07 October 2015

“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဘဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြအတြက္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး”

"၂၀၁၅ ခု ေအာက္တိုဘာလ  ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ (တုိ႔ေခတ္) အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပထား သည့္ ေဆာင္းပါးကို အြန္လိုင္း မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ကူးယူေဖၚျပပါတယ္"

        ျမန္မာႏိုင္ငံအသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလဟာ အေျခခံက်က်စနစ္တက်မဟုတ္ဘူးဆိုတာသိၾကပါတယ္။ အသြင္းေျပာင္းအစိုးရ ၅ႏွစ္သက္တမ္းကာလအတြင္းမွာတိုးတက္သြားတာဆို လို႔၊ သယံဇာတေတြမ်ဳိးတုန္းၿပီး အခြင့္ထူးခံေတြပိုမိုပြားမ်ားလာကာ ျပည္သူေတြပိုမိုအက်ပ္ဆိုက္လာခဲ့တာပါပဲရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္
 ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာလုပ္ကိုင္ေနတာကုိႏိုင္ငံသားေတြမသိရေပမယ့္ ျပည္ပကျမန္မာ အ လုပ္သမားေတြ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ၾကတဲ့ အခင္းအက်င္းမေပၚေပါက္ေသးဘူး။ ၅ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြပိုမိုထြက္ခြာေနတာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြ မေပၚ ေပါက္ေသးဘူးဆိုတာကုိသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

        ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကသူေတြနဲ႔ အဆင့္အတန္းမီမီေနထိုင္လိုၾကသူတိုင္ဟာ အေရးေပၚ ဆိုရင္
 အားလံုးေသေတာ့မွာပဲ။ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအားလံုးဆံုးရႈံးေတာ့မွာပဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စရာအေနအထားမွာအရဲစြန္႔ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာသာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနသူေတြဟာ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး စါရင္း၀င္
 ေနသူေတြျဖစ္ၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာအရာရာျပည္စံုေနၾကသူမ်ားပီပီ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘယ္အခန္း က႑ မွာမဆို အဆင္ေျပေနတယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ထားၾကၿပီးလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။


     သူတို႔ထင္သလိုမဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းျပည္ဟာ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ ကို ဘယ္ေပါင္းစံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည့္မ်က္စိ ၊ ျပည့္ဥေဏွာက္
ေတြျဖစ္ ၾက တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြက စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာေနၾကတာပါ။

          အာဏာရွင္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ပံုစံမဟုတ္ပဲ တစ္သက္လံုးမတရားရယူပိုင္ ဆိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဓနဥစၥာေတြစိတ္ခ်လံုၿခံဳေရးအတြက္ မိမိလုပ္ကိုင္ခြင့္အာဏာတည္ၿမဲေရးေတြကိုသာ အဓိက ထား လုပ္ေနၾကသူေတြလို႔ နားလည္သူအမ်ားကဆုိၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အတိုင္းအတာတစ္ခု ထိသိထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းစာဆရာ တစ္ေယာက္ကဆိုရင္ သူေဌးႀကီးေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ လူမြဲတိုင္းျပည္ဟာဗမာျပည္ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံမ်ိဳး သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနတာမဟုတ္ပဲ စစ္အာဏာရွင္ ေတြလိုခ်င္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲေန တာသာျဖစ္ တယ္ဆိုတာလို႔ဆိုပါတယ္။


                    “သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုတာအခ်ိန္မေရြးေပၚေပါက္ႏိုင္တယ္”
            ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးဆိုတာ အခ်ိန္မေရြးေပၚေပါက္လာတတ္တာမို႔ သက္ရွိလူသားေတြ အၿမဲသတိျပဳၾကရ ပါတယ္။ မိုးရာသီမွာ ေရနစ္ျမဳပ္မႈ၊ေလမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈေတြျဖစ္တတ္သလို ေႏြရာသီမွာ ေနရာမေရြး မီး ထ ေလာင္ႏိုင္ပါတယ္။ နဲနဲခ်ံဳ႕လိုက္ရရင္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈနဲ႔ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ကိုခံရတတ္တဲ့ေနရာေတြက တနသၤာရီတိုင္း၊ မုတၱမနဲ႔ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသနဲ႔စစ္ကိုင္းတိုင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး ေရနစ္ျမဳပ္ မႈဟာ လူ႔အသက္ေသဆံုးမႈနည္းပါးတယ္လို႔ဆိုရေပမယ့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈေတြဟာ နာဂစ္ထက္ မေလွ်ာ့နည္းႏိုင္ ဘူးလို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာေနၾကပါတယ္။

            ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရႀကီးရင္နစ္ျမဳပ္တတ္သလို မီးေလာင္ေတာ့ေကာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မလား ဆို ေတာ့ မရွိျပန္ဘူး။ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္ေနၾကတာေတြကိုၾကည့္ၿပီး မီးေဘး အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာလုိ႔ရွိရင္ လူ႔အသက္ေတြနဲ႔ ဓနဥစၥာေတြဆံုးရႈံးမႈေတြႀကီးမားမယ္ ဆိုတာမေတြး ၀ံ့ေအာင္ ပါပဲ။ စိတ္မ ေကာင္းစရာအေကာင္းဆံုးကေတာ့  မီးေဘးျဖစ္ေစ ေရေဘးျဖစ္ေစ အျခားေသာ သဘာ၀ေဘးဒုကၡ အႏၱရာယ္ ေတြ တစ္ခုခုႀကံဳလာလုိ႔ရွိရင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဆင္သင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ယခု အထိ မရွိေသးတာပါပဲ။
                   
          “ေဘးဒုကၡဆုိတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အသစ္အဆန္းအေတြ႔အႀကံဳမဟုတ္”
           ျမန္မာသမိုင္းမွာ ငလွ်င္ေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘးႀကီးေတြ အထင္အရွားရွိခဲ့ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးေဘးဆိုး ႀကီးက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဧရာ၀တီတုိင္းမွာတုိက္ခတ္သြားခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္းတိုင္းေဘးဒုကၡႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ လူေပါင္းတစ္သိန္းခြဲေလာက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေရတြက္မႏိုင္ေအာင္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအေလာင္း ေတြကို စနစ္တက် မသင္းၿဂိဳဟ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ပ်က္စီးသြားခဲ့တဲ့ လူေနအေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ပုကလိဂၢလုပ္ငန္းေတြကို ခုထိျပန္လည္မထူးေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ နာဂစ္ေဘးဒုကၡခံ ဧရာ၀တီတုိင္းသားေတြ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကိုထြက္ခြာလာခဲ့ၾကၿပီး တစ္ျခမ္းပဲ့ဘ၀ေတြကို အသက္ရွင္သန္ေရး အတြက္ အလူး အလွိမ့္ အသက္ေမြးခဲ့ၾကရပါတယ္။

           အဲဒီကာလအခ်ိန္မွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့  ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဖက္ေစာင္းနင္းေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ အၾကာဆံုး ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ နာဂစ္ေဘးဒုကၡႀကီး က်ေရာက္တာကို ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အကူညီမေပးႏုိင္တာကို သိရွိနားလည္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက လူသားမႈစာနာစိတ္အျပည့္နဲ႔ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအနီးကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၀န္အပါအ၀င္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္နဲ ့ေဆး၀ါးေတြ၊  အစားအစာ အ၀တ္အထည္ေတြေသာက္ေရ
ေတြ နဲ႔ ကူညီပါရေစလို႔ အဲဒီအခ်ိန္ကႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ခါးခါးသီးသီးျငင္းပယ္ ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကျမန္မာေတြဟာ ဖါးရွာငါးရွာစားလုိ႔ရတယ္လို႔ေတာင္ မဆင္မျခင္းေျပာဆို ခဲ့ တာရွိခဲ့ပါတယ္။

      ႏိုင္ငံျခားက တသီးပုဂၢလအလွဴရွင္ေတြလာေရာက္လွဴဒါန္းတာကိုလည္း ကနဦးကာလမွာလက္မခံခဲ့ ပါဘူး။ ေနာက္ပုိင္းမွ ေျပာင္းလာတဲ့ပံုစံကေတာ့ လာလွဴတဲ့လူေတြဟာ ဒုကၡသည္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လွဴခြင့္ မျပဳ ပဲ အစိုးရသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေပးအပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကူညီၾကသူအခ်ိဳ႕ကိုလည္းဖမ္း ဆီးေထာင္ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊ အာဏာရွင္အစိုးရကို တကမာၻလံုးက ပက္စက္တဲ့အစိုးရ လို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတယ္။

