14 September 2017

“ေရႊျမန္မာစံMOU အလုပ္သမား ၂၀ဦးျပႆနာေျဖရွင္းပံု”                          
၂၀၁၇ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔
ေရႊလုပ္သား

       ေရႊျမန္မာစံ ကုမၸဏီမွ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔ထားသည့္ အလုပ္သမား ၂၀တို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံမႈမ်ားကုိ ကုမၸဏီမွတာ၀န္ရွိ သူမ်ား လာေ ရာက္ရွင္းလင္းၾကေၾကာင္းသိရသည္။

         ေရႊျမန္မာစံကုမၸဏီမွ ၁.၈.၂၀၁၇ ခုေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ PRAKHOCHI BURI RAM   နယ္ေျမ ၅ တြင္ ရွိေသာပလပ္ စတစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္အလုပ္ရံုသို႔ရန္ကုန္ တိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔မွ အလုပ္ သမား (မ၅+က်ား၁၅ ဦး) တို႔သည္ MOU ျဖင့္၂ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ လာခဲ့ၾကသည္။


         အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အဆိုပါ အလုပ္ရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး တစ္ပါတ္ ခန္႔ကတည္းက ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT သို႔ ဆက္သြယ္၍ အကူညီ ေတာင္းခံလာခဲ့သည္။ 

        အလုပ္သမားတို႔သည္ ေန႔စဥ္ နာရီ၀က္စီ အပိုလုပ္ေပးရျခင္း၊ 

စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္အားခႏွင့္ အခ်ိန္ ပိုေၾကး မရရွိျခင္း၊ အလုပ္ရံု အလုပ္မဟုတ္ပဲ လယ္ကြင္းထဲ တြင္ျမက္ခုတ္ခိုင္းျခင္း၊ ေျမၾသ ဇာႀကဲခိုင္းမ်ားကုိပါ အလုပ္ ရံုမွခုိင္းေစေၾကာင္း အလုပ္ သမားမ်ားက ဓါတ္ပံု ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူး၍ MAT အဖြဲ႔သို႔ေပး ပို႔ခဲ့သည္။ 

       သုိ႔ရာတြင္ အလုပ္ရံု၏ သေဘာသဘာ၀ အမွန္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး တစ္လျပည့္ ေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေစရန္ MAT အဖြဲ႔က အႀကံျပဳ ေျပာဆုိေဖ်ာင္းျဖထားခဲ့သည္။   

       အလုပ္သမားမ်ားက တစ္လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ပြဲစားႏွင့္ ေရႊျမန္မာစံကုမၸဏီ သုိ႔ ဖုန္းဆက္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ MAT အဖြဲ႔က စက္တင္ ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားမ်ားေပးပို႔လာ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔၍ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 

       ယေန႔ အလုပ္သမားမ်ား ေပးပုိ႔လာသည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ အသံဖိုင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ အလုပ္သမားတို႔သည္  ေရႊျမန္မာစံကုမၸဏီကို က်ပ္ေငြေလးသိန္းခြဲႏွင့္ ပြဲစားမ်ားကို က်ပ္ေငြ ၂သိန္းခြဲအထိေပးခဲ့ၾကရျခင္း၊ အလုပ္ အလုပ္ခ်ိန္ပိုခိုင္းျခင္း၊ လယ္ထဲတြင္ ခိုင္းေစျခင္း၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္အား ၃၅ဘတ္သာေပးျခင္း၊ တနဂၤေႏြလုပ္အားခ ၃ ရက္ အတြက္ ၂ဆမေပးျခင္း၊ ဘုရင္မေမြးေန႔ ခိုင္းေစမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

         ေရႊျမန္မာစံေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ရွိသူက အလုပ္သမားမ်ားကို ယခုအလုပ္ရံုတြင္ မလုပ္လိုက ျမန္မာ ျပည္သုိ႔ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာတြင္ အဆက္အသြယ္ရွိက ၎တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေတာ့ ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုး၍ ထြက္သြားႏိုင္ေၾကာ င္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခုအမႈကိုတုိင္ၾကားသူအား တရားစြဲ၍ ရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

          အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ဆက္လုပ္လုိေၾကာင္း အေၾကြးမ်ားရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုသည့္အခါ အလုပ္ရံုပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးက ယခုကိစၥကို ဦးေဆာင္၍ တုိင္ၾကားၾကသည့္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား ၅ဦးကို မခိုင္းလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိရာ အလုပ္သမားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မ်ားမရွိပါက မလုပ္ရဲေတာ့ ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရံုတြင္ ယခုျပႆနာကိုရွင္း၍ အေျပလည္ပါက အလုပ္သမားသံအရာရွိ ရွိသည့္ ျမန္မာ သံရံုးသုိ႔ လိုက္ပါလုိေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာခ်ဳပ္တစ္ခုထပ္မံခ်ဳပ္ဆို ၍ အလုပ္ဆက္ လုပ္ၾကရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

    အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအားလံုးခ်ိဳးေဖါက္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အခ်က္ အလက္မ်ား ေပးပို႔၍ တုိင္ၾကားေပးခဲ့သူ MAT အဖြဲ႔ ဒါရိုက္ တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကMOU အလုပ္သမားျပ ႆနာတက္တိုင္း အလုပ္သမားေတြ ကို လက္မွတ္အတင္းထိုးခိုင္းၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ပို႔ၿပီး အမႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ေလ့ရွိၾက တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားသံအရာရွိေရာ အလုပ္ သမားေတြကိုယ္စား တိုင္ၾကားတဲ့က်ေနာ္တုိ႔ေရာ၊ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ဘက္က ေရာပါသင့္တယ္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္တဲ့အလုပ္ ရံု ကို ဘာအျပစ္ေပးမလဲ၊ အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖါက္ခံရတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ဘယ္လုိ ကုစားမလဲ၊ ျမန္မာျပည္မွာ က်ပ္ ေငြ ၆သိန္း ၇သိန္း ေပးခဲ့ရ တာကို ဘယ္လိုအေရး ယူေဆာင္ရြက္မလဲ။ ဒီကုမၸဏီနဲ႔ ဒီအလုပ္ရံုဟာ ဒါမ်ိဳးျဖစ္တာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါလား။ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာလား၊ ပညာေပးမလား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမလား စသည္ျဖင့္ ထိုင္းမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားသံအရာ ရွိေတြက တရားသူႀကီးသဖြယ္ စစ္ေဆးဖုိ႔လိုတယ္” ဟုေျပာသည္။ 

          ထိုင္းေရာက္MOU အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းၾကရာတြင္ ပကတိျဖစ္ပ်က္သည္က တစ္မ်ိဳး၊ အလုပ္သမားသံအရာရွိတုိ႔က အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ထံသို႔ အစီရင္ခံသည္ကတစ္သြယ္၊ အလုပ္သ မားမ်ားမွာ အစဥ္အၿမဲ ခံရေလ့သာရွိပါ သည္။ ယခုျပႆနာေျဖရွင္ေပးမႈတြင္ အလုပ္သမားမ်ားေန႔စဥ္ နာရီ ၀က္စီ အပိုလုပ္ ထား ရသည့္လုပ္အားခမ်ားမရရွိလိုက္ရံုသာမက ၃၀၅ ဘတ္ ႏုန္းသာရွင္းေပးခဲ့သည္ ဟု ဆုိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသတ္မွတ္ႏုန္းထက္ပိုမိုေကာက္ခံထား သည့္ေငြေၾကး ကိစၥကိုလည္း တစ္စံုတစ္ရာေျဖရွင္းေပးခဲ့မႈမရွိပါ။ 

        ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ MOU ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ရွိၾကေသးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခၚလာၿပီးေနာက္ ၄လ မွ ၆လခန္႔အထိခိုင္းေစၿပီးေနာက္ ထြက္သြားခြင့္ျပဳသည္။ ျပန္ပို႔ေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ အလုပ္သို႔ အလုပ္သမား ေခၚစာအသစ္ျဖင့္သြင္းစားၾက သည္။ မဲေဆာက္ကမ္းနဖူးတြင္နာမည္ႀကီး အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္ရံုတစ္ခုရွိသည္။ ၆လတစ္ႀကိမ္ အလုပ္သမားေခၚစာအသစ္ျပဳလုပ္၍ လူသြင္းစားၾကသည္။ 

      ဤအခ်င္းအရာမ်ားကို ယခင္အ လုပ္သမား၀န္ႀကီးႏွင့္ယခု အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာနတို႔လည္း သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထား ဆဲျဖစ္သည္။ 

          ျဖစ္သင့္သည္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္လာခဲ့ေသာ MOU အလုပ္ သမားတင္ပို႔သည့္ကိစၥမွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အားနည္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အမွားမ်ားကိုေရွာင္ရွား၍ ပိုမုိ ေကာင္း မြန္သည့္နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။


         ေန႔စဥ္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ၍ထြက္ ခြာေနၾကျခင္းမွာ MOU စနစ္ေကာင္းမြန္၍ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းလံုး၀မဟုတ္ေပ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မရွိေသး၍ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းသာျဖစ္ပါ သည္။အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားမွာမူ ျပည္ တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ ေန႔စဥ္ေပၚေပါက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။