12 July 2015

"တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ရလွခ်ီရဲ႕ ျမတ္ႏိုးလွခ်ီရဲ႕ဆိုၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ သံုးမကုန္ ျဖဳန္းမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာေနၾကသူမ်ားသို႔"