30 November 2016

“MOU ေငြထုပ္စက္ထဲမွာစိစိညက္ညက္ေၾကေနၾကတဲ့လက္သန္းေလးမ်ား”
(၁) လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္တစ္ခုကို အလုပ္သမားအသြင္းအထုတ္လုပ္ရံုသက္သက္ျဖင့္သာ အက်ိဳးစီးပြားရွာေဖြေနျခင္း။ ( ထိုင္းဘက္တြင္ ဘတ္ေငြ တစ္ေသာင္းျဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာၿပီး ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း)

(၂) MOU အလုပ္သမားတင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ျပႆ     နာကို အေလးထားစရာမလုိပါ။

(၃) MOU လုပ္ငန္းစဥ္အရ ပြဲစားမ်ားတင္ပို႔သည့္ အလုပ္သမားျပႆ     နာကိုပြဲစားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသံ အရာရွိတို႔သာ အဓိက ေျဖရွင္းခြင့္ရွိျခင္း။ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကာကြယ္ကူညီရန္ အလြန္ခက္ခဲပါ သည္။ 


(၄) ပြဲစားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MOEAF ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနတို႔ အက်ိဳးတူအက်ိဳးစီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ားမွာ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈျဖင့္သာအဆံုးသတ္ျခင္း။

(၅)  ပြဲစားမ်ားကမူ အလုပ္သမားအာဏာပိုင္မ်ားအားကိုးျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ႀကိဳက္သည့္ေနရာကို သြားတုိင္ ဟူသည့္ေျပာဆိုခ်က္မွာ ပြဲစားမ်ားလုပ္ခ်င္ရာလုပ္၍ရေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

(၆) လူကုန္ကူးမႈ၊ လိမ္လည္မႈတို႔ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အမႈ ဖြင့္ တုိင္ၾကားရတြင္၊ ရဲႏွင့္ပြဲစားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရျခင္း၊ ဖိအားေပးမႈခံရျခင္း၊ အမႈကိုေၾကေအးေစျခင္း။

(၇) အလည အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မခ်ိဆင္းရဲသား အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ရ သည့္ MOU အလုပ္သမားတင္ပို႔သည့္အလုပ္မွာ လစဥ္ က်ပ္ေငြ သိန္းရာခ်ီအျမတ္အစြန္းရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ အရင္းနည္းနည္းျဖင့္ ဤမွ် အျမတ္မ်ားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ ကမာၻတြင္မရွိပါ။ 

(၈) MOU လုပ္ငန္းစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး အလည အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသည့္လူပို႔ပြဲ စား ေအဂ်င္စီမ်ားသာခ်မ္းသာေစခဲ့သည္။ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါသည္။

(၉) သို႔ရာတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေလးငါးသန္းခန္႔ရွိသည့္ ထိုင္းေရာက္အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ေလာေလာဆယ္ ျပည္ပထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ၾကမည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအမံ အသစ္အဆန္းမ်ားကိုမခ်မွတ္ပဲ၊ ေျဖရွင္းရခက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားကံၾကမၼာကို ပြဲစားလက္ကို ၀ကြက္အပ္သည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အယူူ၀ါဒေဟာင္း(သုိ႔မဟုတ္) ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာသည့္ အက်င့္ေဟာင္း အစီအမံေဟာင္းမ်ား ကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚေနသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလြန္နစ္ နာေနပါသည္။

(၁၀) ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ တင္း က်ပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ကူညီႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို မေတြးေတာမႀကံဆ၍ ေျပာရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

(၁၁) လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိတုိ႔ MOU အလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီမႈေပးႏိုင္သလား မေပးႏိုင္သလားဆိုသည္ကို လက္ရွိအေျခအေနကျပသေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

(၁၂) အလုပ္သမားမ်ား၏ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္မ်ား ေန႔တိုင္း သက္တမ္းကုန္ေနပါသည္။ ဆက္၍လည္းမရပါ။ သံရံုး ပတ္စပို႔ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလည္း ေလးလထက္မနည္းၾကာၾကပါသည္။ ခရမ္းေရာင္ပတ္စပို႔ ၄ႏွစ္ စာအုပ္မ်ားလည္း တဖြဲဖြဲ သက္တမ္းကုန္ေနပါသည္။(၁၃) ဒီအေျခအေနကို သိသည့္ ထိုင္းရဲမ်ား ဖမ္းစားလို႔ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ပို၍မလံု မၿခံဳ ျဖစ္လာေနၾကပါသည္။

(၁၄) အလြန္သက္သာ၍ ျမန္ဆန္ႏိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ CI ကို အလွ်င္အျမန္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အကာအ ကြယ္မဲ့ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံတို႔ ကာကြယ္ေပး သင့္ပါသည္။ (၁၅) အလုပ္သမားမ်ားကို MOU ပြဲစားမ်ားလက္သို႔ ၀ကြက္အပ္ရမည့္ ပတ္စပို႔လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သည့္အခါမွ မစဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(၁၅) သိၾကားမင္းေပးသည့္ဂါထာျဖစ္သည့္ (ရပ္ေက်း + ဘဏ္ + အလည = MOU) ကို အလုပ္သမားမ်ား 
 ေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၹာယ္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

                                                          ေရႊလုပ္သား
                                                          ဘန္ေကာက္