12 September 2017

ဘဂၤါလီမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္အနီးတြင္ ကုလသမဂၢက ေထာက္ခံသည့္ ဘဂၤါလီေဘးကင္းဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတ တိုက္တြန္းေျပာၾကား

12.9.2017 ေဒးလီးအလဲဗင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျ ပးလာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား (မူရင္းသတင္း တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) အား ကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္အနီးတြင္ ကုလ သမဂၢက ေထာက္ခံသည့္ ေဘးကင္း ဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတ မတ္အက္ပ္ဒူဟာမစ္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း www. bdnews24.com ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ က ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။


စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ကာဇာကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေခတၱနားခ်ိန္အတြင္း တူရကီသမၼတ ေတယစ္အာဒိုဂန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတက ထိုသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    အဆိုပါ ကုလသမဂၢက ေထာက္ခံသည့္ ယာယီေဘးကင္းဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ ရာတြင္ အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ကူညီရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရး အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအား ခုိလႈံခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ေနရာကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ လတ္တေလာ ရွာေဖြေနေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရးအတြင္း၀န္က ဆုိသည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျပာၾကားထားသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာသည္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္
သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေ ၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ဧရိယာ အပါအ၀င္ လံုျခံဳရာေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ရလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသား ၂၆၇၄၇ ဦး ရွိေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ထို႔အတူ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ မ်ား ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီဦးေရသည္ ၁၆၄၀၀၀ နီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာစာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ျခမ္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕၊ ကြမ္းသီးပင္၊ သဲေခ်ာင္း၊ မီးတုိက္ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ၅ ရပ္ ကြက္ တုိ႔ရွိ ေဒသ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၁ မွ ၃၂ အၾကားအနီးတြင္ လူဦးေရ ၁၂၀၀ ခန္႔၊ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၂ မွ ၃၃ အၾကားအနီးတြင္ လူဦးေရ ၁၁၀၀၀ ခန္႔၊ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၄ မွ ၃၅ အၾကားအနီးတြင္ လူဦးေရ ၁၈၀၀၀ ခန္႔ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက “ယခင္ ဘဂၤလားေ ဒ့ရွ္ကို ေရာက္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသား ျဖစ္တယ္လုိ႔ အေထာက္အထား ျပႏုိင္ရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဘက္ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွႏွစ္ ေနခဲ့ဖူးတယ္လုိ႔ အေထာက္အထား ျပႏုိင္ရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း အဲဒါကို စိစစ္ပါတယ္။ အဲဒီစိစစ္မႈ ၿပီးေတာ့မွ တစ္ဦးခ်င္း စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ မွန္ကန္တယ္ဆိုရ င္ေ တာ့ ျပန္ေခၚခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတုိင္း လုပ္ဖုိ႔ရွိပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သာဓကျပႏိုင္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ လည္း ျပန္ေခၚဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္အရ အာစာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ အထိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အာစာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း ၉၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး ၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလားတူ အာစာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ၁၄ ဦး၊ ေဒသခံ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ခုနစ္ဦး၊ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း၂၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရေ ၾကာင္း၊ အာစာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၇၁ ဦး (ဇာစ္ျမစ္-တပ္မေတာ္) အေသရရွိခဲ့ကာ ၃၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။