06 October 2015

“ျမန္မာလူကုန္ကူးဂိုဏ္းႀကီးတစ္ခုကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ႏွိမ္နင္း”

                                  
၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၆

ခြန္တီးခက္လြမ္း.....

 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးျမန္မာလူကုန္ကူးဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းအား ထိုင္းအစိုးရလူကုန္ကူးမႈအထူး
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲ Pol.Lt Col. Komvich ဦးေဆာင္သည့္ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာသံရံုး အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္MATတို႔ပူးေပါင္း ၍ စီနင္း၀င္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

   ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူမွာ အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ကိုသိန္းေဇာ္ ႏွင့္အတူ ဂိုဏ္းသား၂ဦးတို႔အား ယမန္ေန႔ညဥ့္က ဖမ္းဆီးမိခဲ့ၿပီးယေနစီးနင္းမႈတြင္ ဂိုဏ္းသား၃ ဦး ကိုဖမ္းဆီမိခဲ့သည္။ တစ္ဦးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားကဒ္ကုိကိုင္ေဆာင္ထားသျဖင့္ ျပန္လည္လႊတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားခိုင္မာစြာရွိသျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသံုးဆူနယ္စပ္မွ ကီလိုမီတာ ၉၀ ခန္႔အကြာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္၊ ထာမကန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ အသီးအႏွံမ်ိဳးစံုအစားအစာထုတ္လုပ္သည့္ (VITA FOOD FACTORY) V&K PINE APPLE CANNI NG Co,Ltd ဟူ၍ရွိပါသည္။            ထိုအလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္ရံုတည္ေထာင္ကာစကာလမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအားမည္သို႔မည္ပံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ကို မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက VITA အလုပ္ရံု၏ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမတရားႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကို ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MATက စတင္ သိရွိခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကအဆက္အသြယ္၊ နည္းပညာ၊ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား မျပည့္စံုမႈ တို႔ေၾကာင့္အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေအာင္ မစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။
              
သို႔ရာတြင္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ စနစ္တက်ပိုမိုစုေဆာင္းလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအလုပ္ရံုမွ ထိုင္းအစိုးရ လူကုန္ကူးမႈ အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရတပ္ဖြဲ႔DSIႏွင့္အေရးေပၚလူကုန္ကူးမႈ အနည္းအက်ဥ္းတို႔ကိုသာကယ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ MAT အဖြဲ႔သည္ VITA အလုပ္ရံု၏ မတရားမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ UNIAPႏွင့္ပူးေပါင္း၍ World Markတို႔ သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးမႈေလွ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ႏွင့္ လူကုန္ကူးသည့္ဂိုဏ္းတို႔ကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

၂၀၁၃ ခု ႏွစ္မွာစ၍ ယခုလူကုန္ကူးမႈဂိုဏ္းအား ……DOWN ဟူသည့္အမည္တစ္ခုသတ္မွတ္၍ သတင္းေထာက္၉ဦးျမဳပ္ႏွံ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူတစ္ဦးမွာစိတ္ၾကြေဆးျပား၃ျပားထည့္၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။


    အလုပ္ရံုသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို တုိက္ရိုက္ခန္႔ထားျခင္းမရွိပဲ စက္ရံုသို႔ အလုပ္သမားမ်ားတင္သြင္းခြင့္ရရွိသည့္  ထိုင္းသူေဌး(၃၇)ဦးရွိသည္။ သူေဌးတစ္ဦးလွ်င္ တရား၀င္အလုပ္သမား၃၈၅ဦးစီ ရွိရမည္ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ VITAစက္ရံုတြင္ ၃၇x၃၈၅=၁၄,၂၄၅ ဦး ပံုမွန္ရွိေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားသြင္းရေသာသူေဌးတို႔၊ အလုပ္သမားမ်ားရရွိေရးအတြက္စီစဥ္ထားၾကပံုမွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို ေပးသြင္းသည့္  သူေဌးမ်ားက ….Group အမည္ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေအာင္ ပိပိရိရိျဖင့္ဖိႏွိပ္ထားသည္။ ၎တို႔လုိအပ္ေသာ အလုပ္သမားအေရအတြက္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ျမန္မာလူကုန္ကူးဂိုဏ္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

              MAT အဖြဲ႔သည္ ဓါတ္ပံုႏွင့္ဗြီဒီယိုအခ်က္အလက္အျပည္အစံုတုိ႔ျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးအထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ AHTD ႏွင့္ထိုင္းစစ္တပ္တို႔သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခု ဇြန္လက ျပည္နယ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲထံသို႔ FED ဒါရိုက္တာ ဦးထူးခ်စ္ႏွင့္အတူ အကူညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အရာမထင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ၂ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအစည္းေ၀း(မႏၱေလး)တြင္ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီး
အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိႏိုင္ခဲ့ေသးေခ်။ 

