23 May 2017

“အလုပ္သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတြင္းစစ္ေဆးမႈမွသည္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးသုိ႔”၂၀၁၇ ေမလ ၂၃
၀ရဇိန္


        အလုပ္သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတြင္း အႀကီးစားစစ္ေဆးမႈမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ေပ ၚေပါက္ေစလို ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္သည္။

       ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပြဲစားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) MOEAF ကို ငွါးရမ္းေပးခဲ့ ေသာ ေျမာက္ဒဂံု ပင္လံုခန္းမ အားျပင္ဆင္ ရန္ ရန္ႏွင့္အေဆာင္တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္အလုပ္ သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
          ပင္လံုခန္းမအႀကီးစားမြမ္းမံျပင္ဆင္မႈကိစၥ၊ တရားမ၀င္ဖုန္းဆင္းကဒ္ႏွင့္ အသက္အာမ ခံေရာင္းခ်မႈတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ထိုင္းႏို္င္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT က MOEAF ႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ တို႔ကို ေျမာက္ဒဂံုရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ပါ သည္။

 ထိုစဥ္အခါက ဌာနတြင္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ၿပီး မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ယခင္၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး တို႔ညြန္ၾကားခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ရေၾကာင္း ထမင္းေရပူလွ်ာလႊဲလုပ္လွ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီး ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္ခဲ့ၾကသည္။


       ယခင္လက ဟိုးေလးတေၾကာ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသုိ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ from မ်ားေရာင္း ခ်ခဲ့ သည့္ေန႔က ေျမာက္ဒဂံုပင္လံုခန္းမ အေဆာက္အဦးအနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

     ယခုအခါ ပင္လံုခန္းမအႀကီးစား မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ ကုန္က်ေငြေတြမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဂတိတရားလိုက္စားမႈ ဌာနတြင္းလႈိက္စားမႈမ်ားအားစစ္ေဆး ေရးလုပ္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
         “က်ပ္ေငြ သိန္းႏွစ္ေထာင္ငါး ရာကုန္က်တဲ့ ဒီအႀကီးစားျပင္ဆင္မႈ အတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာဟာ တင္ဒါ တစ္စံုတစ္ရာေခၚယူခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ဘူး။ ထိုင္းကိုအလုပ္သမားအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနတဲ့ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ဒါရိုက္တာ အမ်ိဳးသမီးကို လက္သိပ္ထိုးၿပီးလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥ ဘယ္သူတာ ၀န္ယူခဲ့သလဲ” အမည္မေဖၚလိုသူကေျပာသည္။

   အဓိက ေျပာလိုသည္မွာ ၀န္ႀကီး ဌာနပိုင္၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေသာ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အဦး တစ္ခုကို မိမိပိုင္ အိမ္ယာကိုျပင္ဆင္သကဲ့သို႔ မည္သူလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သနည္း။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မ်ားအား အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့မႈမ်ား ေနရာေပါင္းစံုတို႔တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိ စစ္ေဆးေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ ရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။

        အလုပ္သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စစ္ေဆးခံေနရေၾကာင္းၾကား သိရ ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဌာနတြင္း စစ္ေဆးမႈထက္ CID ႏွင့္ စစစ ကဲ့သို႔ေသာ စစ္ေဆးမႈကိုကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စစ္ေဆး ပါကအဂတိတရား မ်ားပိုမိုကင္းစင္ၿပီး အရႈတ္အရွင္းမ်ားႏွင့္ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့သမွ် အားလံုးေပၚေ ပါက္ႏိုင္ပါမည္။

   အလုပ္သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ မတရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ အမည္ခံ အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ လက္၀ါးရိုက္၍ စီးပြားေရးလက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းၿပီး တရားစြဲဆုိရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

       “အလုပ္သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွာ  အကုန္ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့ နာမည္ႀကီးအရာရွိအမ်ိဳးသမီးတစ္ေ ယာက္ရွိတယ္။ သူက သူတို႔အႀကီးပိုင္ေတြ မတရားလုပ္တာေတြဟူသမွ် အကုန္ႀကိဳကာထားတာ၊ ခိုင္မာ တဲ့အခ်က္အလက္ေတြရဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးေပးခဲ့ရတယ္။ မၾကာခင္တရားစြဲမယ္” ဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။

           NLD အစိုရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးအေနျဖင့္လည္း ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တုန္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သည့္ ဌာနတြင္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပြဲစားမ်ားျဖင့္ခ်ိပ္ဆက္၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနမႈမ်ား ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍မေနသင့္ပဲ ျပည္သူဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူသင့္ေၾကာင္း၎ကအႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။

        ထို႔အျပင္ ၎ရရွိထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သ မား ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေထြး ထံမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥကၠဌ ျဖစ္သူက ေရႊလုပ္သားသုိ႔ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။