19 September 2014

“MOEAF ကိုဖ်က္သိမ္းပါ၊ မွန္ကန္တဲ့ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔MOU စနစ္ေကာင္းကိုဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖၚပါ” 
    ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စင္ထရယ္ ဟိုတယ္ မွာထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက“MOUဘယ္လဲ?MOUဘယ္လဲ?”
 ေခါင္းစဥ္နဲ႔သတင္း စာရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။
           လူကုန္ကူးမႈေတြ ေလွ်ာ့နည္းပေပ်ာက္မလားဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထိုင္းဘုရင္ႀကီးရဲ႕ေစတနာေမတၱာ ေအာက္မွာ ထိုင္းနဲ႔   ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ MOU စနစ္နဲ႔ အလုပ္ သမားတင္ပို႔ခဲ့ၾကတာ ယခုအခါ တစ္သိန္းေက်ာ္သြားၿပီးလို႔ သိရွိရပါတယ္။
      
    MATအဖြဲ႔က ေလ့လာသိရွိသမွ် “ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္MOEAF” ဆိုတာႏိုင္ငံျခားျပန္ ပညာတတ္ေတြ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္က အၿငိမ္းစားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာလို႔သိရတယ္။ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနကအသိ အမွတ္ျပဳထားေပမယ့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန က တရား၀င္ခြင့္မျပဳေသးဘူးဆိုတာကိုလည္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။
        MAT အဖြဲ႔က MOU စနစ္ကို လံုး၀(လံုး၀) မတိုက္ခိုက္ပါ။ ယခင္းလည္း မတိုက္ခိုက္ခဲ့သလို ေနာင္လည္း MOU စနစ္ကို တိုက္ခိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ MOUေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လူလိမ္ပြဲစား လူကုန္ကူးဂိုဏ္းေတြ အႏိုင္က်င့္ခံၾကရတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြက အကူညီေတာင္းခံလာခဲ့တိုင္း G to G ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ကပ္ထားတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိနဲ႔ျမန္မာသံရံုး တို႔ကိုသာ သတင္းေပးပို႔ အကူညီေတာင္းခဲ့တာပါ။ 
         MOU အလုပ္သမားေတြ ျပႆနာတက္တဲ့ ဘယ္သို႔ေသာ   ေနရာကိုမွ MATအဖြဲ႔ မသြားခဲ့ပါ။ MAT အဖြဲ႔ဟာMOU နဲ႔ လာတဲ့ အလုပ္သမားျပႆႆနာေတြနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ကာလတုန္းက ထိုင္းမွာ အလုပ္သမား သံအရာရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ကိုေမး ၾကည့္ပါ။ MOU နဲ႔ လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြရွိတဲ့ တစ္ေနရာရာကို MATကေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ အတိအက် အေထာက္အထားနဲ႔ျပႏိုင္ ရင္ ႀကိဳက္တဲ့အျပစ္ဒဏ္ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲသေလာက္ ကင္းကင္းေနခဲ့တာပါ။ ……..........
MOEAFကဒီေန႔ ေဖးဘြတ္မွာတင္ထားတာကို ေျဖၾကားရင္…
ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖါင္ေဒးရွင္းFED က သံုးႏွစ္စာငွါးရမ္းေပးထား တဲ့ထိုင္းေရွ႕ေန ေတြနဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားျပႆနာေတြကို အလ်ဥ္းမမီေလာက္ေအာင္ မနည္း ေျဖရွင္းေနရပါတယ္။ MOU အလုပ္သမားကို လံုး၀ကိုမပတ္သက္ခ်င္တာပါ။ 
    ရာထူးေလွ်ာ့ ခ်ခံထားရတဲ့ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ညြန္ၾကားေရးမွဴ းေဟာင္း တစ္ဦးက(ဗမာပြဲစားေတြနဲ႔ အလုပ္ သမား သံအရာရွိနဲ႔ ေပါင္းလိမ္ေနမွေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အႏွိပ္ကြပ္ခံေနရမွာေပါ့၊ မင္းတို႔ခ်င္းရႈတ္ေနၾကတာ လို႔ေျပာဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ္) ဆင္ျခင္းစဥ္းစားေတာ္မူၾကပါ။
          ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၃အထိ MAT အဖြဲ႔က MOEAF ကိုေရာ အလုပ္သမားသံအရာရွိ တို႔တင္ျပ ခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းမထူးလာခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ သမၼတရံုး နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အထိ တိုင္ၾကားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ေတြကိုတင္ျပခဲ့ေပမယ့္လူလိမ္ ေအဂ်င္ စီေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သတင္းစာလိမ္ရွင္းပြဲေတြက်င္းပလာခဲ့ၾကပါတယ္။
         MOEAF က ဥကၠဌတို႔ အတြင္းေရးမွဴ းတို႔ ကMAT ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမယ္ လို႔ေတာင္ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။
        က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ေသာင္းသိန္းခ်ီၿပီးခ်မ္းသာေနၾကတဲ့   ေအဂ်င္စီေတြဟာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲကို မၾကာမၾကာလုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ စက္တင္ဘာ လ၂ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စင္ထရယ္ဟိုတယ္မွ က်ေနာ္နဲ႔   ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖါင္ေဒးရွင္းFED ဒါရိုက္တာ ဦးထူးခ်စ္နဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ တိတ္ေခြနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ရင္း က်င္းပခဲ့ၾကတာပါ။
          က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာက( အလုပ္သမားျ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ MOEAF အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔) ဟာ က်ေနာ္တို႔ဆီက အခ်က္အလက္ေတြကို   ေတာင္းခံၿပီး က်ေနာ္တို႔တင္ျပခဲ့တဲ့ ေအဂ်င္စီ ၁၁ ခုတို႔နဲ႔ ေခၚယူ   ေတြ႔ ဆံု အေျဖရွာျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး အနာဂတ္မွာ MOU စနစ္ ပိုမိုေကာင္မြန္ေအာင္ နည္းလမ္းသစ္ေတြ ရွာႀကံျခင္း၊ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ ရွိထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တဲ့ ဟိုတယ္ရဲ႕ အေပၚထပ္မွာMOEAF က တန္ျပန္ သတင္းစာရွင္း ပြဲလုပ္ခဲ့ပါတယ္။   

