20 September 2017

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံတမန္မ်ားအား အသိေပးေျပာၾကားခ်က္


Image may contain: 1 person
(အလြတ္သေဘာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္)
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉

ယမန္ႏွစ္က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ၿပီးခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တုန္းကကၽြန္မ တို႔အစိုး ရ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေျခခံမူေတြအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ယုံၾကည္မႈေတြကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


       ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ႂကြယ္ဝတဲ့ ကမၻာ၊ လူသားမ်ားအားလုံးအတြက္ ပိုမိုၾကင္နာ ေမတၱာထားေသာေနရာ တစ္ေနရာအျဖစ္ ဝိုင္းဝန္းတည္ေထာင္ေနတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔၊ ယင္းစိန္ေခၚ မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို မၽွေဝလိုပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ အေထြေထြညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ယခုလိုသံတမန္ေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

        ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ကို တာဝန္သုံးရပ္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ အပ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈ သုံးရပ္စလုံးဟာ လြယ္ကူ တဲ့ တာဝန္ေတြမဟုတ္သလို ႐ိုးရွင္းတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ကၽြန္မတို႔ အ တြက္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာဟာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေလာက္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့အေျခအေနကေန ဒီမိုကေရစီကိုကူးေျပာင္းရ တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ဖြံၿဖိဳးခါစ ရင့္က်က္ဖို႔ လိုေသးတဲ့ မျပည့္စုံေသးတဲ့ အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကစၿပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့၊ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနရတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာဟာ အခု ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီးမွ ရရွိေအာင္ျမင္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မယ္ ဆိုမွသာ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူ အားလုံး တန္းတူညီမၽွ ရရွိခံစားႏိုင္မယ့္၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံး သိရွိထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏို င္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႐ႈပ္ေထြးနက္နက္မႈေတြနဲ႔အတူဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ကၽြန္မတို႔ အစိုးရ အေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ ထားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ထားမႈေတြကလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။

    ကၽြန္မအေနနဲ႔ သတိျပဳေစခ်င္တာက ဒီကေန႔ ကၽြန္မတို႔အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ဆယ့္ရွစ္လေတာင္ မျပည့္တတ္ေသးဘူး ဆိုတာကိုပါပဲ။ ဆယ့္ရွစ္လကာလဟာလည္း ဒီလကုန္ေတာ့မွ ျပည့္ေျမာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အမ်ားေမၽွာ္လင့္ထား တဲ့ အရာေတြအားလုံးကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔၊ အခက္အခဲေတြအား လုံးကိုေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ဖို႔ ဆယ့္ရွစ္လဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အလြန္ တိုေတာင္း တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတာဟာ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္ လႊားႏိုင္ဖို႔ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။

        ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ ယုံၾကည္ ထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြ၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတဲ့ႏိုင္ငံေတြ၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကိုနားလည္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြ၊ ကၽြန္မ တို႔အေပၚမွာက႐ုဏာတရား ထားရွိၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ဒီကေန႔ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ဒီမို ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဘာ ေတြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ထားတယ္ဆိုတာကိုမ်ွေဝအသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

     ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးက အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ေနၾကတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေကာင္းစြာသိရွိ နားလည္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံမွာ ကၽြန္မ ေျပာၾကားခဲ့သလိုပါပဲ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ တာဝန္သိတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြကို တုန္လႈပ္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

     ဒါ့အျပင္ ကၽြန္မတို႔ဟာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူ႕အသိုက္အဝန္းအားလုံး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေ ရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ စိတ္ ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ကို ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္ ကၽြန္မတို႔ အစီအစဥ္ေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔ ယမန္ႏွစ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကို သြားေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

      စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာကေတာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ကၽြန္မ မိန္႔ခြန္းေျ ပာၾကားၿပီး ဆယ့္ရွစ္ရက္အၾကာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ ကင္းစခန္း ၃ ခုကို မြတ္စလင္ လက္နက္ကိုင္ေတြက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔နဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ေတြမွာလည္း ေနာက္ထပ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ အသက္ေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ တယ္။

လူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကရတယ္။ ေက်း႐ြာေတြ မီးေလာင္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေဒသ မွာ ရွိေနတဲ့လူေတြ ထြက္ေျပး စြန္႔ခြါၾကရပါတယ္။ မြတ္စလင္ အေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ကို ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အဲ့ဒီေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈေတြ ျပန္လည္ တည္ဆာက္ႏိုင္ေအာင္၊ မြတ္စလင္နဲ႔ ရခိုင္ အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခုအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုတိုက္ခိုက္မႈေတြ မျဖစ္ပြားခင္ အခ်ိန္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ကၽြန္မတို႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏွစ္ပရိေစၧဒမ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မယ့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ေပးဖို႔ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ၾကား မွာပဲ ပဋိပကၡေတြ ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ေပၚလာတာကို ကၽြန္မတို႔ မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္လုံးပါပဲ၊ ကၽြန္မတို႔ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေရး ျမႇင့္တင္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

လေပါင္းမ်ားစြာ အေျခအေနေတြတည္ၿငိမ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေနတယ္လို႔ ထင္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ရဲစခန္းေပါင္း ၃၀နဲ႔ ေတာင္ဘဇာေက်း႐ြာမွာ ရွိတဲ့ တပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတြက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ARSA နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၆)၊ ပုဒ္မခြဲ (င) အရ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

          ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြကို ေလ်ာ့ပါးေ စဖို႔၊ တာဝန္ဝတၱရားေတြ ကို ေရွာင္လႊဲဖို႔ ႀကိဳးစားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ေတြ အားလုံးကို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး ျပန္လည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ဖို႔၊ တရားဥပေဒျပန္လည္စိုးမိုးဖို႔ သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ကၽြန္မတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။

      လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမၽွ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစဖို႔၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ ထိခိုက္မႈ မရွိေစဖို႔၊ စစ္ဆင္ေ ရးေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ က်င့္ဝတ္ေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ တရားဉပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြအားလုံးကို တရားဉပေဒအရ တိတိက်က် အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပဋိပကၡၾကားထဲမွာ ေရာက္ရွိေနၿပီး ထိခိုက္ခံစားေနရသူ အားလုံးအတြက္ ကၽြန္မတို႔ အထူးပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ေနအိမ္ေတြကို စြန္႔ခြါတိမ္းေရွာင္ေနရသူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ မြတ္စလင္နဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြတင္မက သူတို႔ေတြ ရွိေန တယ္ ဆိုတာ ကမၻာႀကီးက လုံးဝ မသိရွိၾကေသးတဲ့ ၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာ ႀကီးေတြလို လူမ်ိဳးစုငယ္ေလးေတြ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြ ဟာလည္း ေနအိမ္ေတြကို စြန္႔ခြါ တိမ္းေရွာင္ ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၂၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေတြျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးအပ္မႈ အေသးစိတ္ကို ကၽြန္မတို႔ သံတမန္ေတြ သိရွိေ အာင္ ထုတ္ျပန္ အသိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာဘဲ တိုက္ခိုက္မႈေတြ စတင္ၿပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားဖို႔ သႏၷိဌာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ အႀကံ ျပဳခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ အခ်ိန္ယူဖို႔လို တဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးေရးအ တြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္မွန္သမၽွကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထ ည္ေ ဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ပုံမွန္အေနအထားျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကစၿပီး ထိေတြ႕ တိုက္ ခိုက္မႈေတြနဲ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားဟာ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ကို ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကတယ္လို႔သိရွိရ ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္ ဒီလို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ထြက္ေျပး ေနၾကတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