                                 “၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိုင္းေရေဘးအေတြ႔အႀကံဳ”      
         ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမကင္းတဲ့ ေနနစ္ျမဳပ္မႈ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ နဂိုကတည္းက ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ဘန္ေကာက္၊ မဟာခိ်ဳင္၊ စမြတ္စာခြန္၊ မမြတ္ပရာကန္၊ပထံုဌာနီ အပါအ၀င္ ေျမနိမ့္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းျပည္နယ္ ၁၀ ခုေလာက္ တစ္လခြဲေလာက္ ေရနစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ က စာေရးသူဟာ သတင္းဌာန၂ခုအတြက္ ဗြီဒီယိုသတင္းေထာက္အျဖစ္လုပ္ေနခ်ိန္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ သမားအေရးလုပ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ မဟာခိ်ဳင္အေျခစိုက္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္းတစ္ခုကို တာ၀န္ခံၿပီး ေရေဘးသင့္ျမန္မာအလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

           ေရေဘးသင့္တဲ့ေနရာေတြကို ထိုင္းစစ္တပ္က ကားဘီးအျမင့္ေတြနဲ႔ အသြားအလာ အသယ္အပို႔ကို လုပ္ေပးပါတယ္။ ပဲ့ေထာင္ေလွေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျပည့္အခမဲ့သယ္ပုိ႔လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ေလွထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံု ေတြကလည္း ေလွေတြကိုခ်က္ျခင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ အိမ္တိုင္းလိုလိုမွာ ေလွငယ္ေတြရွိ ၾက ပါ တယ္။ အသက္ကယ္အင္းက်ီေတြေ၀ေပးပါတယ္။ 

          အစားအစာနဲ႔ေသာက္ေရေတြကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ ေ၀ငွၾကပါတယ္။ က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြကို ရပ္ကြက္တုိင္းမွာ စခန္းဖြင့္လွစ္ကုသေပးပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးကုိ အေရးေပၚေၾကညာထားခဲ့ ပါတယ္။ ေရေဘးကို ထိုင္းဘုရင္ မိသားစုေတြကေရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကပါ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလာေရာက္ ကူညီ လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ေနၾကသူေတြ စီးပြားေရး မလုပ္ႏိုင္ကလြဲရင္ စားေရးေနေရး က်မၼာ
ေရး အတြက္ဘာမွ ပူပင္စရာမလုိပါ။ အစိုရ၊ ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကလူေတြႀကိဳက္တာလာလွဴၾက၊ ဘာမွ အေႏွာက္အယွက္မရွိၾကဘူး။                     “အားက်စရာကယ္ဆယ္ေရးအစီအမံေတြထိုင္းမွာအဆင္သင့္”
           ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မီးေလာင္မလား၊ ေရနစ္မလား၊ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အသက္ဆံုးရႈံးသြားမလား၊ လူ႔အသက္ကလြဲရင္ အျခားဆံုးရႈံးမႈေတြထက္သာလြန္တဲ့အေထာက္ အပံ့ေတြ
ျပန္ရေအာင္ ျပည့္ျပည့္၀၀အကူညီေပးလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္တႏိုင္ငံလံုးဘယ္ေနရာမွာ မဆို မီးေလာင္ေလာင္၊ ကားတုိက္တိုက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးကားေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ ၁၀မိနစ္ေလာက္ အ တြင္းမွာ ေရာက္ရွိလာ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြကို ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ အသံုး အေဆာင္၊ ကား၊ ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြအပ္ႏွင္းထားပါတယ္။ အေရးေပၚအသက္ကယ္နည္းေတြနဲ႔ အေရးေပၚကူညီမႈသင္တန္းေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ထားၾကပါတယ္။

            ေဘးဒုကၡႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခုျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲ့အျခားေနရာေတြမွာ မ႑ပ္ထိုးၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ အလွဴခံပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို အစိုးရယာဥ္ေတြနဲ႔ အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ဒုကၡ သည္ ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။ ေဘးဒုကၡေရာက္သူေတြကို မေရာက္တဲ့ သူေတြ အား လံုး၀ိုင္းကူၾကရမယ္ဆိုတဲ့ အသိစိတ္နဲ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အမူအက်င့္ပံုစံကိုထင္ထင္ ရွား ရွားျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

           အစိုးရကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၊ အင္ဂ်ီအိုကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြအျပင္ ရပ္ကြက္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဆို ၿပီးရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို ရပ္ကြက္လိုက္မီးေလာင္ျပာက်သြားတာမ်ိဳးမရွိ ပါဘူး။ အေရးေပၚကားေတြမွာလည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့က်မၼာေရးလုပ္သားေတြ၂၄နာရီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေန တာ အလြန္အားက်ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ အေရးေပၚကားေတြကမီးထြန္းၿပီး အဆက္မျပတ္ကားဟြန္းတီးလာလို႔ ရွိရင္ အျခားကားေတြဟာ လမ္းရွင္းေပးၾကပါတယ္။ အေရးေပၚကားဟာ မီးပြိဳင့္ကုိ ျဖတ္ေမာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။


