25 June 2016

" ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ထုိင္း အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္"

24 June 2016 23:11(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ 10 နာရီ ခန္႔က)


 နိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္   ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရး အဓိက ထားေဆြးေႏြး

ဘန္ေကာက္ ဇြန္ ၂၄

           ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထုိင္းႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္တန္းတူ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္   ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ခ်န္ အိုခ်ာ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။


     ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇြန္ ၂၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထိုသို႔ေျပာၾကား လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚ ထုိင္းႏုိင္ ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပညာေရးအတြက္ ဘတ္သန္း ၅၀၀၊ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ဘတ္ သန္း ၅၀၀ အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း ထုိင္း အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

           ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္ေရာက္ရွိေနသည့္   ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစ လိုပါေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊   ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း မရွိေစရန္လည္း နယ္ေျမခံတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း   ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္နိမိတ္ဆုိသည္မွာ   ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံ ကို ခြဲျခားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတကြ Share လုပ္သည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ၊မည္ကဲ့သို႔ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္သြားမည္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားက ေဆာင္ရြက္ သြားရန္လုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ညိႇႏႈိင္းေစ့စပ္ ေျဖ ရွင္းရန္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


       ထုိ႔ေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက အကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡ   ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္၍ရမည့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေပးသြား မည္ျ ဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဖုန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Application မ်ားျပဳလုပ္၍ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္ တြင္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ရန္ ျမန္မာစကားနား လည္သည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို   ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

  ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏   ေနရပ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခအေနမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိး တက္ရန္အတြက္ အစိုးရခ်င္းသာမက အေျခခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။


          ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑ မ်ားတြင္လည္းတန္းတူေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိႏုိင္ေရး၊ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား  မ်ား ေနရပ္ျပန္ေခၚ ႏိုင္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ အာဆီယံ မူေဘာင္အတုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္သြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

      ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးအတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ အခမ္းအနား တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္   ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအလုပ္ သမား၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စီရီ႐ႈိင္းဒစ္စကူ တုိ႔က ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အလုပ္ သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၊အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္ ခန္႔ ထားေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ဒြန္ပရာမြတ္၀ီႏိုင္း တို႔က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရး ထုိးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။
          ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ ငံေ ရာက္  ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကိစၥကို ႏွစ္ႏိုင္ငံနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ လုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝအာမခံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

   ထုိ႔ျပင္ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္၌ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ ကာလႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကို ေနရပ္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ လည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား အား ဥပေဒအရအကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ေရး၊ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ လက္ခံ သည့္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္လာ သည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာ၊ က်ား/မ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ တန္းတူညီမွ်အေပၚ အေျခခံ၍ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

    ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုး အၿပီး တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

   ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တည္ခင္း ဧည့္ခံ သည့္ ညစာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္သည္။

           ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ယူၿပီး ေနာက္ ၎၏ ပထမဆံုးခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ၂ ရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ခရီး စဥ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကို ထည့္သြင္း   ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

          ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ေရႊ ႕ေျ ပာင္း အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ မ်ား၏အေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

      ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၂ ေနရာတြင္ ရွိၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇၀၇ ဒသမ ၆၅ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၁၁ ဒသမ ၃၃ သန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/