05 October 2015

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ပါ” စာအုပ္ကို ျပဳစုေရးသားသူ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ႏွင့္ တို႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္ အင္တာဗ်ဴ း ၂.၉.၂၀၁၅စစ္အစိုးရလက္ထက္လွ်ိဳ၀ွက္ျဖန္႔ေ၀ရန္စီစဥ္ျပဳစုခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ပါ” ေရဒီယိုအင္တာဗ်ဴးမ်ားအေၾကာင္း
MOEAF အမည္ပ်က္စရင္းသြင္းခံထားျခင္းခံထားရသူ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ႏွင့္အေမးအေျဖ

တို႔ေခတ္-၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေရဒီယိုအင္တာဗ်ဴးေတြကို စုစည္းျဖစ္ခဲ့ပံု အေၾကာင္း အနည္းငယ္ရွင္းျပေပးပါ။ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စုစည္းျဖစ္ခဲ့တာလဲဗ်။

ေက်ာ္ေသာင္း - ၂၀၀၃ကေန  ၂၀၀၇ ကာလအတြင္းမွာ အင္တာနက္ကို ကိုယ္ေနတဲ့ အခန္းမွာသံုးလို႔မရ
ေသးဘူး။ အင္တာနက္ဆိုင္မွာပဲသံုးရတယ္။ သားသမီးငယ္ေသးေတာ့ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ရတဲ့ အခ်ိန္လည္း
ျဖစ္တယ္။ ေရဒီယိုကိုနားနဲ႔စာဖတ္တယ္လို႔ သေဘာထားၿပီး မလြတ္တမ္းနားေထာင္တယ္။ ၁၉၉၀ ေရြး
ေကာက္ပဲြ မွာ NLD အႏိုင္ရရွိေရး ရပ္ေက်းဥကၠဌ အျဖစ္ က်ေနာ္လုပ္ခဲ့တယ္။ မဲအျပတ္သတ္ႏုိင္ေပမယ့္ န၀တ စစ္အစိုးရက အာဏာ မလႊဲတဲ့အခါ ေတာ္ေတာ္ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္
ေတြက က်ေနာ့္ကို ေတာ္ေတာ္ေမး ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါက်ေနာ့္စိတ္ထဲကအစိုင္းအခဲေပါ့။

ဦးခင္ညြန္ ခ်မွတ္တဲ့ ရိုဒ္မက္() လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕နံပါတ္() အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ လုပ္က တည္းက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တာရွည္ခံေအာင္လုပ္မယ့္ ဗီလိန္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ျဖစ္မယ္ ဆုိတာက်ေနာ္ သိတယ္။  ဒါေပ မယ့္ က်ေနာ့္အဆင့္က ေျပာပိုင္ခြင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူးေလ။ အႏိုင္ရအမတ္ေတြကို လႊတ္
ေတာ္ တစ္ရပ္ေခၚႏိုင္ဖုိ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ က်ေနာ္ အႀကံျပဳခ်င္တာရွိခဲ့ေပမယ့္ ျပည္နယ္ျပည္မ ဆက္
သြယ္ေရး အခက္အခဲအျပင္ က်ေနာ္က ရပ္ေက်း အဆင့္သာရွိတာေၾကာင့္ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။


 
  အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ဟာ ေရဒီယိုက ထုတ္လႊင့္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ကၽြမ္းက်င္ သူ
ေတြ ဘယ္လိုယူဆၾကသလဲ။ မိမိ အယူ အဆနဲ႔ ဘာကြာလဲ စသည္ျဖင့္ ယွဥ္းထိုးၿပီး ေလ့လာမွတ္သားတာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ဆည္း ပူးတာပါ။

 လစဥ္က်ေနာ္တို႔ထုတ္ေ၀တဲ့ ရခိုင္တံခြန္ဂ်ာနယ္၊ ေရႊလုပ္သားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ထိုင္းကိုေရာက္ေနၾကတဲ့
ျပည္ပေရာက္ အလုပ္သမားေတြ သိရွိေအာင္လို႔ ေရဒီယိုက ဖြဲ႔စည္းပံုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို အၿမဲတမ္းေဖၚျပ
ေပး ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးထဲက တစ္ခုပဲလို႔ခံယူၿပီးလုပ္ခဲ့တာပါ။

