13 April 2016

"၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္အေျခစိုက္ 7Day သတင္းဂ်ာနယ္မွ ခ်ီျမွင့္ခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းဆု(၅)"

(လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ  ထိုင္းအေျခစိုက္ ဦးထူးခ်စ္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေသာင္း) ဆုရရွိပံု.....