19 December 2014

DVB -ထူးခ်စ္(အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ FED) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း


Published on Dec 18, 2014
DVB TV -ထူးခ်စ္(အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ FED) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက ္- ခင္သန္း
ရုိက္ကူး - ဆန္နီ
တည္းျဖတ္ - ညီလင္းထြန္း