တို႔ေခတ္-ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ႏွစ္ေလာက္ကစုစည္းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး  ေရဒီယို အင္တာဗ်ဴးေတြက ဒီေန႔အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီေနတုန္းပဲဆိုတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ထပ္ ျပဳစု ထားတာ
ေတြ ရွိပါေသးလာခင္ဗ်။

ေက်ာ္ေသာင္း - စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်ာ။ ကက္ဆက္ေခြနဲ႔ ၁၃ ေခြေလာက္ကို အသံဖမ္းၿပီး သိမ္းဆည္းထား ခဲ့ တာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတည္မျပဳခင္ ခ်င္းမိုင္အင္တာနယူးက ထုတ္ေ၀ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ထုတ္ေ၀ မျဖစ္ တဲ့အခါ က်ေနာ္ စိတ္ပ်က္ၿပီး ကက္ဆက္ေခြေတြကိုလႊင့္ပစ္ခဲ့မိတယ္ဗ်။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း အ တည္ ျပဳ လိုက္ၾကၿပီဆုိေတာ့ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေပါ့ေလ။ မိမိကိုယ္ကိုယ္လည္း အေတာ္စိတ္ ထိခိုက္ ခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ေရဒီယိုက မၾကားတစ္ခ်က္ ၾကားတစ္ခ်က္ကို အာရံုစူးစိုက္၊ အင္တာနက္ဆိုင္ေျပး၊ ကက္ဆက္နဲ႔ အသံဖမ္း၊ လက္ေရးနဲ႔ေရး၊ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ အသံထြက္ကို စာအျဖစ္ျပန္ေရး၊ စာရိုက္တတ္သူကို ေငြေပးၿပီး ရိုက္ခိုင္း၊ စသည္ျဖင့္ အေတာ္ပင္ပန္းခံခဲ့ရတာပါ။ ဒုိနာနဲ႔နီးစပ္သူေတြဆိုရင္ ဒီစာအုပ္ ထုတ္ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။


တို႔ေခတ္-  ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းမွာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေန တာေတြကို အေ၀းေရာက္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြ၊ သတင္းမီဒီယာသမားေတြက ဘယ္လို သံုး သပ္မိလဲ။

ေက်ာ္ေသာင္း - ျပည္တြင္းမွာလႈပ္ရွားတာေတြကုိ အားရပါတယ္။ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္
 ေအာက္၊ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲက လုပ္ေနၾကရတာ။ သူတို႔ သတၱိမွ အာဂသတၱိဗ်။အေတာ့္ကုိေလးစားဖုိ႔ ေကာင္း ပါ တယ္။ သူတို႔ေတြႏုိးၾကားလာတာဟာ ဗမာတစ္ျပည္လံုး ယာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္ လာၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္အစိုးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမယ့္တိုင္းသူျပည္ သား တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုၾကရမယ့္ ပဋိဉာဥ္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုမွန္းကို သိလာတာ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။

က်ေနာ္ ဒီစာအုပ္ကို ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု အတည္မျပဳခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ျဖန္႔ေ၀ဖို႔ အဓိကဦးတည္ခဲ့တာပါ။ တည့္တည့္ေျပာရရင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္နဲ႔ ျပင္လို႔မ ရႏိုင္
ေအာင္ လုပ္ ထားတဲ့၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္မျပဳေအာင္ဆိုၿပီး က်ေနာ္ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။အဲဒီကာလတုန္း က ျပည္တြင္းက လူေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို အဲဒီေလာက္ ဃဂနဏမသိၾက ေသးဘူး။ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြေလာက္ပဲ  ခေရေစ့တြင္းက်သိၾကတာပါ။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ကာလမွာ ဘယ္သူမွဘုန္းႀကီးေတြ ကုိ သတ္မယ္လုိ႔ဘယ္သူမွ မထင္မထားဘူး။သတ္ပစ္တယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္နဲ႔ဖြဲစည္းပံုကုိ ေ၀ဖန္ေနသူေတြကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်တယ္။    ဘုန္းႀကီးပါ မေရွာင္စစ္တပ္က လက္သံေျပာင္ထားေတာ့ သိပ္လည္းမလႈပ္၀ံ့ၾက တဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္ေလ။ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈကိုေတာင္ ေပၚေပၚထင္ထင္လုပ္ရဲတဲ့ စစ္အစိုးရပါ။ အဲဒီမွာ စာအုပ္ထုတ္ေပးမယ့္ ဒိုနာအုပ္စု ေတြကလည္း ေတြေ၀သြားပံု ေပၚပါတယ္။ အဲဒီကာလက ျပည္ပ မီဒီယာ
ေတြ ဟာတာ၀န္ေက်ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး ဦေအာင္ထူး ဆိုရင္ဒီစာအုပ္ ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔အၿမဲ တိုက္တြန္း တယ္။ က်ေနာ္ ေငြမရွိလို႔ မထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ။

