16 October 2014

တို႔အားလံုးကို ထိခိုက္တဲ့ခိုေတာင္


စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးကုိ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−အီးပီေအ)

ထုိင္းႏွင့္   ျမန္မာေခါင္း ေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကားသည္ျပႆနာကို ဘယ္သူက စေမးလိုက္သလဲဆုိ သည္က အဓိကျပႆနာမဟုတ္။ ျပႆနာက ထိုင္းႏုိင္ငံခုိေတာင္ (ေခၚ)လိပ္ကြၽန္းမွ လူသတ္မႈ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတး ေန႔က ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ သူတို႔အ ၾကားေဆြးေႏြး ရသည့္အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာ ၿပီဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သည့္ထက္ ထူးဆန္းၿပီး ပိုအေရးႀကီးသည္ တစ္ခုက ထုိင္းအစိုးရအိမ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္   ထိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ ပထမဆံုးျပည္ပခရီးစဥ္ တြင္ ယင္းျပႆနာကို အစီအစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ရသည္ဆိုသည္ကို မီဒီယာမ်ား သုိ႔ မေျပာလိုၾကျခင္းပင္။


ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ယင္းျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွတ္ယူရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ရွင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ က ဧည့္သည္ေတာ္ပရာယြတ္ကို ခိုေတာင္ကြၽန္းမွ ၿဗိတိသွ်ကမၻာ လွည့္ခရီးသည္ ဟန္နာႏွင့္ ေဒး ဗစ္မီလာကိုသတ္သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံရသည့္ တရားမဝင္ျမန္မာ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးအေပၚ သန္႔ သန္႔ရွင္းရွင္းမွ်မွ်တတစီရင္ပါဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ေအအက္ဖ္ ပီသတင္းက ေရးသားခဲ့၏။

သည္အခ်က္က ထိုင္းဝန္  ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္၏ ပံုမွန္ျမင္ ကြင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာဘက္က သည္ေမးခြန္းေမး သည္ျဖစ္ေစ၊ မေမးသည္ျဖစ္ေစ ပရာယြတ္ အေနျဖင့္ ဘူးခါၿပီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ စကားေျပာရသည့္ အခြင့္အေရး ကို ေရွ႕ဆက္႐ံုပင္။ ဦးသိန္းစိန္က လည္း အေျခအေနကိုနားလည္ မည္ျဖစ္သည္။ ယခုမွ သည္ အခ်က္က သာမန္ဆုိေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ ပံုမွန္အေျခအေနမဟုတ္ေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ ယင္းခုိေတာင္ ကြၽန္းျပႆနာသည္     ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ သို႔ ေသာ္ ထုိင္းအစိုးရအိမ္ေတာ္က ေျပာၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ပထမဆံုးခရီးစဥ္တြင္ အဆိုပါ ျပႆနာေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ခြင့္မေပးေပ။

အကယ္၍ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနကသာ မေရးသားခဲ့ ပါလွ်င္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အဆုိပါျပႆနာ ကို  ေဆြးေႏြးခဲ့မွန္း  မည္သူမွသိ မည္မထင္။

ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးပရာယြတ္ကိုၾကည့္ရသည္မွာ ထုိင္းသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အဆို ပါလူသတ္မႈ သတင္းေရးသားမႈ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္တိုေနပံုရ၏။

၎က သတင္းေရးသူေတြ ကိုအဆိုပါလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ေဝဖန္ေနမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို သူတို႔အလုပ္ သူတုိ႔လုပ္ခြင့္ေပးရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့သည္။

