01 October 2015

“ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာဂၽြန္းထိုးေမွာက္ခံု MOU ေလာကဇါတ္ခံု”

                                     
၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၁
ကိုတီး+ေစာေမာင္+မင္းဘခက္+ကိုခြန္


(၁) စတားပိုင္အိုးနီးယားကုမၸဏီ  ျဖင့္ အလုပ္သမား၂၀၀ဦး ၁၅၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ေန႔ကထိုင္းႏိုင္ငံ ဖစ္ဘူရီ စီဒီျပားစက္ရံု (MOUသခၤ်ိဳင္း)သို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ ထိုင္းစကားသင္ေနရသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္မ လုပ္ရ ေသးပါ။ အလုပ္ သမား တစ္ဦးစီ ကုမၸဏီသို႔ က်ပ္ေငြ သံုးသိန္းခြဲမွ ငါးသိန္းအထိေပးခဲ့ရသည္ဟုဆိုပါသည္။စာခ်ဳပ္ စာရြက္တစ္ေယာက္မွ ရမလာဟုသိရသည္။ 

             စတားပိုင္အိုးနီးယားကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပင္လံုခန္းမတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကေနာင္စီ ဆိုသည့္ ကုမၸဏီ ျဖင့္ ၾကက္ သားပါကင္ထုတ္ရမည္ဟုဆိုကာ အလုပ္သမား ၉၉ (က်ား၅၉+မ၄၀) ဦးကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၉၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ သုိ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္၈ရက္ေနခဲ့ရၿပီး ကန္ခ်နဘူရီ ခရိုင္ V&K နာနတ္သီးစက္ရံုသို႔၁၂၊ ၉၊၂၀၁၅ ေန႔ကအလုပ္သမား ၇၁ဦးကိုပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ေန႔ကိုေန႔ တစ္၀က္သာလုပ္ရသျဖင့္ မလုပ္ႏုိင္ဟု ေျပာၾကသျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ပစ္သတ္၍ရသည္ဟု စတားပိုင္အိုးနီးယားပြဲစားကေျပာသျဖင့္ ေၾကာက္ေၾကာက္ လန္႔လန္႔ျဖင့္ လုပ္ေနရသည္ဟုဆိုသည္။

            ၂၈၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ေန႔က အလုပ္သမား ၄ဦးအား ကေနာင္စီ ဆိုသည့္အရပ္သို႔ ေခၚယူသြားရာ ၾကက္ခ်ီးမ်ားက်ံဳးေနရ ေၾကာင္းသိရပါသည္။အလုပ္ရံုမန္ေနဂ်ာအားအသိမေပး၊လက္မွတ္မထိုးရပဲလုပ္ေနၾကရေၾကာင္းသိရသည္။ အျခားအလုပ္ သမား ၆ဦး(မ၃ဦး+က်ား၃ဦး)တို႔မွာ မည္သည့္အလုပ္မွ မလုပ္ရပဲ နကပထုန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အနီး အေဆာင္တစ္ခုတြင္ ေနရပါသည္။ ဆန္တစ္အိပ္ႏွင့္ ထမင္းအိုးတစ္လံုး၀ယ္ေပးထားပါသည္။ အလုပ္သမား မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါလာသည့္ ေငြအခိ်ဳ႕ျဖင့္ စုေပါင္း၍ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ေနၾကပါသည္။

         ၈၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ေန႔က..ကူရဘူရီၿမိဳ႕နယ္၊ ပကၽြတ္၊ (မ၁၃+က်ား၁၈) ၃၁ဦးေရာက္ရွိေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က်ပ္ေငြ ေလးသိန္းမွ အမ်ားဆံုးငါးသိန္းခြဲအထိေပးခဲ့ရပါသည္။ ထႏုန္စီ ၾကက္သားစက္ရံုလုပ္ရမည္ဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ပါ သည္။ ၃၊၈၊ ၂၀၁၅ ေန႔ကစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၄၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ေန႔က ထိုင္းကိုလာခဲ့သည္။ 