တို႔ေခတ္-  ဆရာက လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံမွာေနေနတာဆိုေတာ့ အဲဒီထိုင္းႏိုင္ငံက အေျခခံဥပေဒနဲ႔ က်ေနာ္ တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခခံဥပေဒက ဘာေတြတူညီမႈရွိၿပီး ဘာေတြကြာျခားမႈရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။

ေက်ာ္ေသာင္း - ထိုင္းမွာ ၁၉ႀကိမ္ေတာင္ျပန္ေရးဆြဲၿပီးၿပီ….အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ခု ဥပေဒတစ္ခုလိုျဖစ္ေနတယ္ ။ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြက ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ ဥပမာ အခု စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒကို ေနာက္အရပ္သား အစိုး ရ တက္လာတာနဲ႔ခ်က္ျခင္းျပဳ
ျပင္လိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တိုင္းသူျပည္သားအတြက္ လံုး၀ အကာအကြယ္
ေပး ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြကို မတရားသျဖင့္ ဘယ္အာဏာပိုင္မွ ဖမ္းဆီးတာ၊ အႏိုင္က်င့္ တာလုပ္လို႔ မရဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုတာ ထိုင္းျပည္သူေတြက ဘာလုပ္ေပးပါလို႔ပဲ ေစခိုင္းပါတယ္။ သူတို႔ေတြက လည္း ျပည္သူ႔အတြက္ လိုအပ္တာလုပ္ေပးရမယ္၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းပဲဆိုတဲ့အသိစိတ္ကရွိေနၾကတယ္။

        ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်ေတာ့၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ယာသက္ပန္တည္ၿမဲေရးအတြက္ က်ား ကုတ္ က်ားခဲ လုပ္ထားတာေၾကာင့္ အေျခအေနေတြက ထိုင္းနဲ႔အမ်ားႀကီးကြာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာအုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက တိုင္းျပည္ရတနာေတြဟာ သူတို႔အေမြရတဲ့ပံုသ႑န္စိတ္ႀကီး၀င္ေနၾကတယ္။ စစ္တပ္ နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဗမာ အခ်င္းခ်င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာနဲ႔မတူပဲ လူမ်ိဳးျခား ကုိလိုနီလာအုပ္ခ်ဳပ္ေနသလိုျဖစ္ေန ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာဖုိ႔ခက္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြမွာမိမိကုိယ္ ကိုေတာင္ မပိုင္ဆိုင္ၾကဘူး။ အိပ္ေနတာကို တံခါးလာေခါက္ၿပီး ခဏလိုက္ခဲ့ပါလို႔ ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္းမယ္။ လယ္ယာေျမေတြကိုလည္း သိမ္းခ်င္သလိုသိမ္းတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြမွာ ဘ၀ေရာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြပါ မလံုၿခံဳၾကဘူး။

          ျမန္မာျပည္ကအုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ဆက္ဟာ ျပည္သူေတြကို နားမ်က္စိေတြအကုန္ပိတ္ၿပီး၊ ျပည္ပကမာ ၻ နဲ႔ လံုး၀ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္ငံနဲ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျခင္းမုိး နဲ႔ ေျမ
ေလာက္ ကြာေနတာပါ။ ထိုင္းမွာအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ လာဘ္လည္းစားတယ္။ ေကာင္းေကာင္းလည္းလုပ္ ပါ တယ္။ ဗမာျပည္မွာက လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ မိမိခ်မ္းသာေအာင္လုပ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ကိုၾကည့္ပါတယ္။ ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္အမ်ားႀကီးပါ။