           
 ယခုဂိုဏ္းအား အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေနေၾကာင္း သတင္းေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေစာခြန္ေနာင္ဦး ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း တုိ႔၏ ဦးေခါင္းအား ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ပါက ဘတ္ေငြ ႏွစ္သန္းစီခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ဂိုဏ္းက ေၾကညာထားသည္ဟုကိုေစာခြန္ေနာင္ဦး ကေျပာသည္။

         သူက “က်ေနာ္ အဲဒီနယ္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္း ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာလုပ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ ေခါင္းကိုဘတ္၂သန္း က်ေနာ္တို႔ ဒါရိုက္တာေခါင္းကိုဘတ္၂ႏွစ္သန္း ဆိုၿပီး သိန္းေဇာ္ တုိ႔ဂိုဏ္းကေၾကညာပါတယ္။ ခုက်ေနာ္ အဲဒီေနရာမွာေနလို႔ မလံုၿခံဳေတာ့တာေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္  MAT ရံုးကုိလာေနတာ ၄လရွိပါၿပီ။ က်ေနာ့္တပည့္ တစ္ေယာက္ ေထာင္က်ခံေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘ၀နဲ႔ ရင္းၿပီး စြန္႔စားခဲ့ရတယ္လို႔ဆိုရင္ အပိုေျပာသလိုျဖစ္ေနမလား။ သိန္းေဇာ္တို႔ဂိုဏ္းက လူတစ္ေယာက္ကို ၀ိုင္းရိုက္သတ္ေနတာကို ထိုင္းေရာ ဗမာေရာ ရပ္ၿပီးေတာင္ မၾကည့္ရဲပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္အသက္ဆိုတာ၊ သူ႔ပါးစပ္က ရွင္းလိုက္ တစ္လံုးပဲလုိတယ္၊ တကယ့္ မာဖီးယား 
ဂိုဏ္းႀကီးပါ” ဟုေျပာသည္။

       
   ဤအလုပ္ရံုအား ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိတို႔ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၍ MOU ျဖင့္ အလုပ္သမားတင္သြင္းရန္ ေျပာဆိုစည္းရံုးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၄ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္အားအဓမၼအက်ိဳးစီးပြားျဖင့္ အက်င့္ပါေနေသာ ပြဲစားဂိုဏ္းမ်ားမ်ား၏ အမူအက်င့္မွာ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

           MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က“ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာလူကုန္ကူးဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းကိုႏွိမ္နင္းဖုိ႔ခက္ခဲပါတယ္။ လူကုန္ကူးတယ္ဆိုတာ အာဏာပိုင္နဲ႔ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတို႔ လုပ္ၾကတဲ့အလုပ္ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လူကုန္းမႈလုပ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ဟာ ဆယ္စုနဲ႔ခ်ီၿပီး ထိုင္းအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ လာခဲ့တဲ့ယံုၾကည္မႈကအဓိကပါ။ လူကုန္ကူးဂိုဏ္းေတြကို ႏွိမ္နင္းတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲ သိပ္ မရွိေပမယ့္ ခိုင္မာတဲ့အေထာက္အထားေတြရေအာင္စုေဆာင္းရတာက က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြ စြန္႔စားရပါ တယ္။ အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားၿပီး အခ်ိန္နဲ႔ေငြနဲ႔ ကုန္က်ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တစ္ဖြဲ႔လံုး ဘယ္ကမွလစာရသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိအလုပ္ ကိုယ္စီနဲ႔ မိမိေငြအကုန္အက်ခံၿပီးလုပ္ေနၾကတာပါ။ တစ္ခါ တစ္ေလ အလွဴရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕က စရိတ္စက ကူညီေပးတာမ်ိဳးေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မကုန္မီ ထိုင္းမွာ အဓိက လူကုန္ကူးဂိုဏ္းႀကီး ေတြကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ 
          ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္အတူ MAT အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က  ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔က မေလးရွားနယ္စပ္အနီး ကတန္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာလူကုန္ကူးဂိုဏ္းႀကီး၏ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္အားAHTDက ေသနတ္ျဖင့္တင္ပါးကိုပစ္ဖမ္း၍ ဂိုဏ္းသား ၅ဦးကို ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဂိုဏ္း၏ လူသတ္မႈ ရက္စက္မႈမ်ားအား အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ  Environmental Justice Foundation (EJF) က VDO သတင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို
ကမာၻသို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

   MAT အဖြ႔ဲသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လူကုန္ကူးခံရသူေပါင္း ၅၀ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉၂ဦး၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၄ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၀ဦးႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အႀကိမ္၂၁ ကယ္တင္မႈတြင္ ၇လအတြင္း ၁၅၉ ဦးတို႔အား ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

     လူကုန္ကူးသူေပါင္း ၁၀ ဦးကိုဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
(စာရင္းကုိ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။)