25 November 2017

မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ မိုက္ကာ၏ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္ျမဳပ္ကြက္မ်ားဉာဏ္လိႈင္လင္း, Frontier     BurmaDemocracy, 24 November 2017

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အစိုးရပိုင္ ေျမဧကမ်ားစြာကို ငွားရမ္းစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရထားတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (မိုက္ကာ/MICA)ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တာတစ္ႏွစ္ျပည့္ လုခ်ိန္ ေရာက္တဲ့အထိ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္ဖိုးရိွတဲ့ လုပ္ကြက္ေတြအေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါဘူး။


မိုက္ကာကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ကတည္းက သမၼတရံုးက ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သလို အဲဒီ ေအဂ်င္စီရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ အဆိုကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳၿပီး အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ဝန္ႀကီးဌာနက ရွင္းျပရမွာေတြ ရိွေသးတယ္။ မိုက္ကာအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ထားတာေတြလား၊ ဌာနအေနနဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတာေတြလား၊ ဘယ္ေလာက္ထိသိမ္းထားသလဲ စသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒါေတြသိဖို႔လိုတာေတြ ရိွေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွားယြင္း သံုးသပ္လို႔ မရေတာ့ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနဖက္ကသိရမွ က်န္ရိွတဲ့ စာရင္းကို အတိအက်ေျပာႏိုင္မွာပါ”လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိမ္းေဆြက Frontier ကိုေျပာပါတယ္။

သူဟာ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀)က အမတ္ျဖစ္သလို ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရထားတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠ႒ တစ္ဦးလည္းျဖစ္တယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဟာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ မူလအဆိုရွင္နဲ႔ အဆိုမွာပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူတစ္ဦးကိုေခၚယူၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္နဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာမွာလည္း မိုက္ကာဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အတြင္း လက္ရိွအစိုးရက ခန္႔ထားတဲ့ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက တာဝန္ယူေနၾကတဲ့ အရာထမ္းေတြရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြ ကြဲလြဲေနတဲ့အတြက္ အနာဂတ္မွာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ေရးဆြဲထားသင့္တယ္လို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မိုက္ကာကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕ဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မိုက္ကာကို စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးေကာ္မတီထဲမွာ ပါေနတဲ့အတြက္ ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းသင့္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ႏွစ္ ၃၀၊ ၅၀ စသည္ျဖင့္အငွားခ်ထားတဲ့ ေျမယာနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ၊ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေျမငွားရမ္းခနီးပါးသာ ရရိွေနတာေတြ၊ အခြန္အခေပးသြင္းထားျခင္းမရိွတာေတြ၊ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနျခင္း မရိွတာေတြ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွတာေတြ စိစစ္ေတြ႕ရိွရတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာမွာ ပါဝင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေျမငွားရမ္းခအျပင္ရိွၿပီး စက္ပစၥည္း အေဆာက္အဦးေတြကိုပါထည့္တြက္ၿပီး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔၊ တိက်တဲ့စာခ်ဳပ္မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ ျပန္လည္စီမံသင့္ၿပီး စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ရယူသင့္တယ္လို႔အႀကံျပဳထားတယ္။

ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းေတြကို တိက်တဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အတိအက် လိုက္နာဖို႔၊ ေခတ္ကာလနဲ႔ ေလွ်ာ္ညီတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ဖို႔၊ ေဒသေပါက္ေစ်းနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ေျမငွားရမ္းခေတြ ျဖစ္ဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔လည္း အဲဒီၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာထဲမွာ ပါဝင္တယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ရန္ကုန္က လုပ္ငန္း ၁၂ ခု၊ ဧရာ၀တီက လုပ္ငန္း ၁ ခုတို႔ကို သြားေရာက္ေလ့လာသံုးသပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူမထားဘဲ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ သက္တမ္း ကုန္ခါနီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ကစလို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္နဲ႔သာ လုပ္ကိုင္ေနတာ အမ်ားစုျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ထူးျခားတာက ဒီၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းတဲ့ရက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနဖက္က တစ္ေယာက္မွ လႊတ္ေတာ္ကို လာေရာက္နားေထာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရိွခဲ့တာပါ။

“ဒါက ၾကားျဖတ္ဆိုေတာ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးၿပီးမွ လာနားေထာင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုစိစစ္ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈေတာ့ လုပ္ေပးရမွာေပ့ါ”လို႔ မိုက္ကာကိစၥကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကနဦးႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အဆိုရွင္ ေနာ္ခရစၥထြန္း(ခ) ေဒါက္တာအာကာမိုးက Frontier ကို မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဘယ္ေတာ့ေလာက္တင္သြင္းႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မူလအဆိုရွင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)အမတ္ ေနာ္ခရစၥထြန္းကိုယ္တိုင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ပါဘူး။

ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို ကတိကဝတ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဆြကို ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ “အစည္းအေဝးေတြ မျပတ္ေခၚတယ္။ မနက္ျဖန္(ႏိုဝင္ဘာ၂၃)မွာလည္း ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အစည္းအေဝးရိွပါတယ္” လို႔ ေျဖၾကားေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ သူလည္း မသိပါဘူး။

ဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ ၿပီးခဲ့အစိုးရလက္ထက္က မိုက္ကာမွာပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီေတြကို လက္ရိွအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းႏိုင္ဖို႔ Frontierရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟာလည္း မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေရာက္မွ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ခဲ့တဲ့ မိုက္ကာဟာ Frontierကရရိွထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ လယ္ေျမ၊ ငါးကန္၊ စက္ရံု၊ ၿခံေျမ စုစုေပါင္း ေျမဧက ႏွစ္ေထာင္နီးပါးကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြထံ အငွားခ်ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေျမေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီကိုးခုရိွၿပီး စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာစီမံကိန္းနဲ႔ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ အသင့္ေဖ်ာ္ ကြန္ကရိစက္ရံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းစက္ရံု စတဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတာပါ။

မိုက္ကာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အဓိကထူေထာင္သူေတြလို႔ နာမည္ထြက္ေနသူႏွစ္ဦးကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဦးအုန္းျမင့္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ကို မိုက္ကာအေၾကာင္း စတင္ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့တဲ့ Frontierဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ ဦးစိုးသိန္းတစ္ဦးတည္းရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ကိုသာၾကားခဲ့ရပါတယ္။


ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့စဥ္က “သူတို႔ ေျပာတာေတြက မမွန္ေပမယ့္လည္း အခ်ိဳ႕လူေတြက အကုန္လံုးကို အဆိုးျမင္၊ အကုန္လံုးကို အျပစ္တင္ေနၾကတာပါပဲ” လို႔ ဦးစိုးသိမ္းက တု႔ံျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “ဒီေျမေတြအကုန္လံုးကို တသီးပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ၊ ဦးအုန္းျမင့္ (ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြက ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕လူေတြက ထင္ေနၾကတာ။ ဒါက မွားပါတယ္။ ေျမေတြက အစိုးရပိုင္အေနနဲ႔ပဲ ဆက္ရွိေနတာပါ” လို႔ သူကဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

မိုက္ကာရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ဦးစိုးသိန္းက Frontierကို ကာကြယ္ေျပာဆိုဖူးေပမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ သားငါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေထာင္ထားတယ္ဆိုတဲ့ မိုက္ကာရဲ႕ ေျမျပင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ကြဲလြဲေနတယ္လို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။