10 February 2017

"ထိုင္းျပန္အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမေလး အလွမယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရ"

    ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဆယ္ႏွစ္နီးပါး စက္ခ်ဳပ္အလုပ္သမအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးၿမိဳ႕ က 
မခ်ယ္ရီခ်စ္ခ်စ္ထြန္း ဟာ ပဲခူးတုိင္းအလွမယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။

      ဘ၀ေပးအေျခအေနအရ အလုပ္သမားသမားျဖစ္ေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထား
ႀကိဳးစားပံုနဲ႔ ယံုၾကည္မႈရွိပံုကို အလုပ္သမားတုိင္း၊ ဆင္းရဲသားျမန္မာသားသမီးတုိင္း အတုယူ
ႏုိင္ေစရန္အတြက္ DVB သတင္းဌာန  ၏ တင္ျပခ်က္ကို ကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာမြန္ျဖင့္
ေရႊလုပ္သား၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား
ဘန္ေကာက္
ဗြီဒီယုိသတင္းၾကည့္ရႈရန္............