26 September 2017

“CI စခန္းမ်ားအားထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမည္ဟုဆို”
ေရႊလုပ္သား
၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔


    ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ Certificate of Identity-CI ထုတ္ေပးသည့္ စခန္းမ်ားအားလံုးကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက လာမည့္ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ ေဆးသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယေန႔ထိုင္းဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ dailynews သတင္းတြင္ေရးသား ေဖၚျပ ထားသည္။

ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ၂သိန္းအနက္ ဆဲဗင္း အလဲဗင္းတြင္ ေငြသြင္း ၿပီးသား ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ လုပ္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သ မား သံုးေသာင္းပင္လွ်င္ CIမျပဳလုပ္ရေသးဟုဆိုသည္။ လက္ရွိ အေထာက္ အထားမရွိသည့္ အလုပ္သမားေ ပါင္း ၄သိန္းေက်ာ္အား ေနထိုင္ခြင့္ထုတ္ေပး ထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပန္းေရာင္ဘတ္ ကဒ္လုပ္ထားသူမ်ားပင္လွ်င္ ယခု ႏွစ္ ကုန္ သည္အထိ ၿပီးစီးႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။


ထိုသို႔ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လူေဟာင္းမ်ား CI မလုပ္ရပဲၾကန္ ႔ၾကာေ နမႈမ်ားမွာ စခန္းထဲသို႔၀င္ ေရာက္ခြင့္(ခယူ)ေၾကးေကာက္ ခံေန မႈမ်ားေၾကာင့္ ဟုၾကားသိရေၾကာင္းဆိုသည္။
အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားထက္ပို၍၊ စခန္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ (ခယူ) ေၾကးေကာက္ခံေနမႈ မ်ားကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ ရွိ သူမ်ားက စစ္ေဆး ေဖၚထုတ္၍အေရးယူသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ညေနပိုင္းတြင္ထပ္မံ၍ တက္လာသည့္အြန္လိုင္းသတင္းအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုခ်န္ အိုခ်ာ သည္ ထိုင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနကို ဖိတ္ေခၚ၍ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာအစည္း အေ၀းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္၍ အထူးစံု စမ္းေရးအဖြဲ႔တစ္ခုကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားပူးေပါင္း၍ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားအား အလြန္ အကၽြံ အျမတ္ယူေနမႈတို႔ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း dailynews တြင္ ထပ္ေလာင္းေဖၚျပထားသည္။

စစ္ေဆးစဥ္ကာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွစ၍ အလုပ္သမားဆဲဗင္း အလဲဗင္း တြင္ ဘတ္ေငြ ၃၁၀စီသြင္းေန မႈတို႔ကို ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေငြသြင္းထားသူမ်ား CI ထုတ္ေပးမႈၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ခယူေစာင့္စရာ မလိုပဲ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။