‘‘ခိုေတာင္အေၾကာင္းကို ေျပာေနရတာ သီတင္းပတ္မ်ား စြာရွိေနၿပီ။ တာဝန္ရွိသူေတြလည္းေခါင္းက်ိန္းလွၿပီ’’ ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဒုန္ေမာင္းေလဆိပ္သို႔ ခရီးသြားဖို႔ထြက္ခြာစဥ္ အစိုးရ အိမ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာေၾက ညာခ်က္တစ္ခုက    ဆိုသည္။ လူမႈအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚက ထုိင္းရဲမ်ားကို ပက္ပက္ စက္စက္ေဝဖန္ေရးသားေနမႈမ်ား ကိုသိရလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ပိုေဒါသ ထြက္ဖို႔ရွိသည္။ အားလံုးက လက္ရွိတရားခံျမန္မာႏုိင္ငံသား ကိုေဇာ္လင္းႏွင့္ ကိုဝင္းေဇာ္ထြန္း တို႔ သည္ ယခုကဲ့သို႔ လူသတ္မႈ ႀကီးကို က်ဴးလြန္သူမ်ားတကယ္ ျဖစ္ပါ့မလား၊ တကယ့္တရားခံ အစစ္က လြတ္ေနသလားဆုိသည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍    သံသယရွိၿပီး ေမးခြန္းမ်ား  ထုတ္ေနၾကသည့္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းရဲမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ သည္ အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးထားေသာသူႏွစ္ ဦးသည္ ၾကားေခ်ာင္ဖမ္းဆီးထား တာမဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေနရသည္။ သို႔ရာ တြင္ ေနာက္ဆံုးတရား႐ံုးသို႔ ထို အမႈေရာက္ၿပီးရဲေတြပို႔ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါ သံသယမ်ား အဆံုးသတ္ပါလိမ့္ မည္။

ခုိေတာင္ကြၽန္းအမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍  ျပည္သူ  ျပည္သားမ်ား ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက စံုစမ္း စစ္ေဆး သူမ်ား ကိုင္တြယ္ေနမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေနၾက သည္ကို အျပစ္မတင္သင့္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္   ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္က ေၾကကြဲစရာသင္ခန္း စာမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္း-အေမရိကန္ ဆယ္ေက်ာ္ သက္တစ္ဦးသည္ ဆမြတ္ပရာ ကန္ျပည္နယ္တြင္ အသတ္ခံ ရရာ ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေလးဦးကို မွားယြင္းစြပ္ စြဲအျပစ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎ေလးဦး စလံုးကြယ္လြန္သြားၾကေပၿပီ။ သို႔ ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးတရားခံကရာ ေဆပလြိဳင္ကလန္သာ ေထာင္ထဲ မွာ အ႐ိုးဒဏ္ရာျဖင့္ ဒုကၡိတျဖစ္ ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ ၏။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းတရား ႐ံုးက ၎တုိ႔ေလးဦးကို အျပစ္မရွိ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ ထုိင္းတရား႐ံုးက မွားယြင္းစြပ္စြဲမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ကြယ္လြန္သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား အား နစ္နာေၾကး ဘတ္ ၂၆ သန္း ေပးေလ်ာ္ေစခဲ့သည္။

အဆုိပါအမ်ိဳးသားေလးဦး ၏   ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမည္သူကမွ   ခုိ ေတာင္လူသတ္မႈတြင္ မျမင္ခ်င္ ၾကပါ။ ထို႔ထက္ပိုအေရးႀကီးသည္ က ယင္းအမႈကိုျမန္မာႏုိင္ငံက ေရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံကပါ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အခ်က္ပင္။ ထုိင္းတရား႐ံုးက တရားခံမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္ မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါက အားလံုး ၏ အာ႐ံုမ်ားက တရား႐ံုးဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ထိုင္းတရား႐ံုး သည္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ပါ ေသးသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပရာ ယြတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္ခ်ည္း သက္သက္ျပန္လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ၎သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ မ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႀကီးေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ေျပာဆုိသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။

ယခုမူ ၎ေရာျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ပါ ထိုအမႈမည္သို႔ျဖစ္ လာမည္လဲဆုိသည္ကို ထိုင္ၿပီး သာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ အဆိုပါအပန္းေျဖကြၽန္းမွ လူသတ္မႈျပႆနာသည္ ယခုႏွစ္ ကုန္တြင္ စတင္မည့္ႏုိင္ငံ၏ ခရီး သြားအမ်ားဆံုးေနာက္လာသည့္ ရာသီကုိ မည္ကဲ့သို႔ထိခိုက္မႈမ်ား သက္ေရာက္မည္လဲဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရပါေတာ့မည္။

(ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ အယ္ဒီတာ Sari-tdet Marukatat ၏ We are all affected by Koh Tao ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာ သာျပန္ဆုိသည္။)