တို႔ေခတ္-ဆရာဦးေက်ာ္ေသာင္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ 7 Day ဂ်ာနယ္ကေပးတဲ့ သူရဲေကာင္းဆုကို လည္းရရွိခဲ့ ဖူး တယ္။ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းေတြကိုလည္းတက္ေရာက္ခဲ့သလို ျပည္ပအေျခစိုက္ နာမည္ႀကီး သတင္း ဌာ နေတြ ျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမ၊ RFA DVB တို႔မွာလည္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ တယ္ ဆိုေတာ့ လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာလား သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ရပ္တည္ေနတာလာ ဆိုတာေျဖလို႔ရရင္ ေျဖေပးပါခင္ဗ်။

 ေက်ာ္ေသာင္း - က်ေနာ္ထိုင္းမွာေနစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး၁၃ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ အလုပ္သမားကူညီ
ေစာင့္ ေရွာက္သူ၊ သတင္းေထာက္ေရာ၊ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ေရာ၊ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြ ႏုိးၾကား သူ အျဖစ္ ပါလုပ္ ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြက ၀ါသနာအရ လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္အရ လုပ္ႏိုင္တာေလးေတြ၊ လုပ္သင့္တာေလးေတြကို ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ၿပီး လုပ္တာပါ။ အျခားေသာနာမည္ ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မေရာေႏွာဘူး။ ဘန္ေကာက္ အင္အားစုေတြနဲ႔စုေပါင္းၿပီးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ားလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ နာမည္ႀကီးေအာင္ အားမထုတ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရ သတိထားတဲ့ နာမည္ စါရင္းမွာေတာ့ပါတယ္။

ရပ္တည္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ဖေယာင္း(မိုပန္းထိမ္) လက္မႈပညာကေတာ့ ပင္တုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ၀င္ေငြ ကေတာ့ သတင္းေထာက္လုပ္အားခေပါ့။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုသိုလ္ျဖစ္အေနနဲ႔ အလုပ္သမားကူညီ
ေစာင့္ ေရွာက္ေရးနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးပဲလုပ္ပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြဟာ ၀န္ထမ္းလစာနဲ႔ လုပ္ၾကတာ မဟုတ္ဘူးေႏွာ္။ သတင္းစာ ဒီဇိုင္းနာ (ေလးေအာက္ထိုင္တဲ့သူ)၂ဦးစလံုးျပည္တြင္းကို ၀င္သြား တာနဲ႔ သတင္းစာထုတ္ေ၀တဲ့အလုပ္ကို လံုး၀ရပ္ပစ္ခဲ့တယ္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ၂၀၀၃ ႏွစ္ကုန္ကတည္းက သတင္းေထာက္ အလုပ္ကိုလည္းရပ္နားခဲ့ပါတယ္။

 တိုင္းျပည္ကို ျပန္၀င္ရင္ ကိုယ္သိထား တတ္ထားတာေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို ေျပာဆို ညြန္ျပ၊ သင္ၾကားျပသဖုိ႔ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္ႏိုင္မယ့္အခင္းအက်င္းမျဖစ္ေသးလုိ႔ မ၀င္ေသးတာပါ။ ေစာင့္ၾကည္ေနတဲ့ သေဘာပါ။ အလည္အပတ္အျဖစ္ေတာ့ ခဏတျဖဳတ္၀င္ထြက္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္နဲ႔မွခံယူ ထား တာ မရွိသလို က်ေနာ့္မွာ ဘာရာဇ၀တ္မႈမွ မရွိတာေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းပါတယ္။ အသက္အရြယ္အရ အၿပီး ျပန္ခ်င္ပါၿပီ။ တုိင္းျပည္ကုိ လြမ္းလွပါၿပီ။

တို႔ေခတ္-  အခုဆရာျပဳစုထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေရဒီယိုအင္တာဗ်ဴးမ်ား စာအုပ္ က စာဖတ္သူကိုအဓိကေပးထားတဲ့ message ကၿခံဳငံုၿပီးေျပာရရင္ ဘာျဖစ္မလဲဆရာ။

