03 June 2015

“MOU အလုပ္သမားမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ”

ဦးမင္းလႈိင္- ဥကၠဌ (ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး( ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕


“MOU အလုပ္သမားမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ”
ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း တို႔ေၾကာင့္ MOU အလုပ္သမားမ်ားစြာ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳ လာခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္သို႔ျပန္လာ၍ အျဖစ္မွန္ကိုတင္ျပႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။
ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခေနမွန္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ ၾကေစရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အဖြဲ႔ MAT မွ,ကမကထ ျပဳလုပ္၍ MOU အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကို လာေရာက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။


အစီအစဥ္
ေနရက္။ ။ ၂၀၁၅ ခု ဇြန္လ (၄) ရက္
အခ်ိန္။ ။ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ မွ ၂ နာရီထိ။ 

ေနရာ။ ။ MJN ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ကိုေစာျမတ္ခ်ိဳ
09 7990 359 29

MOEAF မွ ဥကၠဌ (သို႔) ဒုဥကၠဌ တစ္ဦး ႏွင့္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴ း တို ့မျဖစ္မေန တက္ေရာက္
 ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ေဟာေျပာၾကမယ့္ MOU အလုပ္သမား မ်ားရဲ႕ ဒါရိုက္တာမ်ားကိုလည္း ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔မွာ လူႀကီးမင္းတုိ႔ ထံက တစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားပါမယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဦးေက်ာ္ေသာင္း
ဒါရိုက္တာ
MAT