      ထြက္ေျပးသြားသူေတြကို သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကသလဲဆိုတာ ေမးၾကည့္ ခ်င္သလို ေနရပ္ကို မစြန္႔ခြာဘဲ က်န္ရစ္ေနတဲ့သူေတြကိုလည္း ဘာျဖစ္လို႔ ဆက္ေန ၾကတာလဲ ဆိုတာကို ေမးျမန္းခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ မြတ္စလင္အမ်ားစု ဟာ တစ္ဖက္ကိုထြက္မေျပးဘဲ က်န္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို လူေတြသိပ္မသိၾကပါဘူး။ မြတ္စလင္ေက်း႐ြာေတြရဲ႕ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ ဘယ္မွမေျပးဘဲရွိေနၾက ပါေသးတယ္။ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ေနရစ္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ သိခ်င္ပါ တယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို႔ ဆက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့ တစ္ေနရာတည္းကို မၾကည့္ဘဲ ဘာျပႆနာမွ မျဖစ္ဘဲ ရွိေနၾက တဲ့ေနရာေတြကိုလည္း ၾကည့္ျမင္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ျပႆနာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ၾကရတာလဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသိုက္အဝန္းေတြနဲ႔ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစည္း ေနထိုင္ႏိုင္ၾကတဲ့ မြတ္စလင္ေတြကို ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ကို အသိ  ေပးပါ။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အဲဒီေဒသေတြကို သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီလူေတြကို ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ ေတြ႕ဆုံျပီး အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဖ႐ိုဖရဲ ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပေနၾက ခ်ိန္မွာ သူတို႔ေတြက ဘာေၾကာင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေ နထိုင္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းၾကည့္ၾက ေစလိုပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လူမႈ-စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

       ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြထဲကမွ အနည္းငယ္ကိုထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လူမႈစီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး (၂၀၁၇- ၂၀၂၁) စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက-အစိုးရ မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကတစ္ဆင့္ ေဒသခံျပည္သူအတြက္ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္အ ကိုင္ေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

     အလုပ္အကိုင္အသစ္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခု ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အုံဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘက္မွာ ဆိုရင္လည္း လၽွပ္စစ္ မီး ရရွိေစဖို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကေလွနဲ႔ပဲ သြားေရာက္ႏိုင္ တဲ့ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသေတြဆီ ကူးလူးဆက္သြယ္သြားေရာက္ႏိုင္မယ့္ အျမန္လမ္း မႀကီး အပါအဝင္ လမ္းအသစ္ေတြ၊ တံတားအသစ္ေတြ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အားလုံးအတြက္ ဘယ္လိုဖိႏွိပ္ခြဲျခားမႈမွ မရွိေစဘဲပညာသင္ယူခြင့္နဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကုသခြင့္ေတြ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ေက်းလက္ေဒသ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ သြားလာရ ခက္ခဲတဲ့ေန ရာေတြကိုလည္း ေ႐ြ႕လ်ားေဆးခန္း (mobile clinic) ေတြ တည္ေထာင္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ ကို အဆင့္ျ မႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္း၊ နည္းပညာသင္တန္းတို႔ကိုလည္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသား ေတြကို မည္သည့္ခြဲျခားဖိႏွိပ္ မႈမၽွမရွိဘဲ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားမႈ မတိုင္ခင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က အဆိုပါေဒသ ရွိ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားလည္း ပဋိပကၡရာျဖစ္ပြားရာေနရာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနသူ အားလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္လ်က္ လူသားခ်င္းစာနာေ ထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေတြကို ယေန႔ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

         ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ားအားလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ ေနရပ္ေဒသ စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း အပါ အဝင္ အျခားလိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စခန္း ၃ ခု ကို ပိတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေဒသေတြမွာ ေဆာင္႐ြက္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သိပါတယ္၊ အဲ့ဒါေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

        ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး ဆက္လက္ေ ဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အသိုက္အဝန္းအားလုံးက ပူးေပါင္းေ ဆာင္႐ြက္မႈလိုအပ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ မြတ္စလင္ အသိုက္အဝန္းရဲ႕ အႀကီးအ ကဲေတြက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မပါဝင္ဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားတာေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ကို ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္လာေအာင္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားေစလိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ သူတို႔မွာ ဆုံး႐ႈံးစရာ ဘာမွ မရွိလို႔ပါပဲ။ ဘာသာေပါင္းစုံအဖြဲ႕ေတြမွ တစ္ဆင့္ လူ႕အ သိုက္အဝန္းေတြအၾကား သဟဇာတရွိရွိ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ျပည္သူ႕ေရးရာနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ကို ပိုမို နားလည္ေစမယ့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြကိုလည္း စတင္ သင္ၾကားေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ FM Radio လိုင္း တစ္ခုထားၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေ ရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ ျမန္မာ၊ ရခိုင္နဲ႔ ဘဂၤါလီဘာ သာစကားေတြနဲ႔ ထုတ္လႊင့္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

      ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သင္ တန္းေတြကို EU, UN တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ ဘာလကတည္းက ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားဟာ အဲ့ဒီေဒသေတြမွာ သြားေရာက္ သတင္းယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ အရင္က သြားခြင့္မရွိတဲ့ေနရာေတြကိုပါ သြား ခိုင္းေနပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း မီဒီယာအဖြဲ႕ေတြကို အဲဒီေဒသေတြကို သြားလာခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ဇူလိုင္လ တို႔မွာ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ မိမိတို႔ဆီကို လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ ရွိေသာ္လည္း သူ႕ဘက္မွာ အျခားကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ခရီးစဥ္ကို ေခတၱေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားပါတယ္။ သူ႕အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး လာေရာက္ႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔က စီစဥ္ထားပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ ငံအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္အေနနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာဘက္ကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္ လက္ခံဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။

ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမွန္တစ္ကယ္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ (Verification Process) ကို အခ်ိန္မေ႐ြး စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကို မူတည္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမူတည္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာခ်င္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို လက္ခံဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သေဘာတူညီထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားထားတဲ့အတိုင္း ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ အဆိုပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္လို႔ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳႏိုင္တဲ့သူေတြ အားလုံးကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္။ လုံၿခဳံေရး နဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့ေတြ လက္ခံရရွိႏိုင္ေရး အတြက္လည္း အာမခံပါတယ္။

မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ ေက်း႐ြာေတြမွာရွိတဲ့ အိမ္ေတြ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရမႈ နဲ႔ ဒုကၡသည္ မ်ား အလုံးအရင္းနဲ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မေျပာခဲ့သလို စက္ တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ကတည္းက တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြ မရွိေတာ့ ပါဘူး၊ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔လည္း တကယ္တမ္း ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကိုသိခ်င္ပါတယ္။

 အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စြပ္စြဲမႈေတြ နဲ႔ တန္ျပန္စြပ္စြဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြ အားလုံးကို နားေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေရးယူမႈေတြ မျပဳလုပ္ခင္ အဲဒီ စြပ္စြဲမႈေတြမွာ ခိုင္မာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ရာထူးစတာေတြကို ငဲ့ညာမွာမဟုတ္ဘဲ ဒီေျမရဲ႕ ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ သူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္တုန္းကမွ သက္ၫွာမႈမရွိခဲ့ပါဘူး၊ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရဟာ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရအ ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အသိုက္အဝန္း တစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာေနထိုင္တဲ့ လူမ်ားအားလုံးရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါ တယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပႆနာေတြကို အာ႐ုံစိုက္ေျဖရွင္းေနသလို ကၽြန္မတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ျပႆနာလိုဘဲ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနပါေ သးတယ္။

ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး သာတူညီမၽွ တေျပး ညီ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း ေစမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အက်ိဳးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးေ ဆာင္႐ြက္မႈမွာ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မ ယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

         ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဆက္ လက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕လဲ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ မအံ့ၾသပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေတြ႕ေနၾက အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ရပ္တန္႔ေနတာ၊ ေရွ႕တိုးမရ ေနာက္ဆုတ္မရ ျဖစ္ေနတာ ၊ တခါတရံမွာ အားလုံးတစစီၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ေတာ့ အားလုံးကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ေရွ႕ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔အားလုံးဟာ စစ္ကိုမုန္းတီး ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုလိုခ်င္ၾကပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ ပဋိပကၡေတြ မလိုလားဘူး။

သဟဇာတရွိရွိေနထိုင္သြားဖို႔ကို လိုလားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအားလုံး လိုလားတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈရွိေရး၊ သဟဇာတရွိရွိေနထိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုတာဟာ ႀကီး က်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အာဂ်င္ဒါ မဟုတ္ေပမယ့္ လြယ္ကူတဲ့ အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ကၽြန္မတို႔နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ပါလို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အျပဳသေဘာေ ဆာင္ တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ သဟဇာတ ရွိမႈကိုရရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းသစ္ေတြကို ရွာေဖြရာမွာ ပါဝင္ဘို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္၊ ေနရာေဒသတစ္ခုတည္းကို ကြက္ၿပီး စဥ္းစားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မွသာ တိုးတက္ မႈကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တင္စားလိုပါတယ္၊ နာမက်န္းျဖစ္တဲ့ ေနရာတစ္ခု တည္းကို ကုစားဖို႔အတြက္ အေထြေထြက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို လစ္လ်ဴ႐ႈထား လို႔မရပါဘူး။

