25 April 2015

"ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရ.ဦးေရႊမန္း ထံသို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ"
သူရ.ဦးေရႊမန္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္
                                                       “အိပ္ဖြင့္ေပးစာ”

        ၂၄-၄-၂၀၁၅ ေန႔က လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအျမန္ဆံုး သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအား သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ျခင္းအား အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔MATကလႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္။အလုပ္သမားမ်ားကုိယ့္ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔ေနထုိင္စား ေသာက္ ႏုိ္င္ဖို႔ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာအလုပ္သမားမ်ားလည္း ထုိက္သင့္ တဲ့ ဝင္ေငြရရွိဖုိ႔လိုပါတယ္။ စားဖို႔၊ ဝတ္ဖို႔၊ ေနဖို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုမွီခိုေနရတဲ့ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လည္းလိုအပ္တယ္။ ဒီလိုပဲစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္ လို႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားအေပၚတြင္ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္အျပည့္ ျဖင့္ ေျပာဆိုလိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရ.ဦးေရႊမန္းအား အလြန္ေလးစားၿပီးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

          နာယကႀကီးခင္ဗ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ MOU အလုပ္သမားတင္ပို႔ျခင္းတြင္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ MOEAF ႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီအေတာ္ မ်ားမ်ားတို႔သည္ အလုပ္သမားေခၚစာအတုမ်ားျဖင့္ပို႔ျခင္း၊ အလုပ္သမားေခၚစာတစ္ေစာင္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ပို႔ျခင္း တို႔ ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုေရာက္လာၿပီးမွ အလုပ္မရွိပဲဘ၀ပ်က္ေနၾကရေသာအလုပ္သမားေပါင္းမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။
         
           ထို္င္းႏွင့္ျမန္မာအစိုးရက လူကုန္ကူးမႈေလွ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္၂၀၁၂.ခုႏွစ္မွစတင္၍ တရား၀င္အလုပ္ သမားတင္ပုိ႔ျခင္း MOU ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေမ၀င့္ကုမၸဏီ၊ ေဌးကုမၸဏီ၊ ေရႊလမ္းဖြင့္ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာအက္စ္ပတ္လင့္ကုမၸဏီ၊ မိုးမိုးဖင္မလီ ကုမၸဏီ၊ ေလဘာအာရွကုမၸဏီ၊ ေရႊရည္ၿဖိဳးေအာင္ကုမၸဏီ၊ ႏွင္းပန္း၀ါကုမၸဏီ၊ေရႊျပည္ၿငိမ္းကုမၸဏီ၊ ဘ၀ခ်ိန္ခြင္ကုမၸဏီ၊ ဇြဲသုခကုမၸဏီႏွင့္ တို႔မွ ပို႔ေဆာင္ထားၾကသည့္ ေထာင္ခ်ီရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ားတို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါစည္း ကမ္းမ်ားအတိုင္းမဟုတ္သည္ကို ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

           ၎တို႔မွာ အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြသံုးသိန္းခြဲမွ ၆သိန္းအထိ ေကာက္ခံျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ေငြ ၁၈,၀၀၀ အထိေကာက္ခံသူမ်ားရွိျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါအလုပ္မဟုတ္ျခင္း၊ ၀တ္ပါမစ္ မရွိဟုဆိုကာ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းေၾကာင့္ ေျခလက္ျပတ္ျခင္း၊ ခါးရိုး က်ိဳးျခင္း၊ ဓါတ္လိုက္၍ေသဆံုးျခင္း၊ အလုပ္မရွိျခင္း၊ ပတ္စပို႔သိမ္းဆည္းခံ၍ တရားမ၀င္အလုပ္သမားျဖစ္ သြားျခင္း၊ ထမင္းစားစရာမရွိျခင္း၊ အလုပ္သမား ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔အကူညီေတာင္းခံသူမ်ားအား နယ္စပ္သို႔ျပန္ပို႔ေဆာင္းျခင္း၊ စသည့္အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
           
