17 April 2015

“ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသတိျပဳရန္အသိေပးျခင္း”
                                
              ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္း သန္းခ်ီ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပတ္စပို႔စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လုပ္အားခမ်ားစြာ အကုန္က်ခံ၍လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပတ္စပို႔ကိုင္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ထြက္သြားလာျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

             သို႔ရာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ထံသို႔ ေပ်ာက္ဆံုး
စာအုပ္မ်ားမၾကာမၾကာလာေရာက္အပ္ႏွံမႈမ်ားရွိတတ္ၾကပါသည္။ပတ္စပုိ႔စာအုပ္တြင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသာပါရွိ
ၿပီး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားမပါရွိပါသျဖင့္ပတ္စပို႔မ်ားမွာေနထိုင္ခြင့္ ရက္လြန္သြား   ျခင္းမ်ားျဖစ္သြားေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လြန္စြာနစ္နာပါသည္။

              သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားတိုင္းတို႔သည္ ပတ္စပို႔စာမ်က္ႏွာ ၅တြင္ ပါရွိေသာ   ျဖည့္စြက္စရာမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္လိပ္စာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္  ျပည္ပေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္း နံပတ္တို႔ကို ေရးထားရန္အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။  

                                        ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔
                                                        ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

မွတ္ခ်က္။    ။ ေရႊလုပ္သားဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀စဥ္ကာလက ဤသို႔ လစဥ္ ေၾကညာထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။