က်န္းမာေရးကို တင္စားရတာကေတာ့ က်န္းမာေရးက႑ဟာ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရတာဝန္ ယူၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ယေန႔အထိ အထူးေအာင္ျမင္မႈရရွိေနတဲ့က႑ျဖစ္လို႔ပါပဲ၊လူထု က်န္းမာေရးကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနရင္းနဲ႔ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိလာရပါတယ္။

    ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အိတ္ခ္်အိုင္ဗြီေၾကာင့္ ေသဆုံးႏႈန္းကို တစ္ဝက္ေ လ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီလိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္တာဟာ အိတ္ခ္်အိုင္ဗြီ ေရာဂါတစ္ခုတည္းကို အာ႐ုံစိုက္ ကုစားလို႔အဟုတ္ဘဲ လူထုက်န္းမာေရးတစ္ခုလုံးကို ေရွ႕႐ႈေဆာင္႐ြက္ခဲ့ လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

     အဲဒီ ဥပမာလိုပါပဲ၊ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနအထားကို ၿခဳံငုံစဥ္း စားေစလိုပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ဟာ ႏုနယ္ၿပီး ထိလြယ္ခိုက္ လြယ္တဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအျပင္ အခက္အခဲမ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေျ ဖရွင္းေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး က်န္းမာဖို႔အ တြက္ ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္သလိုဘဲ ျပႆနာ တစ္ခ်ိဳ႕သာမက အဲဒီအေျခအေနေတြ အား လုံးကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့ ဆန္းသစ္တဲ့၊ ပိုမိုရဲရင့္တဲ့ နည္းလမ္းသစ္ေတြ၊ အေျဖေတြကို ရွာေဖြရာမွာ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားလိုပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးရင္ အဲဒီျပႆနာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ခံစားေနရတာေတြ ပိုၿပီးၾကာရွည္ေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြခံစားရ တာေတြကို အျမန္ဆုံး ေက်ာ္လြန္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းေနထိုင္သူေတြအားလုံး လုံၿခဳံေအးခ်မ္း သာယာဝေျပာစြာ ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ဟာ ႀကီးမားတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမွာမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ေတာ့ဟုတ္ပါဘူး။

     ကၽြန္မတို႔အားလုံးလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရအပါအဝင္ ဒီႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ဒီတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ေ ဆြေတြကို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ပါဝင္ကူညီဖို႔ ဖိတ္ၾကားလို ပါတယ္။ ျပႆနာေတြရွိတဲ့ၾကားထဲက အဲဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းၿပီး က်န္းမာတဲ့၊ သန္မာတဲ့၊ ေရွ႕အနာဂတ္ကို ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ လုံၿခဳံတဲ့ အနာဂတ္ဆီကို ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ မယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္သြားတဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားလိုပါတယ္။

        ကၽြန္မအေနနဲ႔ သံတမန္အသိုင္းအဝန္းနဲ႔ အခုလို ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါမွာ ကိစၥတစ္ ခုေ လာက္သာ မီးေမာင္းထိုးျပရတာကို အားမရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတိုက္တြန္း လိုတာက ကၽြန္မတို႔ကို မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕အျမင္ကိုေျပာပါ၊ ေဆြးေႏြးပါ ၊ ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ထဲက ေနရာကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာကို လိုက္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ တိုင္ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာပါ။

  ၿပီးေတာ့ ဒီျပႆနာမ်ားကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းႏိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
အဲဒီေနရာမွာ တိုက္တြန္းလိုတာက ဒီလို ျပႆနာရွိေနတဲ့ ေဒသမွာ ေတာင္ အခ်ိဳ႕ လူေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔ တဉီး ရန္လို မႈမရွိဘဲ သဟဇာတ ေနႏိုင္ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလို ေနႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ္ပါ၊ အဲဒီလိုေလာ့လာ သုံးသပ္မႈကေန ကၽြန္မ တို႔လိုခ်င္တဲ့ အေျဖကို ရရွိလာပါလိမ့္မယ္။