 ဘုရားသံုးဆူ က  သန္းထြန္း ဆိုတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းေဟာင္း ဆို သူက ဇြန္လကုန္မွာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကို ၿခိမ္းေျခာက္ စာတစ္ေစာင္ အြန္လိုင္းမွာတင္ခဲ့တယ္။ သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူကုန္ကူးခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္နဲ႔ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းထဲမွာ တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာေန သူတစ္ ဦးရဲ႕ အစ္ကို ျဖစ္သူကို ေခၚလာၿပီးေတာ့ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကို အပုိင္ ဆို ၿပီးလုပ္ဇာတ္ ဆင္ၾကတာပါ။ သန္းထြန္းနဲ႔ က သူ႔မိန္းမဟာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းလို႔ေခၚ တဲ့ ေထာင္ထဲမွာက် ေနတယ္။ အျခားလူငယ္တစ္ေယာက္ကလည္း ဦးေက်ာ္ေသာင္းေၾကာင့္ သူခ်စ္တဲ့  
 ညီမေလး  ေထာင္က်ခံေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ကေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းထဲမွာ အခ်ိန္ေတြ အလဟသ ၾကာေန တာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့တယ္လို႔ တင္ျပၾကပါတယ္။
      သူတို႔ေတြရဲ႕ စြတ္စြဲခ်က္ေတြကို  ဦးေက်ာ္ေသာင္းက  လူကုန္ကူးခံေနရတဲ့သူေတြရွိတဲ့ေနရာကို အသက္ စြန္႔ၿပီး အေထာက္ အထားယူရတာ၊ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းအစိုးရ လူကုန္ကူးမႈအဖြဲ႔ကို တင္ျပရတာနဲ႔ လူကုန္ကူးခံေနရ သူေတြကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္တာေလာက္သာ လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းနဲ႔ ရဲစခန္း တရားရံုးေတြကို MAT အဖြဲ႔တို႔ သြားေရာက္ခြင့္ ကူညီခြင့္မရရွိေၾကာင္း၊ ထိုင္းအစိုးရ ရဲ႕တရားစီရင္ေရးေပၚ လစီ နဲ႔သာဆိုင္ေၾကာင္း၊ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းထဲမွ အလုပ္သမားမ်ား တင္ျပလာမႈကို ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ တို႔ကို တင္ျပခြင့္သာရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
    
သန္းထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရ ၿပီး မဟာခ်ိဳင္ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းမွေဆး ရံု အေရာက္တြင္ခင္ပြန္းေသဆံုး ခဲ့ေသာ ခဲ့ေသာ မုဆုိးမတစ္ဦး က  ဦးေက်ာ္ေသာင္း    ေၾကာင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု MOEAF သတင္းစာ ရွင္းပြဲမွာ ငိုယုိေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

            ေဘာစကိုင္းရြက္ကို ျပဳတ္စားခဲ့ၾကတဲ့မေလးရွား နယ္စပ္က   ေရႊရည္ၿဖိဳးေအာင္ကုမၸဏီ အလုပ္သမား ကိစၥကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့သူ(စူရတ္ဌာနီမွအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ) တစ္ဦးကေတာ့ MOU   ျပႆနာအမွန္တကယ္ဆိုးရြားေန ေၾကာင္းေျပာ ဆို တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ထြက္ဆိုသူေတြ အားလံုး အတြက္ စရိတ္စက အားလံုးကို ေအဂ်င္စီေတြကပဲ အကုန္ အက်ခံ ေခၚေဆာင္ခဲ့တာပါ။
      ဒီအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္MOEAFဟာ အမွား အမွန္ရွာေဖြျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဘက္သို႔ဦး မတည္ပဲ အမွန္တရားကိုဖုံးကြယ္မယ္။ တစ္ျပားမွ မရွိတဲ့ MAT အဖြဲ႔ကို အျပတ္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ ဘက္ကို ဦးတည္မွန္းသိသာပါတယ္။

