး ျခင္းအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ 
နစ္နာေၾကးရ  ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးထူးခ်စ္က အႀကံျပဳေျပာဆိုသြားသည္။