20 November 2016

“ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက CI အျမန္လုပ္ေပးေစလို”



                              
၂၀၁၆ ခု ႏို၀င္ဘာ ၂၀
ေရႊလုပ္သား

          ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သက္တမ္းကုန္သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူမ်ား၊ ပန္းေရာင္ ဘတ္ကဒ္ လုပ္ထားၾကသူမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ သန္းခ်ီသည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား က ( CI ) CERTIFICATE OF IDENTITY အစိမ္းေရာင္ စာအုပ္အျမန္ထုတ္ေပးရန္ လိုလားေန   ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

       လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူခုနစ္သိန္းေက်ာ္၊ ေရလုပ္
 သားကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္မွီခိုသူတစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔မွာ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း 
ကုန္ဆံုးသြားပါက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။

           ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏို္ငံအတြင္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ (ခရမ္းေရာင္ ပတ္စပုိ႔) ငါးသိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ခရမ္းေရာင္စာအုပ္ ေျခာက္ သိန္းေက်ာ္တို႔မွာ လည္း ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း၊ စာအုပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အခက္ အခဲႀကံဳေနၾကသည္။ ပတ္စပို႔စာအုပ္ျပန္လည္အသစ္ေလွ်ာက္ထားၾကရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စာအုပ္ေဟာင္းကိုပစ္ကာ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ လုပ္ထားလိုက္ၾကသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္းသိရွိရ ပါ သည္။

        အလုပ္သမား ကို၀င္းႏိုင္ က“ က်ေနာ္တုိ႔ အလုပ္သမားေတြဆိုတာ အနီေရာင္ပတ္စပို႔ပဲလုပ္လုပ္၊ အစိမ္း ေရာင္ ပတ္စပုိ႔ပဲလုပ္လုပ္၊ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ပဲလုပ္လုပ္ အဓိက က လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ သြားလာခြင့္ ရဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ CI လုပ္မယ္လုပ္မယ္ေျပာၿပီး အယင္ႏွစ္ကလည္းပ်က္သြားတယ္။ ပုလိပ္ေတြကလည္း ဖမ္းစစ္ၿပီးေငြေတာင္းတာေတြခံေနရတယ္။ CI အလုပ္ မျဖစ္ပဲေနမွာစိုးရိမ္တယ္။   ျမန္ျမန္လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

        အစိမ္းေရာင္ CI စာအုပ္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရထံသုိ႔ တစ္အုပ္ကို ဘတ္ေငြ ၃၀၀စီအားအလုပ္သမား 
 မ်ား ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ၾကားခံကိုယ္စားလွယ္ ပြဲစားမ်ားျဖစ္ေစ နီးစပ္ရာ ဆဲဗင္းအလဲဗင္းဆိုင္မ်ားတြင္
 ေပးသြင္းရမည္ဖစ္ပါသည္။ ဆဲဗင္းအလဲဗင္းေစ်းဆိုင္တြင္ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္း ေျပစာျဖတ္ပိုင္းစာရြက္ျဖင့္ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္သူေဌး၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူေဆာင္ကသတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ CI စာအုပ္ထုတ္ ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

       CI စာအုပ္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရေကာက္ခံသည့္ ဘတ္ေငြ ၃၀၀ ထဲမွ စခန္း၆ခု ငွါးရမ္းခႏွင့္၀န္ေဆာင္ ခတို႔အတြက္ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲမည္ဟုယူဆရပါသည္။ ယခုCI လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရအလုပ္ သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ယခင္လက တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါသည္။  တင္ဒါေအာင္ထားၾကသူူမ်ားသည္ (ဘန္ေကာက္ -စမူပါရကန္)၇ဘတ္၊ မဲေဆာက္ ဘတ္၂၀၊ မဲဆိုင္ဘတ္ ၂၀၊ ရေနာင္းစခန္းက အခမဲ့၊ မဟာခ်ိဳင္ စခန္း(၁) တစ္က အခမဲ့ႏွင့္ မဟာခ်ိဳင္စခန္း(၂)က ၇ဘတ္) ႏုန္းတို႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ဟုသိရပါ သည္။ 

       တင္ဒါေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အပိုေငြေကာက္
 ခံျခင္းမ်ားမျပဳပါေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳကာ ျမန္မာအစိုးရအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ က်ပ္ေငြ ၇၀၀ (သို႔မ ဟုတ္) ၎ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ဘတ္ေငြ၂သန္းကို စေပၚတင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

       အစိမ္းေရာင္ CI ရရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ပြဲစားမ်ားက တစ္ဆင့္   ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္းလ၀က ထံတြင္ ၂ႏွစ္စာေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာတံုးထုခ ဘတ္ေငြ ၅၀၀ ကုန္က်မည္   ျဖစ္ပါသည္။ 

   ျမန္မာအစိုးရ+ထိုင္းလ၀က တုိ႔အတြက္  တရား၀င္ကုန္က်ေငြမွာ ဘတ္ေငြ ၈၀၀ သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာ
တြင္ ခရီးအကြာအေ၀း၊ ကားခႏွင့္ အျခားစရိတ္စကမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအက်ိဳးေဆာင္မ်ား စရိတ္စကမ်ားႏွင့္ဆိုပါ
က အစိုးရသတ္မွတ္ေစ်းႏုန္းထက္ ၃ဆထက္မနည္းကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကပါသည္။


       ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က ေတာ့ သက္သာျမန္ဆန္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
     “အနီေရာင္ပဲလုပ္လုပ္၊ အစိမ္းေရာင္ပဲလုပ္လုပ္၊ ၂ႏိုင္ငံအစိုးရ ကတရား၀င္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ ညီလုိ႔ လုပ္ေပးထားတာျဖစ္တယ္။ ပတ္စပို႔ကိုင္ထားၿပီးမွ ခရီသြားရင္ သူေဌးေထာက္ခံစာပါလား၊ ၀တ္ပါမစ္ ပါလား လို႔ လမ္းမွာ ပုလိပ္ေတြ ေကာက္စားတာကုိေတာ့ အစိုးရက ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ိဳးေတြမလုပ္ပဲ၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားကိုညွာတာၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ လို႔ရွိရင္ အလုပ္ရလြယ္ကူ သက္လည္းသက္သာတာေၾကာင့္ CI ကို ၄ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေပးရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါမယ္။ သန္းခ်ီ ရွိတဲ့အလုပ္သမားေတြအတြက္ ဘယ္အစီအမံမဆို ႀကိဳျပင္ထားသင့္ပါတယ္” ဟု 
 ေျပာသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားမ်ားကိုင္ေဆာင္သည့္ ပတ္စပို႔မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာၾကရာတြင္ အျခားေနရာ မ်ားသုိ႔သြားလာရအခက္အခဲမရွိၾကေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္မွ မဲေဆာက္သို႔ျပန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဂိတ္ မ်ားက ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းကိုခံၾကရသည္။ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ ရြက္သူမ်ားက ဓါတ္ပံု၊ဗီဒီယုိမ်ားရိုက္ကူး၍ အစိုးရကိုတင္ျပျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းမ်ားတြင္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုၾကေ သာ္လည္း ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအာဏာ ပိုင္မ်ားက အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားကို လံုး၀ရပ္တန္႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပဲ ေန႔စဥ္ ေကာက္ခံဆဲျဖစ္ပါသည္။

     ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ေရာ တရားမ၀င္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေပါင္းေလးသန္း ထက္မနည္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း
 ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။ သန္းခ်ီရွိ သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ၾကြေရာက္ခဲ့စဥ္က တင္ျပထားခဲ့ၾကပါသည္။