07 July 2017

“စာခ်ဳပ္လြဲတဲ့MOU အလုပ္သမားငါးဆယ္ေက်ာ္ အလုပ္မလုပ္ရပဲေရွာင္ပုန္းေနရ”


၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင္လ ၇ ရက္
ေရႊလုပ္သား
           စာခ်ဳပ္ပါအလုပ္ရံုမဟုတ္သျဖင့္ MOU ျဖင့္လာသည့္ျမန္မာအလုပ္သမားငါးဆယ္ေက်ာ္ အလုပ္မဆင္းရဲ ပဲေရွာင္ပုန္းေနရသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာသို႔ MAT အဖြဲ႔ထံကတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားထားသည္။

      အလုပ္သမား ၈၇ ဦးတို႔သည္ Tain Bahi Co,Ltd ကုမၸဏီျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပလပ္စတစ္စက္ရံုတြင္လုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၀-၅.၂၀၁၇ ေန႔ကလာခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္သမား တစ္သီးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္အထိ ကုမၸဏီႏွင့္ပြဲစားမ်ားကုိေပးခဲ့ၾကရသည္ဟုဆိုသည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ မိန္းကေလး ၃၀ ဦးက စာခ်ဳပ္ပါသည့္ ပလပ္စတစ္ အလုပ္ရံုသို႔ပို႔ ေဆာင္ပါသည္။ အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာသုိ႔ ၁၀ဦးပုိ႔ေဆာင္ၿပီး က်န္သူမ်ားကိုဘန္းယိုင္တြင္ရွိေသာ AKE  RICE  MILL  CO,LTD ဆန္စက္သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၅-၇-၂၀၁၇ ေန႔တြင္ အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမွ ၁၀ဦး ဆန္စက္ရံုသို႔ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာခဲ့သျဖင့္ယခုအခါ ဆန္စက္တြင္ ၅၀ ဦးခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။


အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေဆး၀ါးကုသခဟုဆိုကာ ၀င္ေငြ၏ ငါးရာခုိင္ႏုန္းကိုျဖတ္ေတာက္ထားပါသည္။ အင္းက်ီျပာသံုးထည္ အတြက္ဘတ္ေငြ၃၀၀စီေပးရပါသည္။ လက္အိပ္၊ ဖိနပ္၊ ေခါင္းစြတ္တို႔အတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၅၀ ျဖတ္ေတာက္ပါသည္။ အခန္းခ၊ ေရခႏွင့္မီးခဟုဆိုကာ လစဥ္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီထံမွ ဘတ္ေငြ ၆၀၀ စီျဖတ္ ေတာက္ပါသည္။ ထိုင္းတြင္၀တ္ပါမစ္ခ ၁၅၀၀ဘတ္ ေပးထားရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

        ၅-၇-၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ဆန္စက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကပုန္းေရွာင္ေနၾကရန္ ေန႔လည္(၁)နာရီကတစ္ႀကိမ္၊ မြန္းလြဲ၂နာရီေက်ာ္ တြင္တစ္ႀကိမ္ေျပာဆုိသျဖင့္ ေတာထဲတြင္ပုန္းခိုေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုအခါ အလုပ္သမားမ်ားမွာက်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ MAT အဖြဲ႔သို႔ အကူညီေတာင္းခံလာခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားတစ္ဦးက “တစ္ေန႔က က်ေနာ္တို႔ကို ဆန္စက္က ပုန္းခုိင္းလုိ႔ ၂ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတာထဲနဲ႔ စက္ရံု ထပ္ခိုးမွာ ပုန္းေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေရာက္တာမၾကာေသးဘူး။ အတိုးေတြေတာင္မဆပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အစိုးရပုိ႔တဲ့MOU နဲ႔လာၿပီးမွ ပုလိပ္ဖမ္းမွာေၾကာက္လုိ႔ အလုပ္လည္းမလုပ္ရ၊ ပုန္းေနရတယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ပါ ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကိုကူညီပါ” ဟု ဆုိသည္။

