03 May 2016

“ထိုင္းျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးအစည္းေ၀းဘာထူးျခားသလဲ”                
၂၀၁၆ ခု ေမလ ၃ ရက္
  ေမာင္ေပၚထြန္း

          ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရံုစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ၃ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ ၾကေသာထိုင္း ႏွင့္ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးအစည္းေ၀းက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာ သတင္းစကားမ်ားၾကားခဲ့ရသကဲ့သို႔ စိုးရိမ္စရာမ်ားလည္းၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔က သံုးသပ္သည္။  

        ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးတုိ႔က ထိုင္းေရာက္အလုပ္သမားမ်ားတရား၀င္ေနထိုင္ ခြင့္နဲ႔အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကိစၥေဆြးေႏြးၾကသည့္အစည္းေ၀းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ဤအစည္းေ၀းမစတင္မီ ၃ရက္ခန္႔က ထိုင္းအေျခစိုက္ အ လုပ္သမားအေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေရးသားေပး ပို႔ၾကရန္ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။

        ျမန္မာအလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ က ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာ
တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာမ်ား တပါတည္းထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေထာက္အထားအျပည့္အစံုကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳ ရန္ႏွင့္အေထာက္အထား မျပည့္စံုသူတို႔ကို ဖမ္းဆီးေနမႈတို႔ကို စိစစ္ေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။

           ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီး General SirichaiDistakul က ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ကားတိုက္ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅ဦးအတြက္ ကနဦးနစ္နာ   ေၾကးတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ေလးေသာင္းစီရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္တင့္သည့္ နစ္နာေၾကးရရွိေ အာင္ ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုကတိေပးခဲ့သည္။

       ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္ တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ ၇  ရက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ေမလကုန္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

            ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ MAT ၏ ဥပေဒ အႀကံေပး ျမန္မာေရွ႕ေနႀကီး  ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔ က“ အစိုးရအသစ္လက္ထက္မွာ ထိုင္းေရာက္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕အေနအထားေတြကို ဒီထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအမံေတြ ခ်မွတ္ႏို င္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ့္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ ခု ၾကားရတဲ့သတင္း ေတြအရ က ထူးျခားတာဘာမွမေတြ႔ရ ဘူးလို႔ ခံစားရပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

          MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က“ အခ်ိန္မေရြးသြားလာလုိ႔ရတဲ့ အလုပ္ရံုေတြ က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မရတာေတြ၊ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေ တြအတြက္ ေငြေတြအမ်ားႀကီး အကုန္ခံၿပီးလုပ္ထားေပမယ့္ ထိုင္းရဲဖမ္းဆီးခံေနရတာေတြကို   ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေသးဘူး။ အစိုးရိမ္ဆံုးကေတာ့ ကၽြန္ေတြ   လုပ္တဲ့အစားအစာ လို႔ တကမာၻလံုးက ထိုင္းကထုတ္လုပ္တဲ့ ပင္လယ္အစားအစာကို မ၀ယ္ ယူဖုိ႔ ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္မွာ လူအၿမဲတမ္းလိုအပ္ေနတဲ့ ငါးဖမ္းေလွေတြကို အလုပ္သမားေတြပို႔ဖုိ႔ စဥ္းစားၾကတာကိုေတာ့ အလြန္စိုးရိမ္ပါတယ္။ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွေတြက လူကုန္ကူးခံေနရသူေတြ ရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို MOU နဲ႔ တရား၀င္ အလုပ္သမားတင္သြင္းဖုိ႔စဥ္းစားေနတဲ့ျမန္မာ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူၿပီးအာမခံဖို႔လိုပါမယ္။ လက္ရွိအေျခေနမွာ  MOU နဲ႔လာၿပီး အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရတဲ့ျပႆ     နာေတြကိုေတာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါဘူး” ဟု   ေျပာသည္။
 
         ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္အျပည့္အစံုရွိသူေရာ၊ မရွိသူတို႔ပါ ျမန္မာ အလုပ္သမားေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ထက္မနည္းရွိေနပါသည္။ ထိုမွ် မ်ားျပားသည့္ အလုပ္သမား မ်ားတြင္ ျပႆ     နာေပါင္း အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ေပၚလာသည့္ ျပႆ     နာတို႔ကို တာ၀န္ခံ ၍ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္အစိုးရတစ္ရပ္အားထိုင္းေရာက္အလုပ္သမားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္မွာ
 ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကေျပာသည္။