06 April 2014

“MOU အလုပ္သမား ၄၈ဦး ညွိႏႈိင္းမႈအဆင္ေျပ”


                               
            ေမာင္ေပၚထြန္
၂၀၁၄ ဧၿပီလ  ၆ ရက္

ေကာင္းျမတ္စံသူ ကုမၸဏီ မွတင္ပို႔ထားသည့္ Chorsin အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္ သမား မ်ားအား MOU စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားေဖါက္ဖ်က္ေဆာင္ရြက္ေနမႈျပႆနာအားMATအဖြဲ႔က ပူးေပါင္း ညွိ ႏိႈင္းေပးခဲ့သျဖင့္အဆင္ေျပသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
  အလုပ္သမားမ်ားက ေန႔စဥ္နာရီ၀က္စီလုပ္အားခမရျခင္း၊ အသက္အာမခံႏွင့္ က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္ခ 
ျဖတ္ထားေသာ္လည္း ေဆး၀ါးကုသပါကမိမိေငြျဖင့္ကု သ,ရျခင္း၊ ရက္ေပါင္ေၾကးအျဖစ္၁၃ရက္စာမေပး
ျခင္း ၊ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ဘတ္ေငြ၁၁,၆၀၀ အထိျဖတ္ေတာက္ၿပီးရံုမက ၁၇,၀၀၀အထိျဖတ္ ေတာက္ မည္ဟုေျပာဆိုျခင္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မွာတရား မ၀င္ေၾကာင္း ထိုင္းတြင္ခ်ဳပ္ ဆိုေသာစာခ်ဳပ္သာ တရား၀င္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္ ကေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက MAT အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ 
 

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔MATသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွ ေအဂ်င္စီ မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ က MOU ျပႆနာမ်ားတက္ လာပါက သူ႔ထံသို႔ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုရန္ ေတာင္းခံထားခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကိစၥအား အခ်က္အလက္မ်ားအျပည့္အစံု စုေဆာင္း၍ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
      ေကာင္းျမတ္စံသူ ဒါရိုက္တာ ဦးျမတ္သူ ကိုယ္တိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ ရွိလာခဲ့ၿပီး MAT အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယမန္ေန႔က အလုပ္ သမားမ်ားအား မတရားျပဳမူေနျခင္းမ်ားအဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႔ သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
          ၿခံဳဘူရီခရိုင္၊ စီရာခ်ားၿမိဳ႕ ေဘာ္၀င္းအရပ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္၂ခုတြင္အလုပ္လုပ္ေန ၾကေသာအလုပ္သမား၄၈ဦးတို႔မွာအခြင့္အေရးခ်ိဳး ခ်ိဳး ေဖါက္ ခံေနရမႈမ်ားမွလြတ္ကင္းသြားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ေနၾကၿပီးျဖစ္ သည္။
 
     ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ MAT ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြမႈေၾကာင္းရလဒ္ေကာင္း   ျဖစ္တယ္။ အယင္ႏွစ္ေတြတုန္းက MOU ေအဂ်င္စီေတြဟာ အလုပ္သမား သံအရာရွိနဲ႔ အလုပ္သမားေခၚစာ(demand latter) ပြဲစားေတြနဲ႔ႀကိတ္ ရွင္းၾက တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြ နစ္နာတာပဲရွိခဲ့တယ္။ 

ခု ျပႆနာမွာ ေအဂ်င္စီမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴးကိုေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ေ ရာ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ ကိုျမတ္သူ တို႔ပါ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားတယ္။ အေျဖ ကေတာ့ထိုင္း ကုမၸဏီေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းေတြ မတရားလုပ္ေနတာကို စီစစ္ေတြ႔ရွိရတယ္။  က်ေနာ္ ၀မ္းေျမာက္မိတယ္” ဟုေျပာသည္။ MOU၏မူလ ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ကုသိုလ္လည္းရ ၀မ္းလည္း၀ သည့္  ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ အကိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်င့္ ပ်က္၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ေပးထားသူအခ်ိဳ႕မွာနာမည္ေက်ာ္လူလိမ္ မ်ားႏွင့္ လူကုန္ ကူးခဲ့သူမ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္ MOUေလာက မွာပုပ္ေစာ္နံလွ်က္ ရွိေနသည္။
 
MOU ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔လူပို႔ျခင္းကို တရား၀င္ လူကုန္ ကူးေနသလို ပံုစံမ်ိဳး လုပ္ေန သည့္ ကုမၸဏီအေျမာက္အျမားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ MAT အဖြဲ႔က MOU စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ မ်ားအား  ေထာက္ျပ လွ်က္ ျပဳျပင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားအဖဲြ႔သို႔ အႀကံျပဳ တင္ျပထားသည္။