08 April 2017

“CI လုပ္ၾကမည့္အလုပ္သမားမ်ားအထူးသတိျပဳၾကပါရန္”                                       
၂၀၁၇ ခု ဧၿပီလ ၈ ရက္
ေရႊလုပ္သား          အျခားလူမ်ား၏ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္မ်ားျဖင့္အစားထိုး၍ CI လုပ္ရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          ျမန္မာအလုပ္သမားတိုင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္ေန ထိုင္အလုပ္လုပ္လိုၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာအစိုး ရတုိ႔ညွိႏိႈင္းမႈအရ CI ကို ထုတ္ေပးလာခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ တစ္လေက်ာ္လာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ပန္းေရာင္ ဘတ္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား တိုင္းအား CI ထုတ္ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပန္းေရာင္ ဘတ္ ကဒ္ မရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုမူ CI မထုတ္ေပးပါ။
            ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္မရွိသည့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘတ္ ကဒ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာပြဲစားအခ်ိဳ႕တုိ႔က သက္တမ္းရွိသည့္ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္တို႔ျဖင့္ ဆဲဗင္းအလဲဗင္း တြင္ ေငြေပးသြင္းေ စၿပီးCI စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္မ်ားက ထုတ္လုပ္ရရွိသြားခဲ့ၾကသည္။   

          ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က မဟာခ်ိဳင္ ဇုန္၂ တြင္ ဖမ္းမိခဲ့သကဲ့သုိ႔ ယမန္ေန႔က မဟာခ်ိဳင္ဇုန္ ၁တြင္လည္း ဖမ္း ဆီးမိခဲ့ျပန္သည္။ အလားတူ ယေန႔တြင္ စမူပါကန္စခန္းတြင္လည္း အျခားသူမ်ားပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ မ်ားျဖင့္ ဆဲဗင္း အလဲဗင္းတြင္ ေငြေပးသြင္း၍ လာေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို စိစစ္ေတြ႔ရွိခဲ့ျပန္သည္။

           ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိလိုမႈကို မတရားသျဖင့္ရယူလို၍ ပြဲစား မ်ားျဖင့္ အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစားထိုး၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳးတို႔ကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 

       အစုိးရက အခမဲ့လုပ္ေပးေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာထားပါသျဖင့္ အကယ္၍ တုံကင္နံပါတ္ (ခယူ) ၀ယ္ ယူ၍ CI လုပ္ရပါက ပြဲစားမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ဓါတ္ပံုရိုက္၍ ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမား သံအရာရွိ မ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ တိုင္ၾကားၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
           ထိုင္းေရာက္အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအေရးအရာကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူညီ ေတာင္းခံႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ၅ဦးရွိေနပါသည္။ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္=၀၉၄ ၈၈၄ ၅၄၈၄  ဦးေအာင္ကို သန္း= ၀၆၃ ၄၄၂ ၆၂၀၄  ဦးမ်ိဳးထက္သူ= ၀၆၅ ၂၂၀ ၆၉၅၂ ဦးႏိုင္မင္းသူ= ၀၆၅ ၂၂၀ ၆၉၅၂ ဦးေအာင္ခင္ျမင့္= ၀၆၅ ၂၂၀ ၆၉၅၃  တို႔ကို ဆက္သြယ္ အကူညီေတာင္းၾကပါ။  

             အကယ္၍ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ၅ဦးတို႔က အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ ရြက္ေ ပးမႈ မရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ ေၾကနပ္မႈမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပိုမိုထိေရာက္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္ အေရးေပၚရံုးသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ၉၅ ၆၇၄၃ ၀၁၈၄….၉၅ ၆၇၄၃ ၀၂၈၄