ျပစ္ခ်က္အေဟာင္း။    ။ စတားပိုင္အိုးနီးယားႏွင့္ ေဌးဆားဗစ္ ကုမၸဏီတို႔က ၉၊ ၁၊၂၀၁၅ ခုေန႔တြင္အလုပ္သမား ၉၈ ေယာက္တို႔အား ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ သြင္းယူခဲ့ပါသည္။ အမည္မသိနာနတ္သီးအလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္ သမား အခ်ိဳ႕ကို ခ်ထားခဲ့ၿပီးအမ်ိဳးသမီး၃၄ဦးတို႔အားၿခံဳဖြန္ၿမိဳ႕ငါးလုပ္ငန္းအလုပ္ရံုတစ္ခုသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။အလုပ္ သမအားလံုး တို႔သည္အနည္းဆံုးက်ပ္ေငြသံုးသိန္းခြဲမွေျခာက္သိန္းအထိေပးေခ်ခဲ့ရသည္ဟုေျပာၾကပါသည္။ 

        ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္  အလုပ္မဆင္းပါက ပုလိပ္ကို လာဖမ္းခိုင္းအံုးမည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္သျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔၍ အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္လုပ္ၾကရသည္ဟုဆိုပါသည္။ အလုပ္သမားတင္သြင္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လည္း လာေရာက္မေျဖရွင္းေပး၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာသံရံုး အလုပ္သမားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားတင္ျပၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT က ၁၈ ရက္ေန႔ညက အခင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ၿခံဳဖြန္ႀကီးသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သမားသား အမိ၂ဦး လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ ယေန႔အထိ စူရတ္ဌာနီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း(အက်ယ္ခ်ဳပ္)တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

http://www.goldenworkers.asia/2015/02/mou_28.html….http://www.goldenworkers.asia/2015/02/blog-post_27.html……http://www.goldenworkers.asia/2015/02/blog-post_97.html
စတားပုိင္အိုးနီးယားကုမၸဏီ သည္ အလုပ္မရွိပဲေခၚသြင္းလာၿပီး  ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က ပြဲစားမ်ားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္မွ အမည္ပ်က္စါရင္းတြင္ပါေသာ V&K နာနတ္သီးစက္ရံု သို႔ အလုပ္သမားမ်ားပို႔ေနျခင္းကို နားမလည္ ႏိုင္ေၾကာင္း MATအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကေျပာသည္။

 (၂) လူထိပ္မိုး ေအဂ်င္စီ က ၂၄၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ေန႔က လုဘူရီ ဆာဟာဖန္း ၈၈ၾကက္သားစက္ရံုသို႔ အလုပ္သမား အလုပ္သမား ၁၈၁ ဦးကို သြင္းလာသည္။ အလုပ္သြင္းေတာ့ ၈၁ ေယာက္သာလက္ခံသည္။ ထိုအထဲမွ  ၆၀ဦး သာအလုပ္၀င္ရၿပီး က်န္အားလံုး အလုပ္မရျဖစ္ေနသည္။(ျပင္ဆင္သင့္သည့္MOU အားနည္းခ်က္ကုိသိႏိုင္ပါသည္)

 (၃) ေမ၀င့္ကုမၸဏီမွ  ၄၊၂၊၂၀၁၅ ေန႔က ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္၊ VITA နာနတ္သီး စက္ရံုတြင္ထိုင္းပြဲစားမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႔ စည္းထားေသာ VV Group ႏွင့္ ေမ၀င့္ကုမၸဏီတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပင္လံုခန္းမတြင္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္အလုပ္ လုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ၊ ရန္ကင္း ေက်ာက္ကုန္းတြင္ အလုပ္သမား၂၀၀ ဦးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလာခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ သမားမ်ားသည္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ၆သိန္း /၇သိန္းအထိ ကုန္က်ခဲ့ၾကေၾကာင္းေျပာပါသည္။

           ျမ၀တီေက်ာက္လံုးႀကီး စခန္းသို႔ေရာက္သည့္အခါ ထိုင္းဖုန္းဆင္းကဒ္တစ္ခုႏွင့္ အသက္အာမခံေၾကး ဟုဆိုကာ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ထံမွဘတ္ေငြ ၅၀၀ စီေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ၁၈၊၂၊၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သို႔အလုပ္သမားမ်ားအား တင္သြင္းလာခဲ့ၿပီးလူစုခြဲကာ ေနရာေပါင္းစံုသို႔ပို႔လိုက္ပါသည္။ အလုပ္သမား ၉၅ဦးမွာ ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္၊ေဘာ္ဖြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ BORPLOY FOOD INDUSTRY CO,LTD နာနတ္သီးအလုပ္ရံု သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။

