15 October 2017

“အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ”


သို႔
                                                                                                       ရက္စြဲ။     ။ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

“အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးသိန္းေဆြသို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ”

 “MOU ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေအဂ်င္စီတုိ႔၏လြဲမွားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုတင္ျပျခင္း”

         ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ MATအဖြဲ႔သည္ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကိုကူညီေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ငါးဖမ္းေလွ၊ အလုပ္ရံု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ေနအိမ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္၊ျ ပည့္တန္ဆာရံုတို႔တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူအေျမာက္အျမားတို႔ကို ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ အတူ တကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရ အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔DSI ႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈခင္းအထူး ႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ AHTD တို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္တို႔က အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။


         ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးအဆက္ဆက္တို႔အား ျမန္မာ - ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံပြဲစားမ်ား ၏မတရားမႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ အ.လ.ည ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိမႈမ်ားအား အ မုန္းခံ၍ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့သည့္ မွတ္ တမ္းမ်ားစြာ လူႀကီးမင္းတို႔ထံတြင္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ MAT အဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမား မ်ားဘက္မွ အစဥ္သျဖင့္ရပ္တည္၍ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမွာ ထိုင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ရင္နစ္ဖြယ္ရာ ဒုကၡအဖံုဖံုတို႔ကို ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ သာျဖစ္ ပါသည္။ မိမိတို႔ ဂုဏ္သတင္း ေၾကာ္ၾကားေရး၊ လဒ္လာဘကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အာမခံႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ ပါသည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားေငြေပး၍ အမႈေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္အထဲ MAT အဖြဲ႔လံုး၀ (လံုး၀) မပါပါ။

          ယခုလတ္တေလာႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရႊစင္ကိုးပြင့္ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းထား ခဲ့သည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္တ ရား၀င္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီျဖစ္ေနပါေစ၊ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေခၚေဆာင္ပါေစထိုင္းႏိုင္ ငံအတြင္း အလုပ္ေနရာလြဲမွားမႈ လုပ္အားခေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရ မႈမ်ား၊ လူေရာင္းစား ခံရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက တရား၀င္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီပင္ျဖစ္လင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ ကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုသင့္ေၾကာင္းဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။

       ေရႊစင္ကုိးပြင့္ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္သည့္အမႈကိစၥတစ္ခုအား အေထာက္အထား မ်ားျဖင့္တင္ျပပါမည္။ ပြဲစားဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ကိုသက္ေထြးဆိုသူတို႔ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကားဂိတ္မွ ေရႊရတနာကားျဖင့္ ျမ၀တီ သို႔ ပြဲစားမပါပဲပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

     အလုပ္သမားမ်ားကို ဦးလွၾကည္ ႏွင့္ ကိုေမာင္စိုး ဆိုသည့္ ျမ၀တီပြဲစား၂ဦး တို႔က Perfect ကုမၸဏီအမည္ပါ အင္းက်ီတစ္ထည္အား က်ပ္ေငြ၂၅၀၀စီေပး၍ အလုပ္သမား ကို၀ယ္ ၀တ္ခိုင္းပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါအလုပ္သမား ၂၃ဦး တို႔သည္ ရန္ကုန္၊ ျမ၀တီတို႔တြင္ စာခ်ဳပ္တစ္စံု တစ္ရာခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ စမတ္ကဒ္ ထုတ္ယူျခင္းမရွိပဲ ထိုင္းႏို္င္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္၊ ေနာင္ပိေက်းရြာရွိ OS INTER FOOD နာနတ္သီးစက္ရံုသို႔ ၁၇.၆.၂၀၁၆ ေန႔က ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

       မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္မေကြးတိုင္းတို႔မွ အဆိုပါ အလုပ္သမား(က်ား၁၂ဦး+မ၁၁ဦး) အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ MAT အဖြဲ႔သို႔ အကူညီေတာင္း ခံလာခဲ့သျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎အလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွား သူမ်ားအကူအညီျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းလူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတို႔ပူးေပါင္၍ အဆိုပါ အလုပ္သ မား ၂၃ဦးတို႔ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားကိုျပန္လည္ရရွိေအာင္ အကူညီေပးခဲ့ဖူးပါသည္။

   ၎ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ Perfet ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းထြန္း ဆို သူအား ရမည္းသင္းၿမိဳ႕မွ လူကုန္တားတပ္ဖြဲ႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ နစ္နာေၾကးကုိ ၁၆.. ၂၀၁၇ ေန႔က ရမည္းသင္းခရိုင္ အလုပ္သမားဦးစီးမွဴး ေရွ႕တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားရွိပါသည္။ ဦးသိန္းထြန္း သည္ Perfet ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ မန္ေနဂ်ာဟုတ္မဟုတ္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

  ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ပါေသာအလုပ္သမားမ်ားတိုင္ၾကားခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ ရန္ ေငြေပးသြင္း စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခိုင္းစဥ္က ၎ ဦးသိန္းထြန္း ဆိုသူ၏ လႈိင္သာ ယာေနအိမ္တြင္ Libra Life ျပည္ပ အ လုပ္အကိုင္ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကုိခ်ိပ္ဆြဲထား ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။ 

  အမွန္တကယ္ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ဦးသိန္းထြန္း သည္ Perfet ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တရား၀င္ျဖစ္တည္ေနပါေတာ့သည္။ ဆိုင္းဘုတ္တျခား ရာထူးတျခား ျဖစ္ေနပါသည္။

         ယခုလူကုန္ကူးမႈသဖြယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊစင္ကိုးပြင့္ကုမၸဏီတြင္လည္း ဦးသိန္းထြန္း ဆိုသူသည္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားသိရေသာ အခါ ျမန္မာေအဂ်င္စီေလာကသားမ်ားႏွင့္ ပြဲစား မ်ား၏ မ်က္လွည့္ျပမႈအေပၚတြင္ အေတာ္အံ့ၾသသင့္မိပါသည္။ ဦးသိန္းထြန္း၏ ရံုးခန္း၊ အလုပ္ခန္းတြင္လည္း ေရႊစင္ကိုး ပြင့္ကုမၸဏီဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုမႈ၊ လုပ္သားမ်ားအား ထိုင္းသုိ႔ပို႔ ေဆာင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကသက္ေသခံေနပါ သည္။

        လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ အ.လ.ည သို႔တင္ျပထားေသာလိပ္စာတစ္ခု တည္းတြင္သာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရံုးခန္းဖြင့္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ရံုးခြဲဖြင့္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အကယ္၍၀န္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပထားသည့္ လိပ္စာႏွင့္လႊဲမွား၍ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ပါ က(သို႔မဟုတ္) ရံုးခန္းတစ္ခန္းထက္ပို၍ဖြင့္လွစ္ပါက လိုင္စင္အၿပီးအပိုင္ ရုတ္သိမ္း သည္ အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိ သည္ကိုအလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာန၏ အင္တာ နက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

          ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ေရႊစင္ကိုးပြင့္ကုမၸဏီသည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒကုိ အထီမဲ့ျ မင္ျပဳမူေနေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားကထင္ရွားေနပါသည္။ 

      အလုပ္သမားမ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရလည္း လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနျပန္သျဖင့္ ထိေရာက္စြာအေရးယူသင့္ပါသည္။

          ပြဲစားတျဖစ္လဲ ဒါရိုက္တာဦးသိန္းထြန္း သည္ Libra Life ကုမၸဏီ Perfect ကုမၸဏီ၊ ယခု ေရႊစင္ကုိး ပြင့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ပါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈတို႔မွာ လိုင္စင္ ရေအ ဂ်င္စီမ်ားကိုအကာအကြယ္ယူ၍အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ က်ေနသည္။ သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားကို အကာအကြယ္ ယူ၍ လူကုန္ကူးမႈလုပ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါသည္။

