25 July 2015

"ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမလား၊ အျပစ္ျဖစ္ေစမလား"

......................................................................................................................................
2015 ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ေပၚျပဳလာ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္သတင္း။