09 September 2017

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမ်ား ကိုႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ျပန္လည္အပ္ႏွံ ျခင္းရွိမရွိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ေစာင့္ၾကည္မည္MFN သတင္းေထာက္ ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္  ရန္ကုန္။ စက္တင္ဘာ ၈


အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ား ကိုႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ျပန္လည္အပ္ႏွံ ျခင္းရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ ပအလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မ တီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေထြးက ေျပာသည္။
  

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီသည္ ၾသဂုတ္ လအတြင္း ေနျပည္aတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြကို ဗဟိုဘ ဏ္၏ အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးညိွႏိႈင္း အစည္းအေ၀း၌အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀င္ေငြအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္ လည္ေျဖၾကားမႈအတိုင္း အမွန္တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ဆက္ လက္ေစာင့္ၾကည့္သြား မည္ဟု  ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေထြး ကေျပာသည္။

           အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေထြးက ျပည္ေထာင္ စု ရန္ပံုေငြကေနၿပီးေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ နဲ႕သံုးစြဲမႈေတြေလ်ာ့ခ် ခိုင္းဖို႔ညိွႏိႈင္းတဲ့ပြဲမွာသူတိုအလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာနကတင္ျပ လာတဲ့ဘ႑ာေငြေတြကိုလည္းကြၽန္ေတာ္တို႕ကေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေလွ်ာ့ဖို႕သူတို႕
ကိုေမတၱာရပ္ခံတယ္။ သူတို႔လည္းေလွ်ာ့ပါတယ္။ အဲ့ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕၀င္ေငြေပါ့၊ ၀င္ေငြ စာရင္းကို ကြၽန္ေတာ္ကေမးတာပါ။  MOEAF ( ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ေနၿပီးေတာ့ တစ္လကို ဗိုလ္ဆြန္ပက္ လမ္းမွာရံုး ခန္း ဌားခ သြင္းထားတာရွိတယ္။ ေနာက္သင္တန္းေက်ာင္း အသံုးျပဳခ၊ ဌားရမ္းခဆိုၿပီး သြင္းထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေမးတာ သူတို႕၀င္ေငြေတြေရာ ဘယ္ေနရာ မွာအသံုးခ်လဲလို႕ေမးတာအဲ့ဒါပါ။ အဲ့ဒီ၀င္ေငြရွိထားတာသိတယ္ ၀င္ေငြေ တြ ဘယ္လိုအသံုးခ်ေနလဲေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၀င္ ေငြေတြဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္အပ္တယ္လို႔ ေတာ့ေျဖသြားတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုျပန္အပ္တယ္ ေငြေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးဆက္စစ္သြားဖို႕ကိုေတာ့ ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္း ေကာ္မတီကလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ႕ တင္ျပခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အဲ့ဒီ၀င္ေငြပါမလာဘူးဆိုရင္ေတာ့ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြ တာ၀န္ ရွိတဲ့ အေလ်ာက္ရွင္းၾကေပါ့။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးလဲဘာေၾကာင့္အျခားကိစၥေတြလုပ္လဲ ဆိုတာေတာ့ သူတို႕၀န္ႀကီး ဌာနပဲသိလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ တာ၀န္က ေတာ့ေစာင့္ ၾကည့္ရမယ့္ တာ၀န္ရွိပါတယ္ဟု ေျပာဆိုသည္။ 

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏  ယမန္ႏွစ္ကတင္ထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ေ ကာ္ မတီမွ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္မွ တဆင့္ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေလွ်ာ့ခိုင္းသင့္ သည္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါ အတိုင္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

        အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ငွား ရမ္းထားသည့္   MOEAF ရံုးခန္းမ်ား၊ ေျမာက္ဒဂံုပင္လံု ခန္းမ မွသင္တန္းေက်ာင္း ငွားရမ္းမႈမ်ားတို႕ကို ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္သိမ္းရန္ေျပာ ဆိုထားေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီအ သိုင္း၀ိုင္းမွ သိရသည္။ 

MOEAF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၂၃ရက္ေန႕မွစ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ား၏ Demand Letter (အလုပ္ေခၚစာ) စစ္ေဆးမႈကိုရပ္ ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ၾသ 
ဂုတ္ ၂၃ရက္ေန႕တြင္ MOEAF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ေပးပို႕ခဲ့ သည့္စာကိုလည္း MOEAF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၄င္း၏လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။