       အဲဒီလိုလုပ္တာဟာ မေကာင္းတဲ့အေျခအေနကို ဖယ္ရွားလိုက္တာ တစ္ခုတည္း မ ဟုတ္ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အေနအထားေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးရာမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အပ်က္သေဘာကို ဖယ္ရွားၿပီး အျပဳသေဘာကို ျမႇင့္တင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ မိတ္ေဆြတို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္သြားလိုပါတယ္။

   လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ လူသား ခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ေပးမႈ အစီအစဥ္ကို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါ တယ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။ အျခားပါဝင္လိုသူေတြ ကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။

ေငြအား၊ လူအလား၊ ပစၥည္းအား နဲ႔ ပါဝင္လႈဒါန္းမႈေတြ အမ်ားႀကီးရရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အဲဒီ လႈဒါန္းမႈကူညီမႈမ်ားအားလုံးကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသိုက္ အဝန္းအားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အက်ိဳးအရွိဆုံး အသုံးခ်သြားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

        ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ မႈေတြေၾကာင့္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မျဖစ္ေစလိုပါဘူး၊ ကၽြန္မ တို႔အေနနဲ႔ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အေျချပဳတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ ၊ ဘဝကို မိမိယုံၾကည္မႈနံ ေလ်ာက္လွမ္းခြင့္ ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ဟာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံထဲမွ ေနထိုင္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ သက္ဆိုင္ရင္ ဒီကမၻာနဲ႔လည္းသက္ဆိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ဘဲ ကၽြန္မတို႔ဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံမ်ား စုေဝးရာ အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ နဲ႔ သဟဇာတရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ခံစားခဲ့ရမႈမ်ိဳးေတြ ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚလာေအာင္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢကို တည္ေထာင္မႈဟာ စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို ႔အတြက္ တည္ေထာင္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ဒီေန႔ေတြ႕ဆုံမႈဟာ ထိေရာက္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ရဲ႕ အစလို႔ ကၽြန္မ ယူဆပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ပဋိပကၡေတြအားလုံး အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လို႔ျမင္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား၊ ေရွ႕ကိုဘယ္လို ဆက္ေလ်ာက္မလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ အျမင္အယူအဆ မတူညီမႈမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အဆုံးသတ္ဖို႔လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။

      အျမင္အယူအဆ မတူညီမႈမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡကေတာ့ အျမင္ က်ယ္က်ယ္နဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေမတၱာထား ရွိျခင္းနဲ႔ ရဲရင့္မႈဟာ အျခားသူတို႔ရဲ႕ စိတ္ထားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သလို ယင္းကို အေျခခံ၍ အျခားသူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ စိတ္ထားကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

စကားလုံးေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြ၊ လက္နက္ေတြနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အကူအညီလဲျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ မုန္းတီး မႈနဲ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈဟာ ကမၻာေပၚမွာ ျပႆနာမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြဟာ မုန္းတီးမႈနဲ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားကေန ေပါက္ဖြားလာတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ မုန္းတီးမႈနဲ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ကို အဆုံးသတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံကေရာကမၻာေပၚကေရာျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း လတ္တေလာအေျခအေနမွာ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ တန္ျပန္ စြပ္စြဲ မႈေ တြ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္ကိုမွ လိုက္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မယုံၾကည္တာက တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး နားလည္မႈနဲ႔ သဟဇာတရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔အတြက္ ျဖစ္လို႔ ပါပဲ။

မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔ နားလည္ႏိုင္မယ္၊ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္မေျပာခဲ့သလို ယခုအခမ္းအနားဟာ သံတမန္အသိုင္း အဝိုင္း ကို ကၽြန္မတို႔ ဘာေတြ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သိရွိေအာင္ေျပာၾကား ဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ သံတမန္ေတြကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈထက္ ပိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေစတနာထားတဲ့သူေတြကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းအတြက္ သာ မဟုတ္ဘဲ ကမၻာေပၚမွာ အလားတူ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လိုအပ္မယ္ဆိုတာကို အားလုံးက သေဘာတူလက္ခံ လိမ့္ မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
=====================================
-36:54
33K Views
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Thawzin Ko
Thawzin Ko အေမစုမိန္႕ခြန္းနားေထာင္အၿပီး ေတြးမိတဲ႕အေတြးတစ္ခုပါ။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး အဂၤလိပ္စာ ေရးတတ္ၿပီး အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္တဲ႕ဘဝကလြတ္ဖို႕ မူလတန္းမွစ၍ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ႀကားေပးဖို႕သင့္တယ္လို႕ထင္ပါသည္။ ဒါမွ ဘြဲ႕ မရေစဦးေတာ႕ ၉တန္း၁၀တန္းေလာက္
...See More
LikeShow more reactions
· Reply ·
88
· 10 hrs
Manage
Hla Htunoo
Hla Htunoo ပါးစပ္ပိတ္ျခင္း
စကားေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္
ဥာဏ္ပညာ
...See More
LikeShow more reactions
· Reply ·
53
· 10 hrs
Manage
Speech delivered by Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace
Nay Pyi Taw, 19 September 2017
Excellencies and...
Continue Reading
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Thiri Tin
Thiri Tin မနက္၁၀ နာရီမွာမိန္႔ခြန္းေျပာတယ္
ည၁၀ နာရီက်မွ official script ထြက္တယ္။ ေတာ္လိုက္ၾကတာဗ်ာ။ ဒီလိုအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ျမန္မာၿပည္ၾကီးကိုဦးေဆာင္ေနတာဆိုေတာ့ မၾကာခင္ အီသီယိုပီးယားကိုမီေတာ့မွာပါ။ 😖😖😖
LikeShow more reactions
· Reply ·
39
· 1 hr · Edited
Manage
Thida Myint
Thida Myint Thanks a million for your very diplomatic and historic speech, our state counsellor. 'Hate and fear are the mian scourge of our world'. I totally agree with your great words.
LikeShow more reactions
· Reply ·
15
· 1 hr
Manage
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆိုင္ရာ ဒုတိယလက္ေထာက ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. Patrick Murphy အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ...
See More
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Aung NaiThu
Aung NaiThu ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႕ေျပာၾကားေသာမိန္႕ခြန္းကိုျမန္မာလိုအျပည့္အစံု အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္ ။ အျခားသူမ်ားဘာသာျပန္တင္ေနသည္မွာ မတူကဲြျပားေနၾကပါသည္ ။
LikeShow more reactions
· Reply ·
29
· 6 hrs
Manage
Yinmaymyint Tayolkoo
Yinmaymyint Tayolkoo ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္း
...See More
LikeShow more reactions
· Reply ·
5
· 3 hrs
Manage
-1:17:14
351,207 Views
13 hrs ·
Speech by SC on Government's efforts with regard to National Reconciliation and Peace (19-9-2017)
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Hla Htunoo
Hla Htunoo ပါးစပ္ပိတ္ျခင္း
စကားေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္
ဥာဏ္ပညာ
...See More
LikeShow more reactions
· Reply ·
20
· 12 hrs
Manage
Hnin Pwint
Hnin Pwint အကိုHlaHtunooအားေက်းဇူးတင္လ်က္ပါးစပ္ပိတ္ျခင္း
စကားေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္
ဥာဏ္ပညာ
...See More
LikeShow more reactions
· Reply ·
2
· 12 hrs
Manage
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Mmy Kohtun
Mmy Kohtun #ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ႕သီရိလကာၤႏိူင္ငံ
မွာေတာ့ အေမစုကိုေထာက္ခံပြဲးေတြလုပ္
ေနၾကျပီး ကမၻာကလဲးျမန္မာဘက္ကတစ္
...See More
-2:51
LikeShow more reactions
· Reply ·
98
· September 18 at 8:41pm
Manage
Maythu Hnin
Maythu Hnin ရံုးမွာအလုပ္တူတူလုပ္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ႏိုင္ငံျခား မီဒီယာေတြက သတင္းေတြနားေထာင္ ဖတ္ပီး အမွားကို အမွန္ထင္ေနၾကလို႔ တကယ့္အျဖစ္မွန္ကို ရွင္းျပေနရတယ္ .. နက္ျဖန္ အေမစု English လို speech ေျပာမယ္ နားေထာင္လို႔ ေျပာလိုက္ရေသးတယ္...ကမ႓ာသိေအာင္ ကမ႓သံုးဘာသာစကားနဲ႔ေျပာမွျဖစ္မွာပါ ...
LikeShow more reactions
· Reply ·
36
· September 18 at 8:54pm · Edited
Manage