02 August 2014

အမွန္တရားကို ဦးသိန္းႏိုင္ သိလွ်က္နဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဘာလုပ္ႀကံသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေနရၾကတာလဲ(အသံဖိုင္မ်ား)

အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးသိန္းႏိုင္ ၊ MAT အဖြဲ႔မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္း၊ ကိုခိုင္ႀကီးႏွင့္ အလုပ္သမားေက်ာ္ေဌး တို႔ ေျဖရွင္းရန္ စကားေျပာခဲ့ၾကသည့္အသံဖိုင္ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအမွန္တရားကို ဦးသိန္းႏိုင္ သိလွ်က္နဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဘာလုပ္ႀကံသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေနရၾကတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ?