25 September 2015

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့က အမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမွန္ကို ထိုင္းမီဒီယာမ်ားသို ့ ရွင္းျပခဲ့


အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ အ၈ၤလန္ႏိုင္ငံ ေသဒဏ္ ဆန္႔က်င့္ေရးအဖြဲ႕ နဲ ့လက္တြဲျပီး ေဆာင္ရြတ္ေန ပါတယ္ ။ေသဒဏ္ထိုက္အျပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ အမႈကို မ်က္ျမင္သက္ေသမရွိဘဲ  ေကာ့ေတာင္ကၽြန္း(လိပ္ကၽြန္း) အမွဳ႕တြင္ တရားစြဲအဖြဲ႕ အေနႏွင့္ ထင္ရွားေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပၿပီးခိုင္လံုေသာ သက္ေသမ်ား တင္ျပရန္ပ်က္ကြက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ထိုင္းတရားစီရင္ေရးနဲ ့ဥပေဒအား မ်က္ကြယ္ျပဳ ရာေရာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါတယ္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ သေဘာထားမူ ႏွင့္ အ၈ၤလန္ႏိုင္ငံ ေသဒဏ္ ဆန္႔က်င့္ေရးအဖြဲ႕ တို႔ သေဘာထားမွာ-(ႏိုင္ငံ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳဝွက္ခ်က္မ်ားမွလဲြလွ်င္)ေသသူႏွင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေနၾကေသာတရားခံ မ်ား အခြင့္အေရးသည္ တန္းတူျဖစ္ပါျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေကာ့ေတာင္(လိပ္ကၽြန္း)အမႈ့တြင္အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ David ႏွင့္Hannah တို႔
ရက္စက္စြာ အသတ္ခံၾကရပါတယ္။


ထိုအတူ စြပ္စြဲခံ ျမန္မာအလုပ္သမား(၂)ဦးမွာ တရားခံျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္ သို႔ေသာ္သတင္းအေၾကာင္းခ်င္းရာ-
အေထာက္အထားမ်ားအရ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဟာ တရားခံမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိလာၾကပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ေသသူမ်ားအခြင့္အေရးမွာ ေသသူမ်ားကို ရက္စက္စြာသတ္ခဲ့ေသာ တရားခံအစစ္အမွန္ ကိုေဖၚ ထုတ္ေပးရမည့္။အခြင့္အေရးရွိ သကဲ့သို႔ စြပ္စြဲခံရသူတရားခံမ်ားကိုလည္း မွန္ကန္မႈ့မရွိဘဲ ေသဒဏ္ အထိ အျပစ္ေပးခံရမႈ့မွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အခြင့္အေရးရွိေသာေၾကာင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္အေျဖရွာခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

သူတို ့အဖြဲ ့ေတြ အားလံုးလိုလိုဟာ ထိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြျဖစ္လို ့သတိလြတ္ အငိုက္မဲ့ အခ်ိန္မွာ ထိုင္းမာဖီးယားေတြ လုပ္ၾကံႏိုင္တာကို သိရက္နဲ ့ ၾကိဳးစားေနၾကတာကို ျမန္မာျပည္ က အစိုးရ နဲ ့
တိုင္းရင္းသား လူထုက မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္ ။

ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္ ့