06 July 2015

"ျမန္မာ့သမိုင္းထဲကေသြးစြန္းတဲ့ေန႔တစ္ေန႔"

           "က်ေနာ္တို႔ လူမျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္အခါက စစ္အာဏာရွင္းမ်ားရက္စက္ခဲ့တဲ့သမိုင္းေၾကာင္း"


"က်ေနာ္တို႔လက္ထက္မွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ျပယုဒ္"
"ဥတုရာသီေတာကုိမွီ၏။ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ေထာင္သံုးႏွစ္တဲ့"