          ၂၀၁၄.ခု ဒီဇင္ဘာလေလာက္မွစ၍အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနညြန္ၾကားေရးမွွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဒဂံုတြင္ရွိေသာပင္လံုခန္းမ ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီးစခန္းတို႔တြင္ ျပည္ပထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ၾကမည့္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အသက္အာမ,ခံေၾကးဟုဆိုကာတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၅၀၀ (သို႔) က်ပ္ေငြ ၁၅,၀၀၀ စီ ေကာက္ ခံေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ အထိေပးခဲ့ရသူလည္းရွိပါသည္။ (အသက္အာမခံေၾကး လုပ္ငန္းဟူသည္မွာအလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ ရႈပ္ေထြးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္)  ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ ၄၀ခန္႔ႏွင့္လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူရရွိ ႏိုင္ေသာ ဖုန္းကဒ္ကိုလည္း အထက္ပါစခန္း၂ေနရာတြင္ မယူ မေနရစနစ္ျဖင့္ အတင္းေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။
                
           အလုပ္သမား၀န္ႀကီး၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္အလုပ္သမားသံအရာရွိတို႔သည္ မဟာခ်ိဳင္မွ PP.Group ဆို သည့္ ပြဲစားကုမၸဏီႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ေခၚေဆာင္လာခြင့္ျပဳၿပီးအလုပ္သမားမ်ားအား မဟာခ်ိဳင္ေန၀စ္ ၄လမ္းတြင္ရွိေသာ  ၆ထပ္တိုက္တြင္ထားရွိကာ ထိုင္းႏိုင္ငံေနရာေပါင္းစံုတုိ႔သို႔ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ၍ MOU အလုပ္သမားေပါင္း   ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍တင္ပို႔ ခဲ့ၾကပါသည္။ ဖက္ဘူရီ လယ္ကြင္းထဲတြင္ရွိေသာ 154 M2 SD. Srapang P-kaoyoy, Pethaburi. Sarisa International Co,Ltd   ပြဲစားကုမၸဏီသို႔ အလုပ္မရွိပဲ အလုပ္သမားမ်ားတင္ပို႔လွ်က္ရွိပါသည္။

         က်ေနာ္တို႔သည္ အထက္ေဖၚျပပါ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတင္ပို႔ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ဓါတ္ပံုႏွင့္၊
ဗီြဒီယိုရိုက္ကူးၿပီး စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အလုပ္သမားေခၚစာအတု မ်ားစြာတို႔ကိုလည္းသိမ္းဆည္းထားပါသည္။ထိုအခ်က္အလက္မ်ားစြာတို႔အားအေထာက္အထားအျပည့္အစံုျဖင့္
 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
           
  ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းျမန္မာအလုပ္သမားေလးသန္းနီးပါးခန္႔၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနၾကေသာ္ လည္း ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အစီအမံတစ္စံုတစ္ခု ယေန႔တုိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာမွ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ပတ္စပို႔စခန္းမ်ားမွ ပတ္စပုိ႔သက္တမ္းတိုးသည့္အလုပ္သမားတစ္ဦးစီထံမွ ဘတ္ေငြ ၁,၀၀၀ စီေကာက္ခံခဲ့သည့္မွာႏွစ္ခ်ီ ၍ ရွိခဲ့ပါၿပီ။

          သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တရား၀င္အလုပ္သမားမ်ားေသဆံုးျခင္း၊ မတရားဖိႏွိပ္ခံရျခင္းတို႔ကိုမူ ျမန္မာ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ထိေရာက္စြာကူညီျခင္းမရွိေသးပါ။ ဥပမာ။ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔ နံနက္၃နာရီက သႀကၤန္က်ရန္ အိမ္ကိုျပန္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ား တာ့ခရိုင္ ကန္ေဖဖစ္အနီးတြင္ ကားေမွာက္၍  ျမန္မာ အလုပ္သမား မ၂ဦး+ က်ား၁ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားမွာ (၁) မဇင္မာ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလပိုင္းရြာ၊ (၂) မသဲညိဳ အသက္၂၄ ႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလပိုင္းရြာ၊ ႏွင့္ (၃) ကိုေက်ာ္မင္းႏိုင္  အသက္ ၃၄ ႏွစ္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမို႕နယ္၊ ၀ဲႀကီးေက်းရြာတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
     
            ကားေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ (၁) ေအာင္လင္းဦး ၃၁ႏွစ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း မအူပင္၊  (၂) ႏိုင္လင္းစိုး။ ၂၄ႏွစ္ ဧရာ၀တီတိုင္း မအူပင္။ (၃) ဦးမ်ိဳးျမင့္ ၄၂ႏွစ္ ဧရာ၀တီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕။ (၄) သက္ႏိုင္ဦး အသက္ ၂၉ႏွစ္၊ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕။ (၅) ကိုရဲေအာင္ အသက္၂၀ႏွစ္ မေကြးတိုင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လဲလူးရြာ။ (၆) ေသာ္သဇင္ ၂၃ ႏွစ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ ပြမ္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားအား ေဆး၀ါးနာရီပိုင္းကုသၿပီးေနာက္ မိမိအစီ အစဥ္ျဖင့္ ကားမွတ္တိုင္သို႔လာခဲ့ၾကရပါသည္။ ေဆးရံုသို႔လိုက္ပို႔သည့္ပုလိပ္မ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ဘတ္ေငြ ၂၀၀စီေပးခဲ့ၾကရပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ခေနာင္ေထာ္ေက်းရြာမွ ဦးတင္ဦး ႏွင့္ေဒၚတင္လွ တို႔၏သား ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း  ဆိုသူမွာ လက္က်ိဳး၍ေက်ာက္ပတ္တီးစည္းကာ ကန္ဖယ္ဗစ္ေဆးရံုတြင္ အတြင္းလူနာ အျဖစ္ေနထိုင္ခဲ့ရပါသည္။ အလုပ္သမား မ်ားေသဆံုးမႈႏွႈင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈတို႔အတြက္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ က တစ္စံုတစ္ခုေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးပါ။
          
            ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ညေန ၈နာရီခန္႔က ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခရိုင္၊ တကြန္ပါၿမိဳ႕နယ္၊ နံယြန္ငါးဖမ္းေလွ ဆိပ္တြင္ ေလွရပ္နားထားစဥ္ငါးဖမ္းေလွမွဘယ္ထရီ အိုးေပါက္ကြဲသျဖင့္ ျမန္မာ အလုပ္ သမား၂ဦးေသဆံုးၿပီး ၅ဦးအတြင္း လူနာအျဖစ္ေဆး၀ါးကုသခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာေသမႈေသခင္းမ်ား ကိုပင္လွ်င္ ထုိင္းျမန္မာသံရံုးမွအလုပ္ သမားသံအရာရွိဆိုသူမ်ားက ယေန႔တိုင္ကူညီရိုင္း ပင္းရေကာင္းမွန္း မသိေသးပါ။ အလုပ္သမားသံအရာရွိတို႔သည္ အခက္အခဲႀကံဳေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားဖုန္းဆက္လွ်င္ လည္းဖုန္းမကုိင္ပါ။

          နာယကႀကီးခင္ဗ်ား ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ အဓိက ပင္မေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကန္ခ်ဘူရီမွ VITA (၀ုိင္တ)နာနတ္သီးစက္ရံုသို႔ အလုပ္သမားေခၚစာမေပးသင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဒု၀န္ႀကီး၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ တုိ႔အား က်ေနာ္တို႔လူခ်င္းေတြ႔၍ အခ်က္ အလက္မ်ားျဖင့္တင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ရာတြင္အဆိုပါေန ရာသို႔ ေအဂ်င္စီမ်ားစြာတို႔ ပို႔ေဆာင္ေနၾကသည္မွာအလြန္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ VITA တြင္အလုပ္ သမား ေထာင္ခ်ီ၍ ဒုကၡေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

           သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္အားခသတ္မွတ္ရန္ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏မ်က္ ကြယ္ျပဳလ်စ္လွဴရႈျခင္းကုိ အစဥ္ သျဖင့္ ခံေနၾကရေသာ/ေအဂ်င္စီမ်ား၏ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားကုိခံေနၾကရေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတို႔တြင္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏အကာ အကြယ္မဲ့မႈမ်ားကို လည္း အေလးဂရုျပဳေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ပုဂၢိဳလ္ေရးမဟုတ္ပါ။အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အက်ိဳးနည္းေသာMOUမူ၀ါဒကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုၾကည့္၍ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမတရားစီပြားရွာေသာ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အရာ ရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

                                                                  ေလးစားစြာျဖင့္ 
                                                                  ေက်ာ္ေသာင္း
                                                                     ဒါရိုက္တာ
             ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ ့                                                                           ဘန္ေကာက္