ေက်ာ္ေသာင္း - ၂ခ်က္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ပထမက.. ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုး တက္ႀကီးပြားေရးအတြက္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ လံုး၀မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို တိုင္းသူျပည္သားေတြ အဓိကသိေစခ်င္ပါတယ္။  ဒုတိယအခ်က္က၊ အဲဒီအခ်ိန္ကာလတုန္းက ႏိုင္ငံေရးနယ္ ပယ္ မွာ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အေျမာ္အျမင္ရွိၾကသူေတြလဲ။ ႏိုင္ငံေရး၀မ္းစာ ဘယ္
ေလာက္ျပည့္ၾကသလဲ၊ သူတို႔ ေျပာခဲ့တာေတြဟာ လက္ရွိ အခ်ိန္အခင္းအက်င္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ဟပ္စပ္မႈ ရွိသလဲ။ တိုင္ျပည္အနာဂတ္ကို ဘယ္ေလာက္ႀကိဳျမင္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားေတြလဲ။

  အမြဲဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အရည္အေသြးရွိသူေတြဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလားဆိုတာကိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြ အကဲခပ္မိေစခ်င္ပါတယ္။  ။ အထူးသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လႊတ္ေတာ္ထဲကျပင္မယ္၊ စစ္ဗုိလ္တစ္မတ္သားကို စည္းရံုးမယ္ဆိုၿပီး (ကၽြဲပါးေစာင္းတီးဖုိ႔) ေရြး ေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ လို႔ဆိုခဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္ကူးေတြဟာ  ဘယ္ေလာက္လက္ေတြ႔က်သလဲ ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ဆန္းစစ္ၾကရပါမယ္။ အေသးစိတ္အျငင္း အခုံလုပ္ၾကရမွာမို႔ ဒီေလာက္ပဲေျပာပါရေစ။


တို႔ေခတ္-  မီဒီယာသတင္းသမားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕မိခင္သတင္းဌာနေတြကေန ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္းၿပီးေရးၾကေျပာၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရကထင္သေလာက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လူထုလိုခ်င္တဲ့ အဓိကေျပာင္းလဲေပးရမယ့္ဥပေဒေတြကိုေျပာင္းလဲမေပးတာ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါ သလဲ ခင္ဗ်။

ေက်ာ္ေသာင္း -မီဒီယာေတြက လူထုေတြသိေအာင္ အားထုတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လူထုေတြသိသင့္တဲ့အေရအ တြက္  ျပည့္္ မီေအာင္မသိခဲ့ၾကဘူး။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကိစၥကို အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားထက္ ၀က္ေက်ာ္ ေလာက္ သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ စနစ္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အကြက္ေစ့ေစ့ခ်ထားတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေအာက္မွာ အစားဆင္းရဲ အေနဆင္းရဲနဲ႔ လူထုေတြ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔လံုးျခာလုိက္ေနၾကတာ။

 ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္မိရင္ဒုကၡေရာက္မွာဆိုတဲ့အစြဲေတြကရွိေနတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ အာ ဏာ ရွင္ေတြကလည္း ဖိႏွိပ္မႈယႏၱရားအလြန္ေကာင္းတယ္ေလ။ အကုန္ေထာင္ခ်ေနတာဆိုေတာ့ လူေတြ မလႈပ္သာဘူးေပါ့။ လူထုဘက္ကို အပီအျပင္ဖိႏွိပ္ထားတာ။ အစိုးရကေတာ့ မီဒီယာေတြေျပာလို႔ ေျပာင္းမယ့္ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ မီဒီယာေျပာရင္ ဘာကိုသတိ ထားရမလဲ ဆိုတဲ့ message ကိုပဲ အစိုးရယူပါတယ္။ သူ႔အ လုိလို နားလည္သြားလို႔ အာဏာကို စြန္႔လႊတ္တဲ့အာဏာရွင္ဆိုတာ ကမာၻမွာမရွိပါဘူး။

     သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ သူတို႔ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေတြကို သူတို႔ အာဏာနဲ႔ ခုခံကာကြယ္ၾကမွာမို႔ အာဏာထိုင္ခံု ကို ရတဲ့နည္းနဲ႔ကာကြယ္ၾကပါမယ္။ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲဖုိ႔နဲ႔ အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ပံုစံ တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းၾကရပါအံုးမယ္။ ဒီကိစၥက သပ္သပ္ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာအုပ္ထုတ္ေ၀ခ်င္တာ က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူထု
ေတြ သိေအာင္ လုပ္ၾကတာေလာက္ပါပဲ။  ဒီစာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ဆရာတို႔ (ဂ်ာနယ္လစ္စာေပ) က အကုန္အ က်ခံ ထုတ္ေ၀ ေပးလို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီစာအုပ္မွာပါ၀င္တဲ့ BBC,DVB နဲ႔ RFA သတင္းဌာနမႈ ေတြရဲ႕ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သလို ခ်င္းမိုင္အင္တာနယူးသင္တန္းေက်ာင္းမွာတာ၀န္ထမ္းခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဆရာျဖစ္ တဲ့ ဦးေအာင္ႏိုင္ ရဲ႕ ကူညီအားေပးမႈေတြ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

 တို႔ေခတ္- လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္းဆို လာမယ့္အနာဂတ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအ
ေနက ဘယ္လိုရွိလာႏိုင္ပါသလဲခင္ဗ်။

ေက်ာ္ေသာင္း - တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္မေကာင္းဘူး။ အေျပာင္းအလဲကို ညင္ညင္သာ သာနဲ႔ မကူး
ေျပာင္း ၾကရင္ ေတာ္ေတာ္တုန္လႈပ္စရာ ေၾကကြဲစရာေတြႀကံဳရႏိုင္ပါတယ္။ အာဏာရွိ၊စည္းစိမ္ဥစၥာရွိၾက သူ
ေတြ နဲ႔ ေၾကာမြဲေတြၾကားထဲမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီးႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္မရပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္း စဥ္ ကလည္း ေရွ႕ကို မေရြ႕ဘူး။ အစိုးရေရာ အတုိက္အခံပါ အယံုအၾကည္မရွိၾကဘူး။ လားရာဘက္က လံုး၀ မတူညီၾကဘူး။ အေျပာင္း အလဲဘက္ကို တၿပိဳင္ တည္းေရြ႕ေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပင္းထန္တဲ့ 
 ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္လာရင္ တိုင္းျပည္ နစ္ နာႏိုင္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ၂ဘက္လံုးဟာ ၁၉၈၈ မတိုင္မီကာလတုန္း ကလို ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆို တာေလာက္သာ ေတြးေနတာအလြန္စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ဒီကာလထက္ အဆေပါင္း ရာ ခ်ီ ဆိုး၀ါး ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဖိႏွိပ္ခံျမန္မာေတြရဲ႕တတ္သိမႈ၊ ေနမႈေတြ ဟာအယင္ကလုိ မဟုတ္
ေတာ့ဘူး။