    ထိုအလုပ္သမားမ်ားအထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာျမန္မာပြဲစားမ်ားေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ ေအာင္၀ိုင္းရိုက္ႏွက္ခံရသျဖင့္ျမန္မာ ျပည္သို႔ျပန္သြားသူမ်ားႏွင့္အျခားအလုပ္သမားမ်ားမွာ ေနရာေပါင္းစံုသို႔ အပို႔ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမား မ်ားမွာဘတ္ေငြ တစ္ေသာင္းစီျဖင့္ ပတ္စပို႔စာအုပ္ကို ေရြး၍ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ေန၀င့္ကုမၸဏီ သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလုပ္သမားဆက္လက္တင္သြင္းလွ်က္ရွိပါသည္။


ေမ၀င့္ကုမၸဏီမွ ယခုပို႔ထားသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူကုန္ကူးဂိုဏ္းသားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္  စူဖန္ဘူရီ ၾကက္သားစက္ရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားရာ အလုပ္လက္မဲမရွိပဲျဖစ္ေနပါသည္။ ဖစ္ဘူရီတြင္ရွိေသာ (MOU သခ်ၤဳိင္း) စီဒီျပားစက္ရံု သို႔လည္း ပို႔ေဆာင္ထားပါသည္။ အနီးဆံုးျပစ္ခ်က္ေဟာင္း http://www.goldenworkers.asia/2015/06/mou_27.html

 http://www.goldenworkers.asia/2015/06/mou_57.html

(၄)ေဌးဆားဗစ္ေအဂ်င္စီ သည္ အီးတာလွ်ံထိုင္းကုမၸဏီသို႔ ၂၄၊ ၃၊ ၂၀၁၅ ခုေန႔က အလုပ္သမား ၁၉၀ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ ဘန္ဘူေထာင္အရပ္ Areeya ပန္းရံဆုိဒ္တြင္၂၊၄၊၂၀၁၅ ေန႔မွ ၃၁၊ ၅၊၂၀၁၅ ေန႔အထိ လုပ္ခဲ့စဥ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂,၀၀၀စီျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားစုစုေပါင္းရရန္ လုပ္အားခေငြ ၂၉၀,၀၁၂ဘတ္က်န္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေငြအား ယခုေရာက္ရွိေန ေသာ ဆာလာဘူရီအရပ္ရွိ အီတာလွ်ံထိုင္း ကုမၸဏီက ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုပါသျဖင့္ အလုပ္ သမားမ်ားက ၎တို႔ ေငြေပးသြင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာအက္စပတ္လင့္ ကုမၸဏီကိုအေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း မေျဖရွင္း ေပးေၾကာင္းေျပာသည္။

(၅) ေရႊပင္လယ္ေအဂ်င္စီ ဖင့္ အလုပ္သမား၂၀ဦးတို႔သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလာခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ ငံသို၂၇.၅.၂၀၁၅ ေန႔၌ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။  ၁၀ဦးမွာ သေဘာၤက်င္းတြင္ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ရၿပီးအျခား အလုပ္သမား၁၀ ဦးမွာ ပုတ္ျပတ္ ပြဲစားတစ္ဦးထံတြင္လုပ္ကိုင္ရပါသည္။ ဇူလိုင္လက ပုလိပ္လာဖမ္း၍ အားလံုး လက္ထိပ္အခပ္ခံတစ္ညအိပ္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ဦးထြက္ေျပးသြားၿပီျဖစ္၍ ယခု ၉ေယာက္ပဲရွိပါၿပီ။ ေလးသိန္းခြဲက ေန ၅သိန္းခြဲအထိေပးခဲ့ရသည္။ 

