24 October 2017

အႏၲရာယ္ေပါင္းစံု ရန္ကုန္၊ တ႐ုတ္ဆီက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ရလာမယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း
 
ေက်ာက္ျဖဴ မေဒးကြၽန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ 
  
             ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေပးမယ့္ ေခ်းေငြေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့လိုက္တဲ့ ဒီရက္ သတၱပတ္မွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကြက္ေတြနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရယူထားၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈမရွိတဲ့၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ျပန္သိမ္းဖို႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မွာ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္မွာ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုျခင္းကုိ ရက္ေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္မွာ ေဆြးေႏြး ခဲ့သလို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွာ ျပန္လုပ္မွာပါ။ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ရင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိတဲ့၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ျပန္သိမ္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့ မွာျဖစ္ေပ မယ့္ တျခားအဆိုေတြလို ဆိုၿပီးေပ်ာက္မျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာပါ။
 
ဒီတစ္ပတ္မွာဆို ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈရွိတယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္မတည္ၿငိမ္ခဲ့တဲ့အျငင္းပြားဖြယ္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္ ေတြကိုပဲ ခြင့္ျပဳတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္တယ္။ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ ဘယ္သူေတြ ထိခုိက္မ လဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးစရာရွိတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးအတြက္ ခ႐ိုနီႀကီးေတြ၊ တိုင္ကြန္းေတြက လွဴလာတဲ့ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၇၀၀၀ အလွဴေငြရရွိတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ အျဖစ္ ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ ၆၀ မွာ ဒုတိယ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕လို႔ Economist အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာနဲ႔ ျမန္မာ့ပိုင္နက္မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴအ ထူး စီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမွာ အစရွယ္ယာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ပဲ တ႐ုတ္က ရယူေတာ့မယ္လို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထည့္၀င္ပါလို႔ ကမ္းလွမ္း ခဲ့တာကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ကမၻာ႕ဒုတိယ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုး ရန္ကုန္
ၿဗိတိန္မီဒီယာလုပ္ငန္းႀကီး The Economist Group က ထုတ္ျပန္တဲ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေဘးကင္းေသာၿမိဳ႕မ်ား အညႊန္းကိန္း မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕ေပါင္း ၆၀ အနက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ဒုတိယေျမာက္ အနိမ့္ဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ လိုက္ရပါတယ္။ လံုျခံဳေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ အားလံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေနာက္ဆံုးအက်ဆံုး ေနရာေတြမွာ ရွိေနခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၆ ဒသမ ၄၇ ပဲ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးအဆင့္ ၅၉ ရရွိခဲ့တာပါ။

