03 October 2015

(ဘဂၤါလီကခိုး၀င္၊ တရုတ္ကသစ္၀င္ခိုး၊ ထိုင္းကငါး၀င္ဖမ္း) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာသည္???

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