(၆) မိုးမိုးဖင္မလီ က ဘန္ေကာက္ ထေလခ်ိဳင္၂၆လမ္း၊ D8 ေရခဲရံု  သို႔ အလုပ္သမား ၃သုတ္(၃၃+၃၇+၃၅) ေယာက္တြင္  ကားေမာင္းသည့္ ေ၀ၿဖိဳးဟန္ ဆိုသူအား ကားစက္ပ်က္သျဖင့္ ဘတ္၂၅,၀၀၀  ျဖတ္မည္ဟုေျပာၿပီး  တစ္လေက်ာ္ၾကာ အလုပ္မလုပ္ခိုင္းခဲ့ပါ။ မိုးမိုးကုမၸဏီ အား ေျဖရွင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္းမလာခဲ့ပါ။ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးလွထြန္း ထံသို႔သတင္းပုိ႔ ေသာ္လည္း မေျဖရွင္းေပးပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ MAT မွ ကိုခြန္ သြားေျပာမွ ဦးလွထြန္း ကဖုန္း ဆက္ေခၚသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦးေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 
အလုပ္သမားမွာ စားစရာမရွိျဖစ္ေနပါသည္။ ထပ္မံ၍ အႀကိတ္အနယ္ရွင္းၾကရာ မူလ တစ္ရက္ကို ၅၀၀ ဘတ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ ေသာ္လည္း ရွင္းသည့္အခါ ဘတ္၃၀၀ သာရွင္းေပးပါသည္။ ေရခဲရံုသို႔ အလုပ္သမား ၁၅၀ ေက်ာ္တင္ ပို႔ထားပါသည္။ အလုပ္သမားေတြကို တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၁၃,၀၀၀ စီျဖတ္ခံရမည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားကေျပာပါသည္။ လက္ရွိ ဆလစ္စာရြက္တြင္ ၁၁,၀၀၀ ျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိုမိုးမိသားစုက တာ၀န္ယူ၍ ေျဖရွင္းေပးျခင္း ယေန႔အခ်ိန္ အထိ မရွိေသးပါ။

 အဆိုပါအလုပ္ရံုမွ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အလုပ္သမား ၄ဦးတို႔သည္ ေရေဘးသင့္သည့္မိမိေနရပ္သို႔ျပန္လိုသျဖင့္ ပတ္စပုိ႔ စာအုပ္ရလိုသျဖင့္ ဘတ္ေငြ ၁၄,၀၀၀ ေပးေသာ္လည္း ပတ္စပုိ႔ ေတာင္းခံမရေသးသျဖင့္ မျပန္ရပဲျဖစ္ေနပါသည္။ အဆိုဆံုးမွာ ျမ၀တီေက်ာက္လံုးႀကီးတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီထံမွ မည္သည့္အတြက္အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုပဲ ဘတ္ေငြ ၅၀၀ စီ ေပးခဲ့ရပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ကုမၸဏီအား အနည္းဆံုးသံုးသိန္းခြဲ၊ ေလးသိန္းခြဲႏွင့္ ငါးသိန္းခြဲအထိ ေပးခဲ့ရပါသည္။ စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္သမားမ်ားကိုစာခ်ဳပ္မေပးပါ။ အနီးစပ္ဆံုးသတင္း http://www.goldenworkers.asia/2015/05/mou_10.html


(၇) စြမ္းေတာ္၀င္ကုမၸဏမွ ၃၉ ေယာက္အား၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီလက ေဆာက္လုပ္ေရးျဖင့္ေခၚလာပါသည္။  ေဆာက္လုပ္ေရးသုိ႔ ၃၀ဦးေရာက္ပါသည္။ ၉ဦးက ပုဇြန္ကန္သို႔ေရာက္ပါသည္။ တစ္လကို ဘတ္ ၈,၀၀၀ ရပါသည္။ ေဒၚေအးမူဆိုသည့္ပြဲစားမက  အလုပ္သစ္ေျပာင္းေပးခ ၆,၅၀၀ ေပးရမည္ဟုေျပာပါသည္။ မေပးပါက  ျမန္မာျပည္ သုိ႔ျပန္ပို႔မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ပါသည္။ MAT က အလုပ္သမားသံအရာရွိကို အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲတြင္ရွိေသာ ေကာ့စေမြကၽြန္း သို႔ ပို႔ေဆာင္လုိက္ပါသည္။

