05 October 2017

ရခိုင္ရြာသီတင္းကၽြတ္

မုိးကမလြတ္တလြတ္
ရြာလမ္းမွာရြံ႕တ၀က္ အိုင္တ၀က္
လူအိုတိ ေက်ာင္းကုိလားလို႔ ဥပုသ္ေစာင့္ၾက။

တရြာလံုးမုန္႔တိလွဴၾကစြာ ေက်ာင္းမွာမကန္၊
အပ်ိဳလူပ်ိဳတိ ရြာလံုးကၽြတ္ ၀က္သားနဲ႔ဆြမ္းေကၽြးၾကေတမနားေယ။
ရြာထဲက အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္တိေအာက္မွာ
အသင္းေပါင္းစံု အတိုးျဖတ္ ေငြတိဆပ္လို႔။

တစ္ခ်ိဳ႕တိက ညစာဖက္မွာ ထမင္း၀ုိင္းခ်က္စားၾကဖုိ႔။
အေခ်တိ မီးအိမ္ပူးလႊတ္ဖို႔ ပူဆာနိန္ၾကစြာ
ရြာတခ်ိဳ႕မွာ မီးထြန္းပြဲနဲ႔ ဇာတ္ပြဲနဲ႔
အပူမဟိန္႔ ဆူပူသူမဟိန္႔ အအီးခ်ခ်မ္း။
ရခိုင္တိရြာဓေလ့ သတိရေရ။

ေမာင္ေမာင္ျမတ္ညိဳ