31 December 2016

“ေက်ာက္ေတာ္မဟာျမတ္မုနိဘုရားမွာရခုိင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း၂၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ”        
၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္
ျမတ္ညိဳ (အလြတ္သတင္းေထာက္)

    ၂၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ရခုိင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္းေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားကိုရခုိင္ျပည္နယ္
 ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္မုဒ္တြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

        အခန္းအနားတြင္ ANP ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ႏွင့္ စာေရးဆရာရမၼာဝတီ အသွ်င္ပညာစာရ ႏွင့္ သူျမတ္(မဟာေအာင္ေျမ) တို႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ 

အခမ္းအနားသို႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၅၃ ရြာတို႔မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

         ရခုိင္သမုိင္းမ်ားအဆိုအရ မာရယုမင္းသည္ ပထမဓည၀တီၿမိဳ႕ကို ဘီစီ ၃၃၂၅ တြင္စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ ၿပီး မင္းဆက္ေပါင္း (၅၇)ဆက္၊ႏွစ္ေပါင္း ၁၈၁၈ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

ဒုတိယဓညဝတီေခတ္ကုိ ဓမၼရာဇာမင္းက ဘီစီ (၁၅ဝ) တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထုိၿမိဳ႕တြင္မင္း (၂၈)ဆက္စုိး စံၿပီးႏွစ္ေပါင္း (၉၂၇)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။  

တတိယဓညဝတီေခတ္ကုိစႏၵသူရိယမင္းသည္ဘီစီ(၅၈ဝ)တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးထုိၿမိဳ႕၌မင္း(၂၅)ဆက္စုိးစံ၍
 ႏွစ္ေပါင္း (၉ဝ၇)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ေဝသာလီေခတ္ကုိမဟာတုိင္းစႁႏၵားမင္းသည္ေအဒီ(၃၂၇)တြင္တည္ေထာင္၍မင္းဆက္(၂၆)ဆက္ႏွစ္ေပါင္း
 (၄၉)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ကုိ ေခတၱသင္ မင္းသည္ ေအဒီ (၈၁၈)တြင္တည္ေထာင္၍မင္းဆက္(၆၁) ဆက္ႏွစ္ေပါင္း (၆၁၂) ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ေဒသတြင္ ပထမဓညဝတီေခတ္မွေျမာက္ဦးေခတ္ထိႏွစ္ေပါင္း (၅၁ဝ၉)ႏွစ္မင္းဆက္ေပါင္း (၂၄၅) ဆက္အုပ္စုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၇၈၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘိုးေတာ္ဦး၀ုိင္း(ခ) ဘိုးေတာ္ပဒံုမင္း က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ 


      ထို႔ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ျပည္တြင္းတြင္ရွိသည့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသာမက တကမာၻ လံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၾကသည့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားတို႔က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးသည့္ေန႔အျဖင့္ အစဥ္အဆက္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။