Economist ရဲ႕ သုေတသန လုပ္ငန္း Economist Intelligence Unit (EIU) က ထုတ္ျပန္တဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ဒုတိယေျမာက္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္လံုျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးလံုျခံဳေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုလံုျခံဳေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုျခံဳေရး စတဲ့အ ညႊန္း ၄၉ မ်ဳိးနဲ႔ ၿမိဳ႕ ၆၀ ကို အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ ရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဒီဂ်စ္တယ္ လံုျခံဳမႈမွာ ၃၉ ဒသမ ၀၇ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ (၅၇)၊ က်န္းမာေရးလံုျခံဳမႈ မွာ ၄၅ ဒသမ ၇၉ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ (၅၈)၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမွာလည္း ရန္ကုန္ဟာ ၄၈ ဒသမ ၅၈ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ (၅၈) ေန ရာရရွိခဲ့ၿပီး ပုဂၢဳိလ္ေရး လံုျခံဳမႈမွာ ရန္ကုန္က ၅၂ ဒသမ ၄၃ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ ၅၇ အျခားအညႊန္း ကိန္းေတြမွာ ရလဒ္ဆိုးရြားမႈ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ Safe City Index 2017 မွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအနည္း ဆံုးၿမိဳ႕စာ ရင္း ၀င္ခဲ့တာပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈက်ဆင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရခိုင္အေရး ျဖစ္လာခ်ိန္နဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ ဒီအစီ ရင္ခံစာဟာ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ေတာ့ နာမည္ေကာင္းရေအာင္ ျပန္တည္ေဆာက္ယူဖို႔ အခ်က္ ျပသံပါ။ ခ႐ိုနီေတြ အုပ္စီးထားတဲ့ ဟိုတယ္ေတြကိုမထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ တည္းခိုစရိတ္ႀကီးျမင့္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေလယာဥ္ဆီ ေစ်းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ ခေစ်းႀကီးတဲ့ႏုိင္ငံ၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ရွိေနတဲ့ ရာသီဥတု ရွိေနေပမယ့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေျခ ဖ်ားေတာင္ မမီတဲ့ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈႏႈန္း၊ သမိုင္းလည္းရွိ၊ ယဥ္ေက်းမႈလည္းရွိ၊ ဘာသာစကားလည္း ရွိေပမယ့္ ခရီးသြားတစ္သန္းေလာက္မွာ ၁၀၀ ေလာက္ကပဲ ပိုက္ဆံပို သံုးႏုိင္တာကို ေငြအေျမာက္အျမားသံုးမယ့္ ခရီးသြားေစ်း ကြက္ကို ေမွ်ာ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဆီက မရမေန ပိုက္ဆံေ ကာက္ဖို႔ ဇုန္၀င္ေၾကးေတြအျပင္ ေနထုိင္မႈ အလိုက္ ပိုက္ဆံထပ္ေကာက္ခ်င္တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ခ႐ိုနီဟိုတယ္ႀကီးေတြကို မ်က္ႏွာလိုအားရ လုပ္ခ်င္လို႔ Home Stay ကိုလည္း ခြင့္မျပဳ၊ တည္းခိုခေစ်းႏႈန္းကိုလည္း မၾကပ္မတ္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုဟာ လံုျခံဳေရးအတြက္ပါ စိတ္မခ်ရေတာ့ ဘူးဆိုတဲ့ စစ္တမ္းဟာ ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္အျပင္ စီးပြားေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ မီးခိုးမထြက္တဲ့ စက္႐ံုလို႔ တင္စားၾကတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ခိုင္မာတဲ့မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။

တ႐ုတ္သနားမွ ျမန္မာခ်မ္းသာမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းလား
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က တ႐ုတ္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမန္မာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ သေဘာတူခဲ့တာကုိ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာမွာ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အစုရွယ္ယာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ပဲရယူေတာ့မယ္လုိ႔ တ႐ုတ္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္မွ အစုရွယ္ယာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ထည့္၀င္ ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ေတာင္ ဘက္ေမွ်ာ္မူ၀ါဒ (Look South Policy) အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ (National Energy Strategy) နဲ႔ အိႏၵိယ သမုဒၵရာနဲ႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို စီးနင္းႏုိင္ေရး အိပ္မက္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္ပိုး လမ္း မႀကီး (Belt and Road Initiative) နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရးစႀကႍ စတဲ့ အေျခအေနေပါင္းစံုအတြက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းအတြက္ လက္ဦး မႈရယူလုိတာကို ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အရင္အစိုးရရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အႀကီးအ က်ယ္ လာေရာက္တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္သနားမွ ျမန္မာခ်မ္းသာမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ လာေစခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းဟာ OBOR မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အသက္တစ္မွ်အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းပိုင္းျဖစ္သလို ေရလမ္းနဲ႔ ကုန္းတြင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ျမန္မာ က ေျခတစ္လွမ္း ညံ့ဖ်င္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆုိးထဲက အေကာင္းကို ၾကံဖန္ေတြးရင္ေတာ့ သီရိလကၤာရဲ႕ ဟန္ဘန္တိုတာ ဆိပ္ကမ္းေ လာက္ မဆိုးရြားဘူးလို႔ ေကာက္ခ်က္ယူရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းအ တြက္ ျပင္ဆင္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

