03 August 2015

“မဟာခ်ိဳင္ခ်ည္အလုပ္ရံုျပႆ နာ ျမန္မာသံရံုးကူညီေျဖရွင္း”

                         
၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ 
ကိုတီး+ကိုခြန္+လြမ္းသူ

             ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီးမဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕ အယ္ကခ်ဳိင္လမ္းမႀကီး မုန္းမိုင္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ MVK အပ္ခ်ည္အလုပ္ရံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရမႈမ်ားအား ျမန္မာသံရံုး အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္တီအဖြဲ႔၀င္ MAT အဖြဲ႔ကသြားေရာက္ကူညီ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

           အလုပ္သမားက်ား၂၉ဦး ႏွင့္မ ၂၅ ဦးတို႔ (၅၄ဦး) အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ MVK အလုပ္ရံုက  အာမခံေၾကးဟုဆိုကာ ေျပစာျဖတ္ပိုင္းမရွိပဲ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  အာမခံရံုးသို႔ စါရင္းသြားၾကည့္ရာ မေတြ႔ရွိရျခင္း၊ အလုပ္သမား၅ရက္ဆင္းခိုင္းၿပီး ၃ရက္နားခိုင္းျခင္း၊ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားအား အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲထုတ္ပစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားအသစ္ျပည္လည္ စမတ္ခိုင္း(ျပန္သြင္းျခင္း) တို႔ျပဳလုပ္ေနသည္။

        ၃၀၊ ၇၊ ၂၀၁၅ ေန႔မွစတင္၍ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္အားထုတ္မေပးပဲ အလုပ္ရံုပိတ္
ေၾကာင္း စာရြက္ကပ္၍ ေၾကညာခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားက ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT သို႔ ဆက္သြယ္ အကူညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ MATတာ၀န္ ရွိသူမ်ားကလည္း ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီတာ၀န္ခံထံသို႔ သတင္းေပးပုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။      

       အလုပ္သမား ကိုစိုင္းေအး က“က်ေနာ္တို႔ လုပ္အား တစ္ေယာက္စီ တစ္လစာ၊ ဘတ္ေငြတစ္ေသာင္းေက်ာ္စီ ရစရာရွိတယ္။ ဗမာဘာသာျပန္ ကုိစိုးဆိုသူက လူေဟာင္းေတြကိုထုတ္တယ္။ တစ္ေယာက္ဘတ္ေငြ ၆,၅၀၀ စီ ယူၿပီးလူသစ္သြင္းစားတယ္။ ခုအလုပ္ရံုကိုပိတ္လိုက္ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ လစဥ္လတိုင္း အသက္အာမခံေၾကး ဘတ္၅၀၀ ေလာက္စီသြင္းလာတာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး၊ က်ေနာ္တုိ႔ဆံုးရႈံးမႈေတြအမ်ားႀကီးပဲ အဲဒါေၾကာင့္ MAT အဖြဲ႔ကို အကူညီေတာင္းခဲ့တာပါ”ဟုေျပာသည္။

          MAT အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ အလုပ္သမား၅၄ဦးႏွင့္အတူ မဟာခ်ိဳင္ ဆာ၀ါဒီကန္ရံုး(အလုပ္သမားျပႆ     နာ ေျဖရွင္းေရးရံုး) သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ရွိေသာ ဖုန္းနံပတ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္အား ဆ၀ါဒီကန္ရံုးမွ ေခၚရာတြင္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္စား မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးလာေရာက္ခဲ့သည္။

          MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က“သူတို႔မသိရပါဘူး၊ အလုပ္မထုတ္ပါဘူးျငင္း တယ္။ နက္ျဖန္ အားလံုးအလုပ္ျပန္ဆင္းဖို႔နဲ႔ လုပ္အားခက်န္ေငြအားလံုးကို ေန႔လည္တစ္နာရီမွာထုတ္ေပးမယ္လို႔ေတာ့အာမခံသြားတယ္။ မဟာခ်ိဳင္က အလုပ္ရံုအေတာ္မ်ားမ်ားတို႔မွာ ထိုင္းစကားတတ္တဲ့ ျမန္မာစကားျပန္ေတြက စက္ရံုက မန္ေနဂ်ာတို႔နဲ႔ေပါင္းၿပီး အလုပ္သမားအေဟာင္းေတြကိုထုတ္တယ္။ အလုပ္သမားအသစ္သြင္းခ ဘတ္ ၈,၀၀၀ အထိ ယူတဲ့အလုပ္ရံုရွိတယ္။ အလုပ္သမားအသစ္သြင္းၿပီး မတရားကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေနၾကတာ။ အလုပ္သမားေတြလည္း အလုပ္ရရင္ၿပီးေရာ၊ ခံေနၾကရတာအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ILO၊ ထိုင္းအလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွန္းေဒသ အင္ဂ်ီအိုႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ အလုပ္သမားအေရးဟုဆိုကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား တနဂၤေႏြနားရက္တစ္ရက္ရေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ ထို႔အျပင္ တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားကိုထိုင္းပုလိပ္မ်ားဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ ၄၈ ရက္ခ်မွတ္၍ နယ္စပ္သုိ႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားကိုခိုင္ေစသည့္ မည့္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ကိုမွ အေရးယူသည္ကို 
မေတြ႔ဖူးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေသာင္း က ေထာက္ျပသည္။


          ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၀န္က်င္မွစ၍ အသက္အာမခံေၾကးဟုဆိုကာ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအင္ဂ်ီအိုတို႔ သည္ ထိုင္းအစိုးရသတ္မွတ္သည့္ အစီအမံကိုလက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သန္းခ်ီရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ ၀င္ေငြ၏  ငါးရာခိုင္ႏုန္းကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျဖတ္ေတာက္မေတာက္ကို အလုပ္သမားမ်ားမသိရွိရ သည့္အျပင္ အလုပ္ရံုအေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားမ်ားျမန္မာျပည္သို႔ျပန္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ ေသဆံုးသြားလွ်င္ျဖစ္ေစျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ေငြမ်ားမွာဆံုးရံႈးရပါသည္။

          ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ သန္းခ်ီရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားထံမွ အိမ္ျပန္စရိ္တ္ဟူ၍ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၁,၀၀၀ စီေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ေငြမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေတာင္းခံ၍ ထိုင္းေရာက္အလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းMATအဖြဲ႔စာေရး၍ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမထူးခဲ့ေပ။