တို႔ေခတ္-  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုစၿပီးအေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံက အေျခအ
ေန နဲ႔ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အတည္ျပဳဆႏၵခံယူတဲ့အခ်ိန္က အေျခအေနေတြကို ဆရာဦးေက်ာ္ေသာင္း ႀကံဳေတြ ႔ ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳထဲက မွတ္မိသေလာက္အနည္းငယ္ ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ေက်ာ္ေသာင္း - အဲဒီတုန္းက ႏိုင္ငံတကာကိုေကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ န.၀.တ လွည့္စားခဲ့တာက ဘိန္းဘုရင္
ေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿပီးေငြမဲခ၀ါခ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူတဲ့သူေတြကို ေညာင္ႏွစ္ပင္ထဲကုိ ေရာက္ေအာင္သြင္း လိုက္တယ္။ တစညကို ညီအကိုပါဆိုၿပီးလည္ပင္းဖက္လိုက္တယ္။ တက္ေရာက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေရ တြက္ မီေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔စီစဥ္လိုက္တယ္။  ေညာင္ႏွစ္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုေ၀ဖန္ရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ တယ္။ ဥပေဒပုဒ္ မတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါ ၇၅ ရာခိုင္ႏုန္းေလာက္ က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီးလုပ္တာ။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ထဲကို ေရာက္သြားၾကတဲ့ သူေတြ အျပင္ကိုမထြက္ေအာင္၊ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ကအစထားခဲ့တာ။ အဲဒီကာလတုန္းက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုေတြပါမက်န္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိပါ ပ်က္စီး ေအာင္ အက်ပ္ကိုင္ခဲ့တာပါ။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ထဲကထြက္လာတဲ့ အမတ္ေတြေနာက္မွာ ေထာက္လွမ္း
ေရးေတြ သတင္းတပ္ဖြဲ႔SB ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ တစ္ခြန္းတည္းေျပာပါဆိုရင္ ဂူထဲ မွာ ေသနတ္ေတ့ၿပီး ဒါကိုအတည္ျပဳဆိုၿပီး အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းတစ္ခုလံုး နာဂစ္မုန္းတိုင္းတိုက္ခတ္လို႔ လူေပါင္း တစ္သိန္ ေျခာက္ေသာင္း
  ေလာက္ေသေၾက ပ်က္စီၿပီး အိုးအိမ္ေပါင္း သန္းခ်ီပ်က္စီးတယ္။ ဘ၀ေတြပ်က္စီးသြားလိုက္ၾကတာ ခုေတြး ၾကည့္ရင္လည္း ခုစိတ္ထိခိုက္ရတယ္။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးႀကိမ္မီးအံုးပမာ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနၾကခ်ိန္
ျဖစ္ တယ္။ (က်ေနာ့္ကို နာဂစ္ေဘးဒုကၡကူညီေရးေကာ္မတီမွာဥကၠဌ အျဖစ္ အမ်ားေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာနဲ႔ ထိုင္းက အလုပ္သမားေတြဆီက အလွဴေငြေတြနဲ႔ေထာက္ကူူပစၥည္းေတြအေျမာက္အျမား ကို ေပးပို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ အလွဴပစၥည္းေတြကို အခက္အခဲေတြၾကားက ပုိ႔ခဲ့ရပါတယ္။ မဲေဆာက္ေတာရေက်ာင္းမွာ လေပါင္းမ်ားစြာစုပံုထားခဲ့ရပါတယ္)

 အေမရိကန္ စစ္တပ္က အစားအစာေဆး၀ါး၊ ေသာက္ေရေတြနဲ႔ ရာခီ်ရွိတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ တင္ေဆာင္ၿပီး ေလ ယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီးနဲ ့ကူညီခ်င္လို႔ လာတာကုိ ဦးသန္းေရႊ လက္မခံဘူး။ အေလာင္းေတြအရည္ေပ်ာ္သြား လိမ့္မယ္။ ျမန္မာေတြဟာ ငါးရွာ၊ ဖါးရွာစားလို႔ရတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာ။ ဧရာ၀တီတိုင္းတစ္ခုလံုးဟာ အႏုျမဴဗံုး က်ဲခံရသလို အားလံုးပ်က္စီးသြားခဲ့တာပါ။ အဲဒါကိုသနားညွာတာရေကာင္းမွန္းမသိပဲ ႏိုင္ငံတကာအကူညီကို  ျငင္းပယ္ခဲ့တာဟာ ဦးသန္းေရႊအစိုးရရဲ႕ရက္စက္မႈကိုျပတာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ တကမာၻလံုးလည္းေဒါသထြက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ကူညီေပးၾကတဲ့ ကိုဇာဂနာ တို႔၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြး တို႔ကိုေတာင္ ေထာင္ခ်ပစ္တာပဲ။ နာဂစ္ေဘး ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ လူေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ သတိေတာင္မရႏိုင္ၾကဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္သူ လူထုေထာက္ခံမႈ ၉၂ရာခိုင္ႏုန္း နဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ကုိအတည္ျပဳ တယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာလိုက္တာဗ်။ ကမာၻကေရာ လူထုကပါ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။

ဒီအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရးသေဘၤာ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ၀င္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ
ေရး အခင္းအက်င္းဟာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာစည္း မ်ဥ္း
 ေတြအရ ၀င္မရလို႔ မ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀င္ခဲ့ရင္ တကမာၻလံုးက ႀကိဳဆိုၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္။ အမွန္တရားတစ္ခုကို ရွာေဖြၾကတဲ့အခါ လူအမ်ားလက္ခံၾကထားၾကတဲ့ ပံုေသနည္းနဲ႔ က်ေနာ္ အယူ အဆ ဒႆ     န ဟာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ေႏွာ္။

တို႔ေခတ္-အေ၀းေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ ေရးမွာ အားႀကိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္ေနေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကိုေျပာခ်င္ေနတဲ့စကားတစ္ခြန္းရွိမွာပဲ။ အခုလက္ ရွိရင္ထဲမွာ ေျပာခ်င္ေနတဲ့စကားတစ္ခြန္းက ဘာျဖစ္မလဲ။

ေက်ာ္ေသာင္း - တိုင္းျပည္ရဲ႕အဖိုးတန္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းလည္းပ်က္စီးသြားၿပီ၊ သယံဇာတေရာင္းရေငြ
ေတြ ကို တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မသံုးၾကဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကိုယ္ပိုင္ယူေနၾကတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ခရိုနီေတြဟာ ဓနအင္အားေတာင့္တင္းသြားၾကၿပီ။ လယ္ယာေျမေတြကို အဓမၼသိမ္းလိုက္ၾကၿပီ။ လူထု
ေတြမွာ လုပ္စားစရာ ေနထိုင္စရာေတြမရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကို ျပန္ေပးရမယ္။ မေပးလို႔မရဘူး။ လူတိုင္း ဟာ ကိုယ္ပစၥည္းကုိယ္ျပန္ လုိခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါကိုမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လို႔မရဘူး။ ဒီကိစၥကိုက်ေနာ္ တို႔ညွိႏႈိင္းရမယ္။ 

     သယံဇာတကုန္ဆံုးတာထက္ ပိုစိုးရိမ္စရာက လူေတြစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြပ်က္စီးသြားၾကၿပီး၊ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ တဲ့၊ ယဥ္ေက်းလွပတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕အဆင့္ျမင့္စိတ္ဓါတ္ေတြေခါင္းပါးသြားၿပီ။ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာတစ္ ခုေျပာ မယ္ဗ်ာ။ လိုင္းကားေပၚကို သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ဗိုက္ႀကီးသယ္နဲ႔ ကေလးတက္လာတာကို ေနရာဖယ္ေပး ရ
ေကာင္းမွန္းေတာင္ မသိၾကေတာ့ဘူး။ အမႈိက္ကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမွန္း အသိစိတ္ဓါတ္မရွိၾကေတာ့ဘူး။ အလွည့္က် တန္းစီတဲ့ အေလ့အထကုိ လုိုက္နာရေကာင္းမွန္းမသိၾကေတာ့ဘူး။ ကားေပၚကို တိုးတက္ တာတို႔ ဆုိ ခြန္အားသာသူက အႏိုင္ ယူလိုက္တာပဲ။ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းဆိုတာ တိရစာၦန္္အက်င့္ဗ်။ ဒါေတြဟာ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္က ပံုစံသြင္းလိုက္တာပဲ။
 
ဒီမုိကေရစီဆိုတာ အေကာင္အထည္မဟုတ္ဘူးေလ။ က်င့္စဥ္ပဲ။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အမူ အက်င့္ေတြ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိင္း အေလ့အက်င့္လုပ္ၾကရမယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေျပာသလို အက်င့္ဆိုးေတြ ကိုျပင္ၾက ရမယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလိုပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အက်င့္စရိုက္ေတြကို အေျခခံပညာမူလတန္းနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက စၾကရပါမယ္။ လက္ရွိအရြယ္ေရာက္ ေနသူေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြကို ေဖါက္ဖ်က္ရင္ ေၾကာသားရင္သား မခြဲျခားပဲ ဥပေဒအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္ေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ် မွတ္ပစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ဥပေဒက်ဴးလြန္သူကို  ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ ညွာလို႔မျဖစ္ဘူး။ ဒါမွ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါမွ ျမန္မာေတြဟာဒီမိုကေရစီနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လူမိ်ဳးျဖစ္လာမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။

တို႔ေခတ္-  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။   ။