08 December 2015

ျမန္မာလုပ္သား ၇၀၀ေက်ာ္ ဆႏၵျပမႈ MATကူညီ


 ထိုင္းႏုိင္ငံ၊စမြတ္ဆာခြန္ခရိုင္ အုန္းႏြဲ႕ၿမိဳ႕ လမ္းနံပါတ္126ရွိ မုန္႕မ်ားထုတ္လုပ္သည့္
Sri Siam Food Product Co Ltdမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွ မိမိတို႕ရသင့္ရထိုက္သည့္
အခြင့္ေရးမ်ားမရရွိျခင္း၊မိမိတို႕၏လုပ္အားခမ်ားအျပည့္၀ ရရွိရန္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရး ၇၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္ အဆိုပါစက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား
ႀကီးၾကပ္သူ ၀ဏၰ(အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူ)မ်ား ရံုစာေရးမမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား
အား အႏုိင္ထက္ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊အလုပ္သမားမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့
အလုပ္ထုတ္ပစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္ခြင္အတြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိ
ပါက လက္လ်ဴရႈထားျခင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၌ ေန႕စား
မရရွိျခင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၌ အလုပ္ဆင္းခိုင္ၿပီး လုပ္အားခ
၂ဆမေပးျခင္း၊ OTေၾကးမွန္ကန္စြာမရရွိျခင္းမ်ား အလုပ္လစာမ်ားအား
 မွန္ကန္စြာ မရွင္းေပးမႈတို႕ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ၇.၁၂.၂၀၁၅ရက္ေန႕
ညေန ၆နာရီ၌ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 စက္ရံု၌ အခ်ိန္၂ႏွစ္ၾကာလုပ္ကိုင္ေနသူ ကို၀င္းေအး(အမည္လႊဲ)မွ
“က်ေနာ္ ဒီစက္ရံုမွာအလုပ္လုပ္တာ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး အလုပ္သမားေတြကို
လစာထုတ္ေပးရင္ ေငြရွင္းေျပစာမေပးဘူး စာအိတ္ေလးနဲ႕ပဲထည့္ေပး
တယ္၊ လုပ္အားခထဲက ဘာအတြက္ဘယ္ေလာက္ျဖက္တယ္ဆိုတာ
မသိရဘူး လုပ္ခဆိုတာအျပည့္၀တစ္ခါမွမရဘူး၊ ဒီၾကာထဲ ၀ပ္ပါမစ္အတြက္
ဆိုၿပီး ေငြျဖက္ထားတယ္ေျပာၿပီး ဘာစာရြက္စာတမ္းမွျပန္မေပးဘူး၊ ေနာက္ၿပီး
အလုပ္စမတ္တဲ့ပြဲစားနဲ႕အလုပ္ရံုထဲက စာေရးမႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႕ေပါင္းၿပီး
အလုပ္သမားေတြကို အေၾကာင္းမရွိပဲ အလုပ္ထုတ္ပစ္တာေတြလည္း ခဏခဏ
ျဖစ္တယ္..အဲသလို အလုပ္ထုတ္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ အလုပ္စမတ္တဲ့
လူေတြလာရင္သူတို႕အတြက္ ပိုက္ဆံရတယ္ေလး.. က်ေနာ္တို႕ အလုပ္သမား
အခြင့္ေရးဆိုတာ ဘာမွမကိုမရွိတာပါဗ်ာ..” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ထို႕ေနာက္ ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေကာ္မတီ၀င္ (MAT)အဖြဲ႕
သို႕ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ား၏ အကူညီေတာင္းခံလာမႈေၾကာင့္ ယေန႕(၈.၁၂.၂၀၁၅)
၌ စမြတ္ဆာခြန္ခရိုင္ ဆ၀ါဒီကန္ရံုသို႕ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္ သြားေရာက္ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႕ (MAT)ဒါရိုက္တာဦးေက်ာ္ေသာင္းမွ
“ ဒီေန႕ ဆ၀ါဒီကန္ရံုးမွာ ဆႏၵျပအလုပ္သမားကိုယ္စာလွယ္ေတြနဲ႕ အလုပ္ရွင္
ျဖစ္သူတို႕ ေတြ႕ဆံုၾကၿပီးႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္လွန္ ညိွႏိႈင္ၾကတဲ့အခါ အလုပ္သမား
ေတြဘက္က အခ်က္၉ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္... သူတို႕ဘက္က ဘာေတြ
ေတာင္းဆိုလည္းဆိုေတာ့..လုပ္အားခနဲ႕အိုတီေၾကးေတြအစိုးရသက္မွတ္ခ်က္အတိုင္း
ေပးဖို႕၊အလုပ္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ရံုကေန တာ၀န္
ယူေပးရန္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ပကန္စာခြန္လို႕ေခၚတဲ့အသက္အာမခံထား
တာမ်ဳိးေတြလုပ္ေပးဖို႕၊အလုပ္သမားေတြကို အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ထုတ္တာမ်ဳိးေတြ
မလုပ္ရန္ လုပ္အားခရွင္းေပးတဲ့အခါ ေငြရွင္ေျပစာပါ ပူးတြဲေပးတာမ်ဳိးေတြလုပ္ေပးဖို႕၊
စတာေတြကို သူတို႕ေတာင္းဆိုခဲ့တာ အလုပ္ရွင္းဘက္ကေန တစ္ပတ္အတြင္း ေျပ
လည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးပါဆိုၿပီး ကတိက၀တ္ျပဳသြားပါတယ္” ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည္ ၅လခန္႕၌ အလာတူ ဆႏၵထုတ္
ေဖာ္ခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္အားေျဖရွင္းေပး
မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌ေဆာင္းရြက္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္
ထပ္မံဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။