                              “အပ်က္ကေန အျဖစ္သုိ႔၊ အဆိုးမွအေကာင္းသို႔”
         ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ဆူနာမီတိုက္ခတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဆူနာမီႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ေတြထိုင္းမွာမရွိေသးပါဘူး။ ပင္လယ္ေရေအာက္လာ တဲ့ ဆူနာမီ ေျမငလွ်င္ လႈပ္ခပ္မႈဟာရုတ္တရက္က်ေရာက္လာတာမို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ အလစ္အငုိက္မိသလိုျဖစ္သြားခဲ့ရတာေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေတြေရာ ပစၥည္းဥစၥာဆံုးရႈံးမႈေတြပါမ်ားခဲ့ပါတယ္။

          ေသသြားသူေတြအသက္ျပန္မရွင္တာကလြဲရင္ နဂိုမူလလုပ္ကုိုင္ေနတဲ့ပံုစံအတုိင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ ထိုင္းအစိုးရဟာ ႏုိင္ငံတကာအကူညီေတြနဲ႔ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ပါတယ္။ ပ်က္စီး သြားတဲ့ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ၊  အိမ္ေတြအတြက္ ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီ၊ သံေခ်ာင္း၊ အမိုးသြပ္နဲ႔ အျခားေသာ ပစၥည္းကိရိယာေတြဟူသမွ် ေဆာက္လုပ္မယ့္ေနရာအေရာက္ အခမဲ့ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။

        ဆူနာမီလႈိင္းလံုးေတြေၾကာင့္ ကမ္းေပၚေရာက္သြားတဲ့ ေလွသေဘၤာေတြကို ျပတိုက္လုပ္ၿပီး လူအမ်ား သတိရွိေနေအာင္၊ လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ထားရွိပါတယ္။ ေသဆံုးသြားသူေတြကို ဂူဗိမၺာန္တည္
ေဆာက္ ေပးပါတယ္။ မိသားစုရွာမရတဲ့အေလာင္းေတြကို ၃ႏွစ္ေလာက္အထိ မပ်က္မစီးေအာင္ အေအး ခန္းနဲ႔စနစ္တက် သိမ္းဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္လံုး၀ရွာမရတဲ့အဆံုးမွ စုေပါင္းၿပီးသၿဂိဳဟ္လိုက္ပါတယ္။   
    
        အဲဒီဆူနာမီျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ေနာင္တခ်ိန္မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ဆူနာမီေပၚေပါက္လာလုိ႔ရွိရင္ လူေတြ အသက္ေဘးက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေဒသအားလံုးမွာ လံုလံု ေလာက္ေလာက္ထားေပးလိုက္ပါတယ္။ အေရးေပၚနားခိုစရာေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ တည္
ေဆာက္ထား ထားပါတယ္။ ဆူနာမီ အေရးေပၚအခ်က္ေပးကိရိယာေတြကိုထားရွိၿပီး၂၄နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ မယ့္ ၀န္ထမ္းေတြခန္႔ထားလိုက္ပါတယ္။

 ပင္လယ္အပန္းေျဖစခန္းေတြရွိတဲ့ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြမွာ ဆူနာမီအေရးေပၚကယ္ဆယ္နည္း ကာ ကြယ္ နည္း စတဲ့သင္တန္းေတြကိုလည္း မၾကာမၾကာ သင္တန္းေပးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿခံဳေျပာရလွ်င္ လာခဲ့စမ္းပါ ဘာဒုကၡမ်ိဳးငါတုိ႔ကိုလာအံတုမလဲ။ ဆိုတဲ့ စိန္ေခၚေနသလိုပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရသလဲ ဆုိရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွာ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ဖလွယ္ေရးအင္အားစုေတြဟာ ေနရာ တိုင္းေနရာ တိုင္းမွာ ဘာျဖစ္ လာမလဲ၊ ဆုိတာကို အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ေနၾကလို႔ပါပဲ။ စီမံထားတာေတြ အလြန္အတုယူ ဖြယ္ျဖစ္ ပါတယ္။

        ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့၂၀၀၈ နာဂစ္မျဖစ္မီ  အေမရိကန္မိုးေလ၀ါသဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပး ခဲ့ေပမယ့္ မိုးေလ၀ါသနဲ႔ဇလေဗဒဦးစီးဌာနကတိုင္းျပည္ကိုႀကိဳတင္ သတင္းမေပးႏိုင္ခဲ့ သလို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္း  တိုင္းသူျပည္သားေတြ ေဘးလြတ္ကင္းေအာင္ တစ္စံုတစ္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာ မလုပ္ခဲ့ ပါ ဘူး။ ပိုဆိုးတာက ေလဖိအားေတြေလွ်ာ့နည္းလာပါၿပီး စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ဘူးလို႔ေတာင္ သတင္းမွား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ ပါတယ္။ 

          မိုးဇလပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ က ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔ေလာက္ကတည္းက မုိးေတြအဆက္ မျပတ္ရြာေနတယ္၊ မုန္းတိုင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေရေပၚအေျခအေန ေၾကညာသင့္ၿပီလို႔ ေျပာ ခဲ့ေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ မေၾကညာခဲ့သလို အေရးေပၚအနီးကပ္အစီအမံေတြလည္း မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ ၾကပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းကို ကုိမန္ လို႔အမည္ရတဲ့ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းက ဇူလိုင္လ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဟာ မုန္တိုင္း၀င္ၿပီး အဆိုးဆံုးအေျခအေနကိုေရာက္ ၿပီး ၾသဂုတ္လ၁ရက္ေန႔မွာမွ(ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ မေကြးတိုင္း)တို႔ကိုအေရးေပၚေန ရာေတြ အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ခုလက္ရွိမွာ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၁ ခုေရနစ္ေနတာ လူေတြေသေနတာ တစ္ပတ္ေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။


                   “မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား”
            ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရက္အတန္ၾကာလာတဲ့အခါ ေရေတြေလွ်ာ့က်သြားပါမယ္။ မုန္းတိုင္းေလွ်ာ့ နည္း သြားပါမယ္။ ေဘးဒုကၡတုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း၊ ပထမ အေရးေပၚအစားအေသာက္ အ၀တ္အထည္ က်မၼာေရး စတာေတြကိုလုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ ေျခခင္းလက္ခင္းသာလာတဲ့အခါ လူေတြအသံုးျပဳေနၾက တဲ့ ေသာက္သံုး ေရတြင္းေရကန္ေတြ အားလံုးတို႔ကို ျပန္လည္စုတ္ထုတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းပစ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါ မယ္။
 ေသာက္သံုးေရနဲ႔ အစားအစာေဆး၀ါးေတြလိုအပ္ပါမယ္။ ပ်က္စီးသြားတဲ့လူေနအိမ္ေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္ လည္တည္ေဆာက္ ေပးဖုိ႔လိုပါမယ္။ ယာယီအိမ္သာေတြ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါမယ္။

     သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေရးယာဥ္ေတြလိုအပ္ပါမယ္။ ဖေယာင္းတိုင္၊ လွ်ပ္စစ္မီးအိမ္၊ ေစာင္၊ ျခင္းေထာင္နဲ႔ အ၀တ္အထည္ေတြလိုအပ္ပါ တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာမွ ဒီေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရ၊ ဆားလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြအျပင္ လယ္ လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔ အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

         ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ၾကတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာအကူညီေတြ မျဖစ္မေနလိုအပ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအကူညီေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိရပါမယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖို႔အထူးလိုပါတယ္။ နာဂစ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဲဒီေဒသမွာလူေတြေနလို႔မရပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ၾကရတာကို နမူနာယူသင့္ပါတယ္။

        ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း ကာလတုန္းက ျမန္မာလူထုေတြဟာ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ျဖတ္ သန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ သတင္းမီဒီယာေတြ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိလြတ္လပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ အခုေခတ္မီ နည္းပညာေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဖုန္းကယ္မရာနဲ႔ အင္တာနက္ေတြကို လူတိုင္းနည္းပါး အသံုးျပဳတတ္ၾကၿပီ။ မေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ အမွားအမွန္ေတြကိုလည္း ခြဲျခားသိျမင္ေနၾက ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္ျပည္ကို ဘယ္စနစ္နဲ႔ ဘယ္သူေတြအုပ္ခ်ဳပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာကိုလည္း လူထုေတြ နားလည္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ 

  ျမန္မာျပည္မွာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္၂ခုျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔ပါ ယခုထပ္မံ ေဘးဒုက ၡႀကံဳ ၾကရတာ အလြန္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ဘာမွအဆင္သင့္မလုပ္ ေပးႏိုင္ သူေတြလက္ထက္မွာ ေဘးဒုကၡဆိုးႀကီးေတြ ထပ္မံမက်ေရာက္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းလိုက္ရပါတယ္။

                                        ေက်ာ္ေသာင္း