    “MOU နဲ႔တင္သြင္းတဲ့အလုပ္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္ျပႆနာျဖစ္ေနၾကသလဲ?
 (၁) အစိုးရသတ္မွတ္ထားတဲ့MOU စည္းကမ္းခ်က္ကို ေအဂ်င္စီ မ်ား ေဖါက္ဖ်က္က်ဴ းလြန္ၾကျခင္း။
(၂) ေအဂ်င္စီအမည္ခံလူလိမ္ပြဲစားမ်ား၊လူကုန္ကူးဂိုဏ္းသားမ်ားပါ၀င္ေနျခင္း။ MOEAF ကကာကြယ္ေပး   ေနျခင္း။
(၃) အလုပ္သမားအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔အဆင္ေျပလွ်င္လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့စနစ္္ဆိုးအေမြေတြ  
   ေအဂ်င္စီမ်ားေခါင္းထဲတြင္ စြဲၿမဲေနျခင္း။ 
(၄) အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးလံုး၀ မပါ၀င္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ထိုင္းသို႔ေရာက္ ရွိသည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ားသိရွိလာခဲ့ၾကျခင္း။(တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း စည္းကမ္းမ်ားကိုဆိုလိုပါတယ္)
(၄) အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားက  ေငြမ်ားစြာ ရရွိေနသျဖင့္ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးေသာင္း က်န္းၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ...................အက်ဥ္းရံႈ႕တင္ျပတာပါ။
        MATအဖြဲ႔က ဦးေက်ာ္ေသာင္း ဟာ ေအဂ်င္စီေတြ ပြဲစားေတြရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို အၿမဲခံေနရသူပါ။ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေ န႔က ေဌးဆားဗစ္ ကုမၸဏီက ဦးေက်ာ္ေသာင္းနဲ႔ MAT တစ္ဖြဲ႔လံုးကို MOU စနစ္ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ကိုင္ေနတာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ကိုပုန္ကန္သူအျဖစ္ ထိုင္းစစ္တပ္မွာ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။  ေထာင္ဒဏ္ (သို႔) ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေအာင္ကို စြတ္စြဲထားတာပါ။ MAT က ေျဖရွင္းခဲ့ ရပါတယ္။
“ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္MOEAF” အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဖးဘြတ္မွာ ဒီေန႔ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ ေရးထာ တာကေတာ့..........................
https://www.facebook.com/moeaf. member?hc _location =timeline
ဒါေၾကာင့္ .......... “ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
MOEAF” အေနန႔ဲ မိမိတို႔ လုပ္ရပ္မွန္ကန္တယ္လို႔ ယူဆထားရင္၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ လိပ္ျပာလံုရင္……………..
ပို႔ထားသမွ် အလုပ္သမားတစ္သိန္းေက်ာ္အထဲက အလုပ္သမား   ေခၚ စာတစ္ေစာင္ေလာက္ စစ္ေဆးခံရဲပါသလား???........
က်ေနာ္တို႔MATအဖြဲ႔က တင္ျပမယ့္ အလုပ္သမားေခၚစာတစ္ေစာင္   ေလာက္ စစ္ေဆးရဲပါသလား???..................
ဒါဆိုလို႔ရွိင္… MAT အဖြဲ႔နဲ႔ ဦးေက်ာ္ေသာင္းဟာ MOU စနစ္ကို ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္သူလား လူလိမ္ပြဲစား၊ လူကုန္ ကူးဂိုဏ္းသားေတြကို ေဖၚထုတ္တာလားဆိုတာ အေျဖေပၚပါလိမ့္မယ္။ အသိဉာဏ္ရွိၾကသူတိုင္း အေျဖထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

                          " MAT က MOU ကိုမတိုက္ခိုက္ပါ။ MOEAF ကို ဖ်က္သိမ္းပါ"

(၁) ေအဂ်င္စီ(ပြဲစား) ေတြဟာ ထိုင္းကိုေရာက္လာရင္ သံရံုးက လို႔ ေျပာဆိုသုံုးႏႈန္းေနၾကတယ္။
(၂)အလုပ္သမားေတြကိုအၾကမ္းပတမ္းေအာ္ေငါက္ဆဲဆိုတယ္။   အလုပ္သမားေတြတင္ျပခြင့္မရဘူး။
(၄) ထိုင္းဘက္အျခမ္းမွ လူကုန္ကူးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ေတြကို (အလုပ္သမားေခၚစာ) demand ထုတ္ေပးၾကပါတယ္။
(၄)  MOEAF ကို လူလိမ္ပြဲစား၊ လူကုန္ကူးသူေတြ အကာ အကြယ္ယူၿပီးလူကုန္ကူးေနၾကပါတယ္။
      ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ MOEAF ကိုဖ်က္သိမ္းပါ။
MOU နည္းဥပေဒ အသစ္ ျပဌာန္းၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္ၾကမယ့္ ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ MOUစနစ္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚၾကပါလို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးကို ေလးစားစြာအႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ပါရေစ။
       ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ာအဖြဲ႔MAT
                   ဒါရိုက္တာ
               ဦးေက်ာ္ေသာင္း