14 January 2017

"အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္နဲ႔ ပြဲစားထိပ္သီး၃ဦးအမႈတြဲ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိဆီကုိေရာက္ၿပီၤ"

..........................................................................................................................
"တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ MOU သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားစာအုပ္မွာ ဒီအခ်က္အလက္ေတြပါလာမယ္"