27 May 2015

" ဖုန္းသံုးစြဲခ ၅ရာခိုင္ႏုန္းမေကာက္ေတာ့ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ MAT အဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုပါသည္"ဖုန္းသုံးစြဲခ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္မည့္အစီအစဥ္ ဆုိင္းငံ့

      မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား၏ ဖုန္းေခၚဆိုခ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းေငြမ်ားထဲမွကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ေကာက္ခံမည့္အစီ အစဥ္ ကိုယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ရပ္ဆိုင္းရန္အဆိုကို ယေန ့ (ေမလ၂၇ရက္)တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳလိုက္ သည္။

    
ဖုန္းေခၚဆိုခ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းေငြမ်ားထဲမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ေကာက္ခံျခင္းကို
၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

     
အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးဦးေသာင္းတင္၊
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရိွန္တို႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ရာ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။


 “ အရူးေတြအုပ္ခ်ဳပ္တာေတာ့မဟုတ္တန္ရာ”  http://www.goldenworkers.asia/2015/05/blog-post_22.html