ရခိုင္ကို ဗဟိုျပဳပါ
ကုန္ထုတ္စက္မႈႏိုင္ငံ၊ နည္းပညာႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကီးက်ယ္မလာႏုိင္ေတာ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သယံဇာတေတြကလည္း ကုန္လု ခ်ိန္ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ႀကီးက်ယ္ဖို႔အတြက္လည္း ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္အမ်ားစုဟာ ပိုးသတ္ ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းျ ပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ေစ်းကြက္အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာသူေတြက ရခိုင္ျပည္ နယ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ညႊန္းဆို ပါတယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရခိုင္ေဒသဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဳဟာ ေျမာက္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သလို တ႐ုတ္အတြက္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ အိႏၵိယတို႔အတြက္ အက်ဳိးစီးပြား ေျမာက္ျမားစြာရွိတဲ့ေနရာပါ။

          ရခိုင္ေဒသက စီမံကိန္းေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ကုလားတန္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတစ္ခုပဲ ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီစီမံကိန္းဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလကတၱားနဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္အျပင္ ဘဂၤါလီအေရး ေျဖရွင္းေ နတဲ့ တပ္မေတာ္ကို AA က ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀၊ ကေလး၀ ဘက္ေတြကေနၿပီးေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ကို ျဖတ္သန္းသြားမယ့္ ကုန္းလမ္းေရလမ္း လမ္းႏွစ္သြယ္ စီမံကိန္းပါ။ ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ OBOR စီမံကိန္းကို Power Balance လုပ္ဖို႔အတြက္ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္လည္း အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္။

     ေသးေကြးတဲ့နယ္ေျမနဲ႔ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈကို ၾကံဳေနရလို႔ Great Bengal အိပ္မက္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ နယ္ေျမ ကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မီွခိုေနရသလို တ႐ုတ္ ျပည္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းေတြ မွာ ျမႇဳပ္ႏွံလာသလို နည္းပညာ အကူအညီေတြလည္း ေထာက္ပံ့ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္မႈအတြက္ ဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေတြ ေဖာက္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ လာပါတယ္။ ဒီလိုလိုအပ္ေနတဲ့ လမ္းေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့မွ ေဖာက္လုပ္ရမွာပါ။ ဒီအတြက္ေတာ့ BCIM စႀကႍကေတာ့ ရွိေနၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိၾကံဳေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ IS စစ္ေသြး ၾကြေတြ ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ARSA အဖြဲ႕သာ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွာ ေျခကုပ္ရသြားၿပီး IS တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အစၥလာမၼစ္လြတ္ ေျမာက္ နယ္ေျမသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွာ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲ႕ တ႐ုတ္နဲ႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ကုန္သြယ္ေရးအိပ္မက္ ဟာ လန္႔ႏိုးရပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက တ႐ုတ္စီမံကိန္းေတြကို မုန္းတီးေနတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ဘဲ အရင္ အစိုးရေ တြ နဲ႔ေပါင္းၿပီး ကုပ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကသာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတုိင္း ေလးစားလိုက္နာလာမယ္။ ျမန္မာ့တည္ဆဲ ဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို လူလည္က်အခြင့္အေရး မယူဘဲ ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသမယ္။ အရင္အက်င့္ေဟာင္းေတြျပင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို တကယ့္ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ႏိုင္ငံလို သေဘာထားလာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြက ျပန္လည္လက္ခံလာ ၾကမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔လည္း အရင္ အခ်ိန္ေတြတုန္းကလို ျမန္မာႏိုင္ငံကခ်ည္း တစ္ဖက္သတ္ ခံေနရတဲ့ စီမံကိန္းေတြဆိုတဲ့ အေျခအေနမျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထ၀ီ အေနအထား အားသာခ်က္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ မူ၀ါဒေတြ၊ မဟာဗ်ဳဟာ ေတြ၊ ဥပေဒေတြ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ပါေတာ့လို႔ပဲ တိုက္တြန္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။