        ေရႊစင္ကုိးပြင့္ကုမၸဏီ၏ MD ဦးမင္းစိုး၀င္းသည္လည္း MOEAF၏ အလုပ္အမႈေ ဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းထြန္း ဆိုသူမွာလည္း MOEAF တြင္၀င္ဆံ့ေသာ လူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ပုလဲနံပသင့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဓါတ္ပံုမ်ားကျပသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ခုန္ကူး လုပ္စားေနေသာပြဲ စားမ်ားကို အ.လ.ည အေနျဖင့္စီစစ္မႈမရွိဘဲ ခင္ရာမင္ရာလႊတ္ေပးထားပါလွ်င္ MOU ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားဒုကၡေရာက္ရွိမႈဘယ္ေသာအခါမွ ပေပ်ာက္မည္မဟုတ္ပါ။ MOEAF အေနျဖင့္လည္း မမွန္ကန္သည့္ပြဲစားမ်ားကုိသိပါလွ်က္ လူစုေဆာင္ရရွိႏိုင္မႈ တစ္ခု တည္းကိုၾကည့္၍ လက္ခံေနျခင္းမွာ ကုိယ္က်ိဳး တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ျခင္းေပၚ လြင္ပါသည္။

        ၎ကဲ့သို႔ Demand ပြဲစားမ်ား ျမန္မာေအဂ်င္စီမ်ားသို႔အ၀င္အထြက္လုပ္ အရႈတ္ ဇာတ္ခင္းေနၾကမႈမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ အျခားသာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ ပြဲစား  ေဇာ္ႀကီး (ခ) ေဇာ္မင္းထြန္း ႏွင့္ဇနီးမမိုးမိုးတို႔ သည္(လူထိပ္မိုး၊ နန္းထိုက္နန္း၊ေငြျပည္ ႀကီးMyanmar Express Link ) တို႔တြင္ ၀င္ထြက္ေက်ာ္ခြ၍ လူကုန္ ကူးမႈက်ဴးလြန္ေန ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလူႀကီးမင္းတို႔ထံတိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

       ထို႔ေၾကာင့္ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ေငြျပည္ႀကီးကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာသုိ႔ ေဇာ္ႀကီး ႏွင့္ ဇနီးမမိုးမိုးတုိ႔ လင္မယား၀င္ခြင့္မရပဲ လဘက္ရည္ဆုိင္တြင္ထိုင္ေနရ ေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔၏အေထာက္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

            ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လစဥ္ MOU အလုပ္သမားေပါင္း ၁၅၀၀၀ စီတင္ပို႔ေနပါသည္။ အလုပ္သမားသံ အရာရွိအဆက္ဆက္တို႔သည္ Demand ေထာက္ခံစာအတြက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီ ဘတ္ေငြ ၁၀၀ စီ ေကာက္ခံေနေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္အေထာက္ အထားအျပည့္အစံုတို႔ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ တစ္စံု တစ္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သတိျပဳမိပါသည္။

       အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာပြဲစားမ်ား၊လူကုန္ကူးသူမ်ားက လိုင္ စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားကို ၎၊ ေအဂ်င္စီမ်ားက MOEAF ကို၎၊ MOEAF က အ.လ.ည အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားကို၎ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ အကာအကြယ္ရယူ၍ MOU အလုပ္ သမားတင္ပို႔ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနၾကသျဖင့္၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တည္းက စတင္ခဲ့ေသာ MOU လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ယခုထိတိုင္ အၿမဲတမ္းျပႆနာေပၚေန ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔ကေလးစားစြာသံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။


                        ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ MAT
                                      ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕
12.10.2017 ေန႔ျပႆနာမာ်း

 .

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ ခ်ဲ႔၍ ၾကည့္ရႈ ကူးယူၾကပါရန္။