04 September 2017

နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိး သံႀကိဳးမ်ား ဖ်က္ဆီး၍ အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြားလာ၊ တုိင္းရင္းသားေနအိမ္ ၃၇ လုံး မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံထားရ


3 September 2017 19:54(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ 21 နာရီ ခန္႔က)

[ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား သတင္း- ၂၆]

စက္တင္ဘာ ၃ ၊၂၀၁၇

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ နံ႕သာေတာင္ေက်း ရြာသို႕ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး သြားေရာက္စဥ္ မီးတုိက္ေခ်ာင္း၀ ကင္းစခန္းႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကားတြင္ ေပ ၁၂၀ခန္႕၊ မီးတုိက္ေခ်ာင္း ၀ ကင္းစခန္းႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္း၀ ကင္းစခန္းၾကားတြင္ ၃၂ ေပ ခန္႕ နယ္စပ္ၿခံ စည္းရုိး ကာရံထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ားအား ဖ်က္ဆီး၍ ေခ်ာင္းေပါက္၀မ်ားအတိုင္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕ အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြားလာေနႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။


ထို႕ျပင္ နံ႕သာေတာင္ေက်းရြာရွိ တို္င္းရင္းသားေနအိမ္ ၃၇ လုံးအား မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

နံ႕သာေတာင္ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း ၿဂိဳဟ္နံဘုရားရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ အားလုံး၏ မဏိေတာ္ (ဦးေခါင္းေတာ္) မ်ား ျဖတ္ထားၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)