21 December 2016

“လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ခ်ိပ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္း”      
၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္
ေရႊလုပ္သား

            ျမန္မာမ်ားထိုင္းႏို္င္ငံအတြင္း ပိုမိုလူကုန္ကူးခံေနခဲ့ၾကရေသာ္လည္းသက္ဆိုင္ရာအစိုးရတို႔၏ ခ်ိပ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားယခင္ကထက္ အားနည္းလာသျဖင့္ လူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 ေႏွာက္ေႏွး လာ ေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔ကေျပာသည္။

        ယမန္ေန႔က ထိုင္းအစိုးရလူကုန္ကူးမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ားမွ လူကုန္ကူးခံျမန္မာအလုပ္သမား ၃၅ ေယာက္တို႔အား ထိုင္းဘက္မွအင္ဂ်ီအိုက ျမ၀တီဘက္ ျမန္မာလူကယ္ျပန္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေ
ၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ေဖၚျပခ်က္အရသိရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ေနရာမွ လူကုန္ကူးခံထားခဲ့ရသူ
မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္အတည္ျပဳဖို႔ခက္ခဲေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔ကေျပာသည္။

          သတင္းမ်ားမထြက္ေပၚလာမီ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မွအလုပ္သမား
 တစ္ဦးတို႔ကယမန္ေန႔က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ပကၽြတ္ငါးဖမ္းေလွဆိပ္မွလြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ သျဖင့္သိရွိခဲ့ေၾကာင္းMAT အဖြဲ႔ကေျပာ သည္။


 ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က “က်ေနာ္တို႔က ထိုင္းအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သတင္းစံုစမ္းတဲ့အခါနဲ႔ ကယ္ထုတ္တဲ့
အခါပဲ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကရတယ္။ ရဲစခန္းမွာအပ္ခဲ့ၿပီးတာနဲ႔ထိုင္းလူကုန္တားတပ္ဖြဲ႔ေတြေရာက်ေနာ္ တို႔ပါ ေနာက္ပိုင္းကိစၥကို မသိၾကရေတာ့ဘူး။ အဲဒီလူကုန္ကူးခံရတဲ့အလုပ္သမားေတြကို အခ်က္ အလက္ေ တြယူ ၿပီး လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ ႏိုင္ငံအကာအင္ဂ်ီအိုေတြရွိတယ္။ သူတို႔ကလည္း က်ေနာ္ တုိ႔ကို ျပန္ပုိ႔ေတာ့မယ္၊ ဆိုတာကို သတင္းမပို႔ၾကဘူး။ ျမ၀တီလူကုန္တားကို ေရာက္သြားေတာ့ လည္း က်ေနာ္တို႔က သတင္းမရေတာ့ဘူး။ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူေတြက မီဒီယာေတြကို ဦးေက်ာ္ေသာင္း   တို႔ လာကယ္ထုတ္ခဲ့ တာပါလို႔ေျပာမွ သတင္းေတြဖတ္ရမွ ေအာ္ ငါတို႔ကယ္လိုက္တဲ့သူေတြျပန္သြားရၿပီလုိ႔ သိရတယ္” ဟု ကေျပာပါသည္။
 
          ထိုင္းကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၊ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည့္ အင္ဂ်ီအိုမ်ားက MAT အဖြဲ႔ထံသို႔ သတင္းမပို႔ေသာ္လည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနက်ျဖစ္သည့္
 ျမ၀တီလူကုန္တားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္လည္ေျပာသင့္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ေသာင္း က
 ေျပာပါသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ကိုင္ရတာ အက်ပ္အတည္းေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္ က ဖမ္း၀ရမ္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ဆီကတစ္ဆင့္ ထိုင္းအစိုးရဘက္ကေတာင္းခံလာတာေတြရွိလို႔ က်ေနာ္တို႔ မကယ္ထုတ္ရေသးတဲ့ လူကုန္ကူးမႈေတြရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာလူကုန္တားတပ္မွဴ း ဦး၀င္းႏိုင္ထြန္း မရွိေ တာ့ တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္လူကုန္တားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေရးေတြ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ပါ တယ္။ နယ္စပ္လူကုန္တားေတြ အခ်ိပ္အဆက္အားနည္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ေလွ်ာ့ ထားတဲ့လူကုန္ကူးမႈေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကေျပာသည္။
 

     ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ထူးျခားမႈမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပုိမို၍လူကုန္ကူးခံၾကရပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ MAT အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၂၇ ႀကိမ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူေပါင္း ၃၄၇ဦးကိုကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တၿပိဳင္တည္းတြင္လူကုန္ကူးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ အပါအ၀င္လူကုန္ကူးသူေပါင္း ၁၀ဦးကိုတရားစြဲဆိုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

       စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္မွာထိုင္ႏိုင္ငံဘက္မွလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ရာခ်ီရွိသည့္ လူကုန္းကူးခံ ျမန္မာမ်ားကို မကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတား ဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ဘက္မွလည္း MAT အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကႏွင့္မတူပဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။

         MAT အဖြ႔ဲသည္ထိုင္းအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လူကုန္ ကူးခံရ သူေပါင္း ၅၀ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉၂ဦး၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၄ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၀ဦးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႀကိမ္၂၃ ကယ္တင္မႈတြင္ ၁၇၄ ဦးတို႔ အား ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးလူကုန္ကူးသူေပါင္း ၁၀ဦးကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။