(၈) တစ္ခုတည္းေသာ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္း ကုမၸဏီ ၂၆၊ ၂၊ ၊၂၀၁၅ ေန႔က ထိုင္းကုိအလုပ္သမား ၃၀ ေက်ာ္ ေရာက္ ပါသည္။ ယခုတိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ WP လုပ္မထားေသးပါ။ ဒါရိုက္တာ ကိုရႈိင္း အား အလုပ္သမားသံအရာ ရွိ ေရွ႕တြင္ MAT ကေျပာဆိုရာ လုပ္ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္မလုပ္ေသးပါ။ ၃၊၉၊၂၀၁၅ ေန႔က နယ္ေျမရဲက ၀င္စစ္ရာ ရက္၉၀လည္းတံုးမထုထား၊ WP လည္းမလုပ္ရေသးသျဖင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီထံမွ တစ္လကို ဘတ္ ၅၀၀ ေပးခဲ့ရပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမၾကာမီ ေထာင္ခ်ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ရပါသည္။

(၉) ႏွင္းပန္း၀ါကုမၸဏ မွ ထိုင္းႏိုင္ငံစူရတ္ဌာနီသို႔ ပို႔ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ၂ႏွစ္ျပည္သြားပါၿပီ။ အလုပ္သမား ၅ဦးက ျမန္မာျပည္ကုိ အၿပီးျပန္ေတာ့မည္ဟုေျပာရာ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္က ပတ္စပို႔ျပန္မေပးပါ။ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါသည္။

 (၁၀) တိုးတက္ခ်မ္းသာကုမၸဏီ မွ ဖစ္ဘူရီ စီဒီျပားစက္ရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားသည့္ အလုပ္သမား၁၂၀ ဦးမွာ ကြမ္းစား၊ ေဆးမင္ပါသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ အလုပ္မ၀င္ရျခင္း၊ အျခားသူမ်ားမွာလည္း အလုပ္မရေသးပဲ ၂လခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ ပါသည္။ (အသက္ႀကီး၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ႏွင့္ကြမ္းစားသူမ်ားအား ျမန္မာျပည္ကတည္းကေခၚယူလာရန္မသင့္ပါ)

MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက “ က်ေနာ္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ရခိုင္မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာ လုပ္အားေပးေနခဲ့ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ျပန္ေရာက္ေတာ့ MOU ျပႆနာေတြ စုပံုေနတာပဲ။ က်ေနာ္လည္း ေျပာ လည္းမထူးတာမို႔ မေျပာခ်င္ေပမယ့္ ျပည္တြင္းက ေအဂ်င္စီပြဲစားေတြက သူတုိ႔ပို႔တဲ့အလုပ္သမားေတြကို က်ေနာ့္ ဖုန္းကိုေပးၾကတယ္။ ေအဂ်င္စီပြဲစားေတြ သိန္းေထာင္ခ်ီ ေသာင္းခ်ီခ်မ္းသာၾကၿပီး MOUနဲ႔လာတဲ့ ျမန္မာအလုပ္ သမားေတြဘ၀ပ်က္ၾကရတယ္ဆိုတာ မယံုရင္လာၾကည့္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ” ဟုေျပာသည္။

MOUျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကို အခေၾကး ေငြယူေဆာင္၍ တင္သြင္းလာခဲ့ၾကေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားက စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အလုပ္မရရွိပါက ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိဖုန္း ၀၈၆ ၇၇၄ ၆၈၂၆.. ၀၉၄ ၈၈၄ ၅၅၄၈ႏွင့္.. ၀၉၀၉ ၂၇၇ ၉၇၂ သို႔ ဖုန္းဆက္ၾကပါ။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုင္ၾကားလိုပါက Complaints Mechanism Centre Ph: 95-67-430184,…. 95-67-430284, 95-1-650089,…95-1-650187  ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနရံုး Migrant Workers Division Ph: 95-67-430183,…95-67-430185  တို႔သုိ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ႏိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ အကူညီမေပးပဲလစ္လွ်ဴရႈခံရပါမွ….ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT …084 670 5727 ႏွင့္ 080 588 5548 တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားၾကပါ။

           ေငြရွိသူမ်ားႏွင့္အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားေပါင္းဖက္၍ လည္ပတ္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားယႏၱရားႀကီးျဖစ္ပါသျဖင့္ MAT အဖြဲ႔ ေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္လိမ္မည္မဟုတ္သည္ကို အလုပ္သမားမ်ား သတိျပဳေစလိုေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔ ကေျပာသည္။