         MOU လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အလုပ္သမားအမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ေနရာ မွန္ကန္မွ ဘန္ေကာက္ အလုပ္သမားသံအရာရွိက အလုပ္သမားေခၚစာကို ေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုးေပးရပါသည္။ MOU အလုပ္ သမားမ်ားထံမွ ၀တ္စံု၊ ေရ၊မီးအခန္းခ စသည္တို႔မွာလည္း ျဖတ္ေတာက္ခြင့္မျပဳရ၊ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ မိဘအိမ္သို႔ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။


ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က ဒီအျဖစ္အပ်က္ မွာ (၁) ေအဂ်င္စီနဲ႔ပြဲစားတုိ႔ကႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသတ္မွတ္ထားတဲ့ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းခြဲထက္ ပိုမိုေကာက္ခံထားျခင္း။ (၂) ပလပ္စတစ္စက္ရံုျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္အလုပ္သမားသံအရာရွိက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း။
(၃) ပလပ္စတစ္စက္ရံုမွန္ကန္ေၾကာင္း ပင္လံုခန္းမမွာ  အ.လ.ည တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့ျခင္း။
(၄) ပလပ္စတစ္အလုပ္ရံုသို႔ ၃၀ဦး၊ အလွကုန္ပစၥည္းစက္ရံုသို႔ ၁၀ဦးႏွင့္ က်န္ က်န္သူမ်ားကုိဆန္စက္ရံုသို႔ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း။
(၅) ဘတ္ေငြ ၅၀ေလာက္ပဲတန္တဲ့ ဓါတ္ပံုပါအင္းဂ်ီတစ္ထည္ကိုဘတ္ေငြ ၁၀၀ ေပးရရံုသာမက အျခား၀တ္စံုမ်ားအတြက္ပါေပးရျခင္း၊ အခန္းခ၊ ေရခ၊မီးခမ်ားျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း။ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေလးငါးေယာက္စုေနရျခင္း။
(၆) တရား၀င္ MOU စနစ္ျဖင့္လာေရာက္ခဲ့ၾကရသည့္အလုပ္သမားမ်ားပုန္းခိုေနခဲ့ၾကရျခင္းတို႔မွာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဘာတစ္ခုမွ အလုပ္သမားေတြ သက္သာတာမရွိပါဘူး” ဟုေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။
    
        ယခုျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ MOUျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္းမ်ားစြာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္အလုပ္သမားဘ၀ ကိုေရာက္ရွိလွ်က္ရွိၾကပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္လာသမွ်ေသာထိုင္းကုိ သူေဌးဟု ထင္မွတ္ေနၾကရေသာအျဖစ္မ်ား၊ ထိုင္းကိုေရာက္သည့္အခါ စာခ်ဳပ္ပါေနရာသို႔မေရာက္ရွိသည္မ်ား ေျမာက္ျမား စြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


         ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လတ္တေလာျပန္လာၾကသည့္အလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္မာတာ၀န္ရွိ လူႀကီးမ်ားက တရား၀င္ MOU ျဖင့္ ျပန္သြားၾကရန္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျပာဆုိသည္ကုိ ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ၾကည့္ MOU စနစ္၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာကယခုတိုင္ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

၂၅-၆-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာသံရံုးတြင္းအစည္းေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြဆံုပြဲတြင္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေနၾကသည့္ ထိုင္းျမန္မာ MOU စနစ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါက မီဒီယာအစံုေရွ႕မွာ ႀကိဳက္သည့္အလုပ္သမားေခၚစာတစ္ ေစာင္ကို စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းအက်ိဳးရွိ၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း အကုန္အက် သက္သာၿပီး လံုၿခံဳေစမည့္ ရပ္ေက်း+အ.လ.ည+ဘဏ္= MOU စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း အေလးနက္ထားတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။